LOADING ...

Luyện nghe bài hát Don't Play That Song (You Lied)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Don't that song for me
It brings back memories of days that I once
The days I spent with you
Oh no, let it play

It fills my heart with
stop it right away
I remember what it said
It said: "darling, I you"

You that you lied
"Darling, I you"
You know you lied
"Darling, I you"

You that you lied, you lied,
You lied, lied, lied,
on our first date
You kissed me and you walked

You were seventeen
I never you'd act so mean
But you told me you loved me
You me you cared

You said, "I'll go with you darling almost
But darling, you that you lied, lied, lied, lied, lied

Videos

Aretha Franklin - Don't Play That Song You Lied
Aretha Franklin - Don't Play That Song You Lied
Don't Play That Song
Don't Play That Song
Aretha Franklin Performs "Don't Play That Song (You Lied)" at the 25th Anniversary Concert
Aretha Franklin Performs "Don't Play That Song (You Lied)" at the 25th Anniversary Concert
Don't Play That Song (You Lied) (with The Royal Philharmonic Orchestra)
Don't Play That Song (You Lied) (with The Royal Philharmonic Orchestra)
Aretha Franklin - Don`t Play That Song For Me
Aretha Franklin - Don`t Play That Song For Me
Aretha Franklin Performs "Don't Play That Song" in 2007
Aretha Franklin Performs "Don't Play That Song" in 2007
Don't Play That Song (You Lied)
Don't Play That Song (You Lied)
Don't Play That Song (Live) by Aretha Franklin
Don't Play That Song (Live) by Aretha Franklin
2012 Soul Train Awards Fantasia Performs Aretha Franklin's "Don't Play That Song For Me"
2012 Soul Train Awards Fantasia Performs Aretha Franklin's "Don't Play That Song For Me"
Fantasia "Don't Play That Song For Me" Soul Train Awards 2012 (snippet)
Fantasia "Don't Play That Song For Me" Soul Train Awards 2012 (snippet)
Kelly Clarkson - Don't Play That Song @ American Idol (Section Top 7 Finalists)
Kelly Clarkson - Don't Play That Song @ American Idol (Section Top 7 Finalists)
Aretha Franklin - Don't play that song for me
Aretha Franklin - Don't play that song for me
Aretha Franklin - Don't Play That Song - 3/7/1971 - Fillmore West (Official)
Aretha Franklin - Don't Play That Song - 3/7/1971 - Fillmore West (Official)
Carolina Breakers - Don't Play That Song "You Lied"
Carolina Breakers - Don't Play That Song "You Lied"
Aretha Franklin   Don't Play That Song You Lied
Aretha Franklin Don't Play That Song You Lied
Mariah Carey - Don't Play That Song for Me Live
Mariah Carey - Don't Play That Song for Me Live
Aretha Franklin - Don't Play That Song (You Lied)
Aretha Franklin - Don't Play That Song (You Lied)
Kree Harrison - Don't Play That Song (You Lied) - Studio Version - American Idol 2013 - Top 8
Kree Harrison - Don't Play That Song (You Lied) - Studio Version - American Idol 2013 - Top 8
Karaoke Don't Play That Song (You Lied) - Aretha Franklin *
Karaoke Don't Play That Song (You Lied) - Aretha Franklin *
Ben E. King - Don't Play That Song (You Lied)
Ben E. King - Don't Play That Song (You Lied)