LOADING ...

Luyện nghe bài hát Don't Cry For Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey yeah
Mmm, hmm

I it's unbelievable
That we've to an end
In spite of all we've been through
I hope still be friends
It's hard to of losing you
But has changed
Except the love I for you
That much the same

All the roads that we
Are moving
And it hurts me so
To let you go
time for you to start
To follow dreams
While I mine
I guess time for us to say goodbye
cry

cry for me
Although I know we each other
We're no good for one another
cry for me
Baby, it's be
It's be alright

It's gonna, gonna
It's be alright, yeah yeah
gonna, it's gonna
It's be alright, babe

For I think of you
A comes to my eye
I thought I'd be with you
the day I die
If together we meant to be
You know that time will
But now we'll set each free
We need some time to

Oh, we gotta on
And leave the behind
And it hurts me so
To let you go
running out of time
We live once
So take this chance
To find out
And maybe then see
cry

cry for me
Although I we love each other
We're just no for one another
cry for me
Baby, gonna be
It's be alright

It's gonna, gonna
It's gonna be
gonna, it's gonna
It's be alright
(Don't cry)
gonna, it's gonna
It's gonna be
gonna, it's gonna
It's be alright

Videos

Changing Faces - Don't Cry For Me
Changing Faces - Don't Cry For Me
Don't Cry for Me
Don't Cry for Me
Changing Faces - Visit Me
Changing Faces - Visit Me
Changing Faces Visit Me
Changing Faces Visit Me
Come Over
Come Over
Changing Faces - More Than A Friend
Changing Faces - More Than A Friend
More Than a Friend
More Than a Friend
Changing Faces | That Other Women
Changing Faces | That Other Women
Changing Faces ft. R. Kelly - Stroke You Up (1994)
Changing Faces ft. R. Kelly - Stroke You Up (1994)
Changing Faces - G.H.E.T.T.O.U.T.
Changing Faces - G.H.E.T.T.O.U.T.
That Ain't Me
That Ain't Me
Dont cry for me- brownstone
Dont cry for me- brownstone
Baby Tonight
Baby Tonight
Changing Faces- Can't be that other woman
Changing Faces- Can't be that other woman
Ladies Man
Ladies Man
Changing Faces - I Apologize
Changing Faces - I Apologize
Changing Faces - Come Over
Changing Faces - Come Over
I Told You (feat. Dave Hollister)
I Told You (feat. Dave Hollister)
Changing Faces - Stroke You Up.wmv
Changing Faces - Stroke You Up.wmv
That Other Woman (Joe Remix)
That Other Woman (Joe Remix)