LOADING ...

Luyện nghe bài hát Domestic Life

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Cruising in my Wagon
Trying to my muffler from dragging
it seems so defeating
As I'm hustling to make it to the Cub Scout

I dream about
Where all the people go
But we're on a budget just won't budge
Not much money but a lot of love

Living domestic life
Happy children and a pretty
Our Cocker Spaniel's always having
How could anybody be so

See me mowing my yard
Lord, I owe my soul to Master
But it seems to me to a tee
domestic life's all right with me

Our neighbor's are Fred and Ruth
He wears a lot of suits
She sells Avon and too
We're always all the bull they shoot

I'll never be
And we never seem to a cent
But things are looking everyday
Hell I'm Sergeant At of the P.T.A.

Living that domestic
Happy children and a wife
Our Cocker Spaniel's always having
How could anybody be so

See me mowing my yard
Lord, I owe my soul to Card
But it seems to me to a tee
That domestic life's all with me

Living that life
children and a pretty wife
Our Cocker Spaniel's having puppies
How could be so lucky?

See me mowing my yard
Lord, I owe my soul to Card
But it seems to me to a tee
That domestic all right with me

We're living that life
And loving domestic life

Videos

John Conlee - Domestic Life
John Conlee - Domestic Life
Domestic Life
Domestic Life
John Conlee - Domestic Life (Live at Farm Aid 1995)
John Conlee - Domestic Life (Live at Farm Aid 1995)
Domestic Life , John Conlee , 1987
Domestic Life , John Conlee , 1987
John Conlee - The Greatest Hits
John Conlee - The Greatest Hits
John Conlee - Domestic Life
John Conlee - Domestic Life
Domestic Life
Domestic Life
John Conlee - Domestic Life
John Conlee - Domestic Life
JOHN CONLEE DOMESTIC LIFE SEPT. 9, 2018 HICKORY, NC
JOHN CONLEE DOMESTIC LIFE SEPT. 9, 2018 HICKORY, NC
Domestic Life - John Conlee Acoustic Cover
Domestic Life - John Conlee Acoustic Cover
"Domestic Life" by John Conlee
"Domestic Life" by John Conlee
Domestic Life John Conlee Lyrics And Cover
Domestic Life John Conlee Lyrics And Cover
John Conlee - Miss Emily's Picture
John Conlee - Miss Emily's Picture
John Conlee - Lady Lay Down
John Conlee - Lady Lay Down
John Conlee - Backside of 30
John Conlee - Backside of 30
John Conlee - I Don't Remember Loving You
John Conlee - I Don't Remember Loving You
TNN New Country - John Conlee: American Faces
TNN New Country - John Conlee: American Faces
John Conlee ~ Miss Emily's Picture
John Conlee ~ Miss Emily's Picture
John Conlee- Domestic Life- 2015- Galt House,Louisville,KY- Master Mason Banquet
John Conlee- Domestic Life- 2015- Galt House,Louisville,KY- Master Mason Banquet
John Conlee - Domestic Life
John Conlee - Domestic Life