LOADING ...

Luyện nghe bài hát Don't Abuse Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Before I was in a rock n' roll
I get the time at day
Now I'm everything I can
I I had it made

Strangers drop in and pretend friends
People I don't know
I want you, I you, it's so hard to tell
What you're feelin' won't show

abuse me
Now you listen to I say
If you're to use me
Why don't you go away?

You me around and you showed me the town
I thought you were kind of
But if someone stepped in with more to
You'd drop me without thinkin'

You tie to my apron strings
Thinkin' friends will be impressed
You get way by bribin' me
Tellin' me I'm the

abuse me
Now you to what I say
If tryin' to use me
Why don't you just go

Who can I trust and can I go
To find who truly wants me?
me for what I am
That's the way gotta be

n' roll love, you want so bad
Tellin' everybody you're
We both know down inside
You're just diggin' for dime

abuse me
Now you listen to I say
If tryin' to use me
Why don't you go away?

Don't me
Now you to what I say
If you're to use me
Why don't you go away?

Videos

Joan Jett and the Blackhearts - Don´t abuse me
Joan Jett and the Blackhearts - Don´t abuse me
Don't Abuse Me by Joan Jett  [DOWNLOAD LINK]
Don't Abuse Me by Joan Jett [DOWNLOAD LINK]
The Runaways - Don't Abuse Me
The Runaways - Don't Abuse Me
Don't Abuse Me- Joan Jett  and Billie Joe Armstrong- little kids rock gala 10-23-2014
Don't Abuse Me- Joan Jett and Billie Joe Armstrong- little kids rock gala 10-23-2014
joan jett - don't abuse me
joan jett - don't abuse me
Joan Jett Don´t Abuse Me
Joan Jett Don´t Abuse Me
Joan Jett and the Blackhearts - Shout
Joan Jett and the Blackhearts - Shout
Joan Jett - Don't Abuse Me (Live)
Joan Jett - Don't Abuse Me (Live)
Joan Jett and the Blackhearts - I love playin with fire
Joan Jett and the Blackhearts - I love playin with fire
JOAN JETT "You Don't Know What You've Got" 1980 *(Video Master)
JOAN JETT "You Don't Know What You've Got" 1980 *(Video Master)
Runaways Don't Abuse Me
Runaways Don't Abuse Me
Joan Jett and the Blackhearts - Let it bleed
Joan Jett and the Blackhearts - Let it bleed
Joan Jett and The Blackhearts - Don't Abuse Me - Lyrics
Joan Jett and The Blackhearts - Don't Abuse Me - Lyrics
don't abuse me - the runaways (letra) .wmv
don't abuse me - the runaways (letra) .wmv
Joan Jett and The Blackhearts - Don't Abuse Me - Lyrics
Joan Jett and The Blackhearts - Don't Abuse Me - Lyrics
Little Kids Rock 2014 - Don't Abuse Me - Billie Joe Armstrong and Joan Jett
Little Kids Rock 2014 - Don't Abuse Me - Billie Joe Armstrong and Joan Jett
Don't Abuse Me / Rico Jett & White Spider (Joan Jett tribute band)
Don't Abuse Me / Rico Jett & White Spider (Joan Jett tribute band)
RICO JETT & WHITE SPIDER / DON'T ABUSE ME
RICO JETT & WHITE SPIDER / DON'T ABUSE ME
Joan Jett - You Don't Own Me
Joan Jett - You Don't Own Me
Top Tracks - Joan Jett & the Blackhearts
Top Tracks - Joan Jett & the Blackhearts