LOADING ...

Don't Make Me Wait

Song info

"Don't Make Me Wait" (2006)
Sáng tác bởi GORDON GOUDIE, JOHN IGNATIUS MC LAUGHLIN, ALAN PETER RANKINE.
Sản xuất bởi Lyrics © BMG RIGHTS MANAGEMENT US, LLC.

"Don't Make Me Wait" Videos

911 Don't Make Me Wait
911 Don't Make Me Wait
911 - The Journey Album - 01/12: Don't Make Me Wait [Audio] (1997)
911 - The Journey Album - 01/12: Don't Make Me Wait [Audio] (1997)
911 dont make me wait.
911 dont make me wait.
911 - Don't Make Me Wait TOTP
911 - Don't Make Me Wait TOTP
Don't make me wait (Boyband 911)
Don't make me wait (Boyband 911)
911 'Don't Make Me Wait' Butlins Minehead 18/1/19
911 'Don't Make Me Wait' Butlins Minehead 18/1/19
911 Live in Singapore 2018 - Don’t Make Me Wait
911 Live in Singapore 2018 - Don’t Make Me Wait
Greatest Hits ǀ 911 - Don't Make Me Wait
Greatest Hits ǀ 911 - Don't Make Me Wait
All Tracks - 911
All Tracks - 911
911 -  Don't make me wait (live) by sptt
911 - Don't make me wait (live) by sptt
Don t Make Me Wait - 911
Don t Make Me Wait - 911
911 Sound Check Dundee Don't Make Me Wait
911 Sound Check Dundee Don't Make Me Wait
911 Don't Make Me Wait
911 Don't Make Me Wait
Jailbreak Tour - Don't Make Me Wait/The Day We Find Love (1998)
Jailbreak Tour - Don't Make Me Wait/The Day We Find Love (1998)
911 - Don`t make me wait (Smash Hit Version)
911 - Don`t make me wait (Smash Hit Version)
911 Don't Make Me Wait
911 Don't Make Me Wait
911 London Islington 16/10/15 'Don't Make Me Wait'
911 London Islington 16/10/15 'Don't Make Me Wait'
911 - Don't Make Me Wait (Smash Hits Version)
911 - Don't Make Me Wait (Smash Hits Version)
911 at O2 Islington London 16/10/15 'Don't Make Me Wait' (soundcheck)
911 at O2 Islington London 16/10/15 'Don't Make Me Wait' (soundcheck)
911 - Illuminate... The Hits & More Album - 02/14: Don't Make Me Wait [Audio] (2013)
911 - Illuminate... The Hits & More Album - 02/14: Don't Make Me Wait [Audio] (2013)

Lyrics

Don't you know I'd do anything for you?
I'd steal the stars out from the sky above you
I would tame a wild hurricane wind
If you take this heart of mine

Give me a signal, please give me a sign
Come on, baby, don't you waste no more precious time
In the midnight moonlight shinem don't hold back tonight
Give me the green light

Don't make me wait one more day
Don't your forsake, this love so great
Don't you know I'd walk to Heaven's gate
Just to hear you say, I love you
Don't make me wait one more day

We've been friends and been so close together
But I need more to satisfy this hunger
I want your body, mind, spirit, and soul
Just let the feeling go

Oh, yeah, give me a signal, please give me a sign
Come on, baby, don't you waste no more precious time
In the midnight moonlight shine
Don't hold back tonight
Give me the green light

Don't make me wait one more day
Don't your forsake, this love so great
Don't you know I'd walk to Heaven's ga
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 0 minutes 41 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Recent comments


Yan Lê

bài hát quá là hay!
không cần thiết phải dịch ra ...(nếu như trình độ dịch chỉ được có thế này)

Nguyên Trung

bài hát quá hay
nhưng mà dịch không sát lắm

Linh Đặng

@thuhien291067:
Mục tiêu hàng đầu của mình là sát nghĩa, vậy chỗ nào chưa sát nghĩa, bạn có thể nói để mình xem lại?

Sandy Lam

Chời ạ! Đã dịch hay thì khó sát lắm bạn ơi, nếu cần dịch sát thì quá dễ! Cái cốt yếu là làm sao cho bài hát được biểu đạt hết ý nghĩa của nó mà vẫn hay cơ! ^^

Albums has song "Don't Make Me Wait"