LOADING ...

Luyện nghe bài hát Din

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Well, when I got your letter, I could not
The urge to go beyond our again
And the drug of ages, in of your pen
I got to put it

Maybe you got by all the shit you had
To for to descend, to let me in
it's okay now if you turn and run away

Anesthetic days of crusades and consent, the intent
And our love was likely your disease is so competent
You're so proud of the few you've taken, child
But no nothing new, we all continue

Maybe it's now
If you and run away, well, yet again
Vacant the din, vacant above the din

I to dissuade the agents in your mind
rape and campaign until you resign
And I'd your letter but I'm feeling unrefined
I'd rather put you

in the eyes as you conform
And yourself in sense
And like

Maybe okay now
If you and run away, well, yet again
above the din, above the din
Above the din, the din

Videos

Chris Whitley - Din
Chris Whitley - Din
Chris Whitley on Jon Stewart, April 1995
Chris Whitley on Jon Stewart, April 1995
Chris Whitley - Din of Ecstacy
Chris Whitley - Din of Ecstacy
Din of Ecstasy
Din of Ecstasy
Chris Whitley:  Din at Khyber Pass
Chris Whitley: Din at Khyber Pass
Chris Whitley - Know
Chris Whitley - Know
chris whitley - know - din of ecstasy -
chris whitley - know - din of ecstasy -
Chris Whitley - Aerial
Chris Whitley - Aerial
Chris Whitley:  Can't Get Off at Khyber Pass
Chris Whitley: Can't Get Off at Khyber Pass
chris whitley -din of  ecstasy -can't get off
chris whitley -din of ecstasy -can't get off
Din
Din
Chris Whitley - Silhouette
Chris Whitley - Silhouette
Chris Whitley - Guns and Dolls
Chris Whitley - Guns and Dolls
Chris Whitley "Narcotic Prayer" (1995)
Chris Whitley "Narcotic Prayer" (1995)
chris whitley - God thing -din of ecstasy
chris whitley - God thing -din of ecstasy
Chris Whitley -- Narcotic Prayer
Chris Whitley -- Narcotic Prayer
Chris Whitley:  Narcotic Prayer at Khyber Pass
Chris Whitley: Narcotic Prayer at Khyber Pass
DIN (No Sh*t Version)
DIN (No Sh*t Version)
Chris Whitley - Guns n Dolls (1991-10-08 Uniondale, NY)
Chris Whitley - Guns n Dolls (1991-10-08 Uniondale, NY)
Chris Whitley - Power Down
Chris Whitley - Power Down