LOADING ...

Do Chalum [To Calum]

Song info

"Do Chalum [To Calum]" (2014) on the album Gach Sgeul (Every Story)(2014).

"Do Chalum [To Calum]" Videos

Do Chalum// To Calum (Julie Fowlis) lyric video
Do Chalum// To Calum (Julie Fowlis) lyric video
♫ Scottish Gaelic Music - Julie Fowlis - Do Chalum (Scottish Gaelic Song)
♫ Scottish Gaelic Music - Julie Fowlis - Do Chalum (Scottish Gaelic Song)
Do Chalum (To Calum)
Do Chalum (To Calum)
Do Chalum
Do Chalum
Julie Fowlis - Do Chalum
Julie Fowlis - Do Chalum
CUIRM  Julie Fowlis
CUIRM Julie Fowlis
Julie Fowlis
Julie Fowlis
Julie Fowlis ~ Ribinnean Riomhach
Julie Fowlis ~ Ribinnean Riomhach
Julie Fowlis Hug Air a Bhonaid Mhoir (Scottish Gaelic)
Julie Fowlis Hug Air a Bhonaid Mhoir (Scottish Gaelic)
An Eala Bhàn The White Swan 1st July 2016
An Eala Bhàn The White Swan 1st July 2016
Cearcall Mun Ghealaich
Cearcall Mun Ghealaich
Just For Gordon - Celtic Connections 2016
Just For Gordon - Celtic Connections 2016
Julie Fowlis - Acoustic Solo (Live)
Julie Fowlis - Acoustic Solo (Live)
Into the Open Air ~ Julie Fowlis (Brave) lyrics
Into the Open Air ~ Julie Fowlis (Brave) lyrics
Scottish Music
Scottish Music
Julie Fowlis
Julie Fowlis
Julie Fowlis - Puirt-À-Beul Set Fodar Dha Na Gamhna Beaga (Live)
Julie Fowlis - Puirt-À-Beul Set Fodar Dha Na Gamhna Beaga (Live)
Julie Fowlis, Music Of The Scottish Isles
Julie Fowlis, Music Of The Scottish Isles
celtic gaelic
celtic gaelic
Julie Fowlis
Julie Fowlis

Lyrics

Do Chalum
Chalum, a rùin,
on a dh' eug thu
's airsnealach, tinn
as do dhèidh sinn;
geàrr bha do rèis,
geàrr do shaoghal,
buan an creuchd
bheum do dhaoine.
'S tusa bha mear,
èibhinn, aotrom,
dealasach, ceart,
eirmseach, daonda;
fulganach, treun
gleac ri eucail,
gun fhiamh, gun ghealt
ri uchd èig thu.
Sgoilear gun mheang,
tuigseach, gleusda
thionail ar fuinn,
thruis gach sgeulachd.
Choisinn thu cliù
thall an Èirinn
's bhos an Alba
mòr bha dh'fheum ort.
Blàth bha do chrìdh,
fialaidh, mùirneach
macanta, còir,
coibhneil, fiùghant';
fuaraidh an nochd
aognaidh, tùrsach
gaoth anns a' bheàrn
nach gabh dùnadh.

To Calum

YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 0 minutes 9 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Do Chalum [To Calum]"