LOADING ...

Luyện nghe bài hát Domestic Life

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Cruising in my Station
Trying to keep my from dragging
it seems so defeating
As I'm hustling to make it to the Cub meeting

I dream about
Where all the pretty go
But we're on a budget just won't budge
Not much money but a whole lot of

that domestic life
Happy children and a wife
Our Spaniel's always having puppies
How anybody be so lucky?

See me mowing my domestic
Lord, I owe my soul to Card
But it to suit me to a tee
That domestic all right with me

Our neighbor's names are and Ruth
He wears a lot of leisure
She Avon and Tupperware too
We're always ducking all the bull they

never be president
And we seem to save a cent
But things are looking better
Hell I'm Sergeant At of the P.T.A.

that domestic life
Happy and a pretty wife
Our Cocker Spaniel's always puppies
How could anybody be so

See me mowing my yard
Lord, I owe my soul to Card
But it seems to me to a tee
That life's all right with me

Living that domestic
children and a pretty wife
Our Cocker Spaniel's always having
How anybody be so lucky?

See me my domestic yard
Lord, I owe my soul to Card
But it to suit me to a tee
That domestic all right with me

We're that domestic life
And loving that domestic

Videos

John Conlee - Domestic Life
John Conlee - Domestic Life
Domestic Life
Domestic Life
John Conlee - Domestic Life
John Conlee - Domestic Life
Domestic Life
Domestic Life
John Conlee - Domestic Life (Live at Farm Aid 1995)
John Conlee - Domestic Life (Live at Farm Aid 1995)
John Conlee - The Greatest Hits
John Conlee - The Greatest Hits
John Conlee - Domestic Life
John Conlee - Domestic Life
"Domestic Life" by John Conlee
"Domestic Life" by John Conlee
Domestic Life John Conlee Lyrics And Cover
Domestic Life John Conlee Lyrics And Cover
JOHN CONLEE ~ THE OLD SCHOOL
JOHN CONLEE ~ THE OLD SCHOOL
John Conlee Playlist
John Conlee Playlist
All Tracks - John Conlee
All Tracks - John Conlee
Domestic Life
Domestic Life
John Conlee - Domestic Life
John Conlee - Domestic Life
John Conlee - Old School
John Conlee - Old School
Domestic Life Intro - January 1984
Domestic Life Intro - January 1984
Domestic Life
Domestic Life
John Conlee Greatest Hits - Best John Conlee Songs Album
John Conlee Greatest Hits - Best John Conlee Songs Album
TNN New Country - John Conlee: American Faces
TNN New Country - John Conlee: American Faces
John Conlee Greatest Hits Playlist - John Conlee Songs Collection
John Conlee Greatest Hits Playlist - John Conlee Songs Collection