LOADING ...

Disorganization

Song info

"Disorganization" (2007)

"Disorganization" Videos

Zeni Geva - Disorganization
Zeni Geva - Disorganization
Zeni Geva - Disorganization (alive + rising)
Zeni Geva - Disorganization (alive + rising)
Zeni Geva - Dead Sun Rising (1993)
Zeni Geva - Dead Sun Rising (1993)
ZENI GEVA "Disorganisation" Live at Namba Bears 17/FEB/2010
ZENI GEVA "Disorganisation" Live at Namba Bears 17/FEB/2010
Auto-Body (Nai Ha)
Auto-Body (Nai Ha)
Zeni Geva - Vast Impotentz (1986) [Full Album]
Zeni Geva - Vast Impotentz (1986) [Full Album]
Zeni Geva - Slam King (alive + rising)
Zeni Geva - Slam King (alive + rising)
Zeni Geva
Zeni Geva
Zeni Geva - On Suicide (1990)
Zeni Geva - On Suicide (1990)
Zeni Geva Trance Europe Experience + Freedom Bondage
Zeni Geva Trance Europe Experience + Freedom Bondage
Zeni Geva - Disgraceland
Zeni Geva - Disgraceland
Dead Sun Rising - Zeni Geva - 17 February 2010
Dead Sun Rising - Zeni Geva - 17 February 2010
zeni geva   10,000 light years
zeni geva 10,000 light years
zeni geva alive + rising 2010 plus
zeni geva alive + rising 2010 plus
Zeni Geva Alive + Rising 2010 plus
Zeni Geva Alive + Rising 2010 plus
Zeni Geva - Ground Zero
Zeni Geva - Ground Zero
Zeni Geva - Braunschweig 1996
Zeni Geva - Braunschweig 1996
ZENI GEVA "Desire for Agony" [Full Album]
ZENI GEVA "Desire for Agony" [Full Album]
Zeni Geva - Alienation (alive + rising)
Zeni Geva - Alienation (alive + rising)
Zeni Geva: Slam King
Zeni Geva: Slam King

Lyrics

Let's get out !!
get the body out
get the nation out
get the way out
Virus, Sludge, Endorphin, Nihilism

Let's get out !!
get the brain out
get the sex out

YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 59 minutes 44 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Disorganization"