LOADING ...

Luyện nghe bài hát Domestic Life

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Cruising in my Station
Trying to keep my muffler dragging
Sometimes it so defeating
As I'm hustling to it to the Cub Scout meeting

I dream about
all the pretty people go
But we're on a budget that just won't
Not much money but a lot of love

Living that life
Happy and a pretty wife
Our Cocker always having puppies
How could be so lucky?

See me mowing my domestic
Lord, I owe my soul to Master
But it to suit me to a tee
That domestic life's all right me

Our names are Fred and Ruth
He wears a lot of leisure
She sells Avon and too
We're always ducking all the they shoot

I'll never be
And we seem to save a cent
But things are looking better
Hell I'm At Arms of the P.T.A.

Living that life
Happy children and a wife
Our Cocker Spaniel's having puppies
How could anybody be so

See me mowing my yard
Lord, I owe my to Master Card
But it to suit me to a tee
That domestic all right with me

Living domestic life
children and a pretty wife
Our Cocker Spaniel's always having
How could anybody be so

See me my domestic yard
Lord, I owe my soul to Master
But it to suit me to a tee
That domestic all right with me

We're living that life
And that domestic life

Videos

John Conlee - Domestic Life
John Conlee - Domestic Life
Domestic Life
Domestic Life
John Conlee - Domestic Life (Live at Farm Aid 1995)
John Conlee - Domestic Life (Live at Farm Aid 1995)
Domestic Life
Domestic Life
John Conlee - The Greatest Hits
John Conlee - The Greatest Hits
"Domestic Life" by John Conlee
"Domestic Life" by John Conlee
John Conlee - Domestic Life
John Conlee - Domestic Life
Domestic Life John Conlee Lyrics And Cover
Domestic Life John Conlee Lyrics And Cover
Domestic Life , John Conlee , 1987
Domestic Life , John Conlee , 1987
Domestic Life
Domestic Life
"The Old School" John Conlee
"The Old School" John Conlee
JOHN CONLEE ~ THE OLD SCHOOL
JOHN CONLEE ~ THE OLD SCHOOL
John conlee domestic life
John conlee domestic life
TNN New Country - John Conlee: American Faces
TNN New Country - John Conlee: American Faces
John Conlee - Domestic Life
John Conlee - Domestic Life
John Conlee - River Of Time
John Conlee - River Of Time
Domestic Life
Domestic Life
John Conlee- Domestic Life- 2015- Galt House,Louisville,KY- Master Mason Banquet
John Conlee- Domestic Life- 2015- Galt House,Louisville,KY- Master Mason Banquet
John Conlee Mix
John Conlee Mix
John Conlee - Rose Coloured Glasses
John Conlee - Rose Coloured Glasses