LOADING ...

Luyện nghe bài hát Do You Hear What I Hear?

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Do You Hear I Hear?
' An Old - Fashioned Chritsmas (1984)

LYRICS the night wind to the little lamb,
'do you see what I
Way up in the sky, lamb,
Do you see I see?
A star, a star, dancing in the
a tail as big as a kite,
With a tail as big as a

the little lamb to the shepherd boy,
'do you hear I hear?
through the sky, shepherd boy,
Do you hear what I
A song, a song high the trees
With a as big as the sea,
With a voice as big as the

the shepherd boy to the mighty king,
'do you hear what I
In palace warm, mighty king,
Do you what I hear?
A child, a child shivers in the
Let us him silver and gold,
Let us bring him and gold'

Said the to the people everywhere,
to what I say!
for peace, people, everywhere,
Listen to I say!
The child, the child in the night
He will bring us and light,
He will us goodness and light'

Videos

Do You Hear What I Hear?
Do You Hear What I Hear?
Do You Hear What I Hear... piano solo!
Do You Hear What I Hear... piano solo!
Top Tracks - Anthony Burger
Top Tracks - Anthony Burger
We Need A Little Christmas
We Need A Little Christmas
Do You Hear What I Hear
Do You Hear What I Hear
Little Drummer Boy
Little Drummer Boy
The Trio Feb. 2, 2006.
The Trio Feb. 2, 2006.
Anthony Burger - Exodus [Live]
Anthony Burger - Exodus [Live]
It Came Upon a Midnight Clear
It Came Upon a Midnight Clear
Joy to the World
Joy to the World
All Tracks - Anthony Burger
All Tracks - Anthony Burger
Anthony Burger Playing When We All Get To Heaven in many different styles !
Anthony Burger Playing When We All Get To Heaven in many different styles !
Christmas Medley by Megan Sorrelle
Christmas Medley by Megan Sorrelle
Christmas
Christmas
Christmas
Christmas
Anthony Burger Plays a Medley of Hymns
Anthony Burger Plays a Medley of Hymns
Annoying Orange - Fry-day (Rebecca Black Friday Parody)
Annoying Orange - Fry-day (Rebecca Black Friday Parody)
I Wouldn't Take Nothing For My Journey Now - Anthony Burger.avi
I Wouldn't Take Nothing For My Journey Now - Anthony Burger.avi
Gordon Goes Undercover At His Own Restaurant In Las Vegas | Season 1 Ep. 6 | THE F WORD
Gordon Goes Undercover At His Own Restaurant In Las Vegas | Season 1 Ep. 6 | THE F WORD
Bill & Gloria Gaither - Keep On the Firing Line [Live] ft. Anthony Burger
Bill & Gloria Gaither - Keep On the Firing Line [Live] ft. Anthony Burger