LOADING ...

Luyện nghe bài hát Din

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Well, I got your letter, I could not contain
The urge to go beyond our again
And the of ages, in pages of your pen
I got to put it

Maybe you got by all the shit you had
To for to descend, to let me in
Maybe it's okay now if you and run away

Anesthetic days of crusades and consent, the idiot
And though our love was likely disease is so competent
so proud of the few risks you've taken, child
But no it's new, we all continue

Maybe it's now
If you and run away, well, yet again
Vacant above the din, vacant the din

I tried to dissuade the agents in your
rape and campaign until you resign
And I'd return your but I'm feeling unrefined
I'd rather put you

Vacant in the as you conform
And compromise in sense
And like

Maybe okay now
If you turn and run away, well, yet
Vacant the din, above the din
Above the din, the din

Videos

Chris Whitley - Din
Chris Whitley - Din
Chris Whitley - Din of Ecstacy
Chris Whitley - Din of Ecstacy
Din of Ecstasy
Din of Ecstasy
chris whitley - know - din of ecstasy -
chris whitley - know - din of ecstasy -
chris whitley -din of  ecstasy -can't get off
chris whitley -din of ecstasy -can't get off
chris whitley - God thing -din of ecstasy
chris whitley - God thing -din of ecstasy
Chris Whitley -- Narcotic Prayer
Chris Whitley -- Narcotic Prayer
Chris Whitley  -  Still Point
Chris Whitley - Still Point
Chris Whitley - Long Way Around
Chris Whitley - Long Way Around
Chris Whitley:  Din at Khyber Pass
Chris Whitley: Din at Khyber Pass
Chris Whitley on Jon Stewart, April 1995
Chris Whitley on Jon Stewart, April 1995
Cool Wooden Crosses - Chris Whitley
Cool Wooden Crosses - Chris Whitley
Chris Whitley - Silhouette
Chris Whitley - Silhouette
Chris Whitley Clear Blue Sky & Long Way Around
Chris Whitley Clear Blue Sky & Long Way Around
Narcotic Prayer - Can't Get Off
Narcotic Prayer - Can't Get Off
Chris Whitley - On Cue
Chris Whitley - On Cue
Chris Whitley - Living With The Law
Chris Whitley - Living With The Law
Chris Whitley "Narcotic Prayer" (1995)
Chris Whitley "Narcotic Prayer" (1995)
Chris Whitley~Guns & Dolls
Chris Whitley~Guns & Dolls
Chris Whitley "New Machine"
Chris Whitley "New Machine"