LOADING ...

Do Chalum [To Calum]

Song info

"Do Chalum [To Calum]" (2014) on the album Gach Sgeul (Every Story)(2014).

"Do Chalum [To Calum]" Videos

Do Chalum// To Calum (Julie Fowlis) lyric video
Do Chalum// To Calum (Julie Fowlis) lyric video
♫ Scottish Gaelic Music - Julie Fowlis - Do Chalum (Scottish Gaelic Song)
♫ Scottish Gaelic Music - Julie Fowlis - Do Chalum (Scottish Gaelic Song)
Julie Fowlis - Do Chalum
Julie Fowlis - Do Chalum
Julie Fowlis
Julie Fowlis
Christine Primrose ~ Calum Sgaire
Christine Primrose ~ Calum Sgaire
Julie Fowlis & Bruce Molsky: "Bothan Àirigh Am Bràigh Raithneach".
Julie Fowlis & Bruce Molsky: "Bothan Àirigh Am Bràigh Raithneach".
celtic gaelic
celtic gaelic
Port | Orkney | Amhrán na hEascainne  | Dé Domhnaigh  | 16/4
Port | Orkney | Amhrán na hEascainne | Dé Domhnaigh | 16/4
Julie Fowlis
Julie Fowlis
'An Ròn' and  'Ann an Caolas Od Odrum' lyric video //Julie Fowlis
'An Ròn' and 'Ann an Caolas Od Odrum' lyric video //Julie Fowlis
Julie Fowlis, Music Of The Scottish Isles
Julie Fowlis, Music Of The Scottish Isles
An Roghainn//The Choice Lyric Video (Julie Fowlis)
An Roghainn//The Choice Lyric Video (Julie Fowlis)
Tha Mo Ghaol Air Aird A'Chuain Performed by Jule Fowlis   Songs Of Praise 2011
Tha Mo Ghaol Air Aird A'Chuain Performed by Jule Fowlis Songs Of Praise 2011
An Eala Bhàn - The White Swan by Julie Fowlis (with lyrics)
An Eala Bhàn - The White Swan by Julie Fowlis (with lyrics)
Gaelic
Gaelic
An Roghainn - Dàin Do Eimhir XXII - Julie Fowlis
An Roghainn - Dàin Do Eimhir XXII - Julie Fowlis
Celtic Love Songs
Celtic Love Songs
Gach Sgeul
Gach Sgeul
2. Calum Sgaire
2. Calum Sgaire
Calum Sgaire
Calum Sgaire

Lyrics

Do Chalum
Chalum, a rùin,
on a dh' eug thu
's airsnealach, tinn
as do dhèidh sinn;
geàrr bha do rèis,
geàrr do shaoghal,
buan an creuchd
bheum do dhaoine.
'S tusa bha mear,
èibhinn, aotrom,
dealasach, ceart,
eirmseach, daonda;
fulganach, treun
gleac ri eucail,
gun fhiamh, gun ghealt
ri uchd èig thu.
Sgoilear gun mheang,
tuigseach, gleusda
thionail ar fuinn,
thruis gach sgeulachd.
Choisinn thu cliù
thall an Èirinn
's bhos an Alba
mòr bha dh'fheum ort.
Blàth bha do chrìdh,
fialaidh, mùirneach
macanta, còir,
coibhneil, fiùghant';
fuaraidh an nochd
aognaidh, tùrsach
gaoth anns a' bheàrn
nach gabh dùnadh.

To Calum

YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 1 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Do Chalum [To Calum]"