LOADING ...

Luyện nghe bài hát Diamond And A Tether

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào


Take on me
Im not half the man that I should be
Always to run
From the people I should not be of
And you should know
That I have fantasies being alone
Its like is a lesson
That I cant
So I make the same mistakes at each familiar


I know you cant out forever
Waiting on a and a tether
a boy who wont swim
But who dip his toe in
to keep you here with him

Ive got this I abhor
When we go out Im always the door
As if someone Im gonna see
Who out do the things that you do to me


I know you cant hold out
Waiting on a diamond and a
a boy who wont fly
Who will take to the
If he thinks that youre to say goodbye

Pity, pity on me
'Cause Im not the man that I should be
And I dont blame you had enough
With all these empty promises and countless


'Cause I know you cant out forever
Waiting on a diamond and a
From a boy who wont
When he in love
He just with his toes on the edge
And he for it to disappear again

Videos

A Diamond And A Tether
A Diamond And A Tether
A Diamond and a Tether with Lyrics - Death Cab For Cutie
A Diamond and a Tether with Lyrics - Death Cab For Cutie
Death Cab For Cutie- A Diamond and a Tether
Death Cab For Cutie- A Diamond and a Tether
Death Cab for Cutie - A Diamond and a Tether - Lyrics
Death Cab for Cutie - A Diamond and a Tether - Lyrics
A Diamond and a Tether (Death Cab for Cutie cover)
A Diamond and a Tether (Death Cab for Cutie cover)
Death Cab For Cutie - A Diamond and a Tether
Death Cab For Cutie - A Diamond and a Tether
Diamond and a Tether - Death Cab for Cutie (cover)
Diamond and a Tether - Death Cab for Cutie (cover)
Diamond and A Tether - Death Cab for Cutie Cover :)
Diamond and A Tether - Death Cab for Cutie Cover :)
Diamond & A Tether - Death Cab For Cutie (Cover)
Diamond & A Tether - Death Cab For Cutie (Cover)
Diamond and a Tether (DCFC)
Diamond and a Tether (DCFC)
Diamond and a Tether - Death Cab For Cutie
Diamond and a Tether - Death Cab For Cutie
"Diamond and a Tether"
"Diamond and a Tether"
DEATH CAB FOR CUTIE - A DIAMOND & A TETHER - SAN DIEGO - 4/29/09
DEATH CAB FOR CUTIE - A DIAMOND & A TETHER - SAN DIEGO - 4/29/09
Diamond and a Tether - Death Cab for Cutie
Diamond and a Tether - Death Cab for Cutie
A Diamond and A Tether - Death Cab For Cutie (COVER)
A Diamond and A Tether - Death Cab For Cutie (COVER)
A Diamond and a Tether by Death Cab for Cutie
A Diamond and a Tether by Death Cab for Cutie
A Diamond & A Tether (Death Cab For Cutie Cover)
A Diamond & A Tether (Death Cab For Cutie Cover)
Diamond and a Tether-Death Cab for Cutie(w/lyrics)
Diamond and a Tether-Death Cab for Cutie(w/lyrics)
Death Cab - Diamond and A Tether
Death Cab - Diamond and A Tether
A Diamond and a Tether (cover) Death Cab for Cutie
A Diamond and a Tether (cover) Death Cab for Cutie