LOADING ...

Luyện nghe bài hát Domestic Life

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Cruising in my Station
to keep my muffler from dragging
Sometimes it seems so
As I'm hustling to make it to the Cub Scout

I about Mexico
Where all the people go
But we're on a budget that just won't
Not much but a whole lot of love

Living that life
Happy children and a wife
Our Cocker always having puppies
How anybody be so lucky?

See me mowing my yard
Lord, I owe my soul to Master
But it to suit me to a tee
domestic life's all right with me

Our neighbor's names are Fred and
He wears a lot of suits
She Avon and Tupperware too
We're ducking all the bull they shoot

never be president
And we seem to save a cent
But things are looking everyday
I'm Sergeant At Arms of the P.T.A.

Living domestic life
Happy children and a pretty
Our Cocker always having puppies
How anybody be so lucky?

See me mowing my yard
Lord, I owe my soul to Card
But it seems to me to a tee
That domestic life's all with me

Living domestic life
Happy and a pretty wife
Our Cocker Spaniel's always puppies
How could be so lucky?

See me mowing my yard
Lord, I owe my soul to Master
But it to suit me to a tee
That life's all right with me

We're living domestic life
And that domestic life

Videos

John Conlee - Domestic Life
John Conlee - Domestic Life
Domestic Life
Domestic Life
John Conlee - Domestic Life (Live at Farm Aid 1995)
John Conlee - Domestic Life (Live at Farm Aid 1995)
John Conlee - The Greatest Hits
John Conlee - The Greatest Hits
Domestic Life , John Conlee , 1987
Domestic Life , John Conlee , 1987
Domestic Life
Domestic Life
John Conlee - Domestic Life
John Conlee - Domestic Life
John Conlee - Domestic Life
John Conlee - Domestic Life
John Conlee- Domestic Life- 2015- Galt House,Louisville,KY- Master Mason Banquet
John Conlee- Domestic Life- 2015- Galt House,Louisville,KY- Master Mason Banquet
"Domestic Life" by John Conlee
"Domestic Life" by John Conlee
In My Eyes - John Conlee
In My Eyes - John Conlee
John Conlee - Common Man
John Conlee - Common Man
JOHN CONLEE DOMESTIC LIFE SEPT. 9, 2018 HICKORY, NC
JOHN CONLEE DOMESTIC LIFE SEPT. 9, 2018 HICKORY, NC
Domestic Life John Conlee Lyrics And Cover
Domestic Life John Conlee Lyrics And Cover
John Conlee - Years After You
John Conlee - Years After You
John Conlee - Common Man
John Conlee - Common Man
TNN New Country - John Conlee: American Faces
TNN New Country - John Conlee: American Faces
Domestic Life - John Conlee Acoustic Cover
Domestic Life - John Conlee Acoustic Cover
"The Old School" John Conlee
"The Old School" John Conlee
John Conlee - Domestic Life
John Conlee - Domestic Life