LOADING ...

Luyện nghe bài hát Doesn't This Remind You Of Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

[Chorus 1:] I my fears,
I my doubts,
I in,
God me out,
Publicaly I alone,
I'm a of honor,
Yet sin-prone,
My head low,
He me up,
so long,
so adrupt.
a lie though,
'cause there for me...
I go!

Ya-Ya-Ya-Ya-ah!
[Chorus 2:] Forgiveness, not to take advantage of.
Impureness, I am the essence of it.
Not sin free, but what I'm supposed to be.
Imperfect, the way I live surely it to you.

1]

2]

Feels I live in slow motion,
Everyday's a wave, my an ocean,
A piece of floatsom with the tide,
Can withstand any storm with God on it's

2]

Videos

Dogwood - Doesn't This Remind You Of Me (Lyrics)
Dogwood - Doesn't This Remind You Of Me (Lyrics)
Doesn't This Remind You Of Me
Doesn't This Remind You Of Me
Top Tracks - Dogwood
Top Tracks - Dogwood
Dogwood (Band)
Dogwood (Band)
All Tracks - Dogwood
All Tracks - Dogwood
Label Me
Label Me
Social Security Band
Social Security Band
Ralph Stanley-Daddys Wildwood Flower.wmv
Ralph Stanley-Daddys Wildwood Flower.wmv
Grease
Grease
Lapchild
Lapchild
Good Ol' Daze
Good Ol' Daze
As The World Burns
As The World Burns
Jesus Is Passing By - DOGWOOD -  Steve & Annie Chapman & Ron Elder
Jesus Is Passing By - DOGWOOD - Steve & Annie Chapman & Ron Elder
Dogwood - Firehead
Dogwood - Firehead
Dogwood - Good Ol Daze
Dogwood - Good Ol Daze
dogwood - grease
dogwood - grease
Last Of The Lost
Last Of The Lost
Dogwood Conscience In A Cave
Dogwood Conscience In A Cave
Dogwood
Dogwood
Christian Punk
Christian Punk