LOADING ...

Luyện nghe bài hát Diamond And A Tether

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào


Take on me
'Cause Im not half the man I should be
turning to run
From the people I not be afraid of
And darlin' you know
That I have about being alone
Its like is a lesson
I cant learn
So I make the same at each familiar turn


I know you hold out forever
Waiting on a and a tether
a boy who wont swim
But who dip his toe in
Just to keep you with him

Ive got this I abhor
we go out Im always watching the door
As if theres Im gonna see
Who out do the things that you do to me


I know you hold out forever
Waiting on a diamond and a
From a boy who fly
Who will to the skies
If he that youre about to say goodbye

Pity, pity on me
Im not half the man that I should be
And I dont blame you youve had
With all these empty and countless bluffs


'Cause I know you cant hold out
Waiting on a diamond and a
From a boy who jump
When he falls in
He just with his toes on the edge
And he waits for it to again

Videos

A Diamond And A Tether
A Diamond And A Tether
Death Cab For Cutie - A Diamond and a Tether Lyrics
Death Cab For Cutie - A Diamond and a Tether Lyrics
Death Cab For Cutie- A Diamond and a Tether
Death Cab For Cutie- A Diamond and a Tether
Death Cab for Cutie - A Diamond and a Tether - Lyrics
Death Cab for Cutie - A Diamond and a Tether - Lyrics
Death Cab For Cutie - A Diamond and a Tether
Death Cab For Cutie - A Diamond and a Tether
A Diamond and a Tether (Death Cab for Cutie cover)
A Diamond and a Tether (Death Cab for Cutie cover)
DEATH CAB FOR CUTIE - A DIAMOND & A TETHER - SAN DIEGO - 4/29/09
DEATH CAB FOR CUTIE - A DIAMOND & A TETHER - SAN DIEGO - 4/29/09
Diamond and a Tether - Death Cab for Cutie (cover)
Diamond and a Tether - Death Cab for Cutie (cover)
Diamond and a Tether (DCFC)
Diamond and a Tether (DCFC)
A Diamond and A Tether - Death Cab For Cutie (COVER)
A Diamond and A Tether - Death Cab For Cutie (COVER)
"A Diamond and A Tether"-Death Cab For Cutie
"A Diamond and A Tether"-Death Cab For Cutie
Death Cab for Cutie - A Diamond and a Tether (One Minute Cover)
Death Cab for Cutie - A Diamond and a Tether (One Minute Cover)
Death Cab - Diamond and A Tether
Death Cab - Diamond and A Tether
Death Cab for Cutie - Little Bribes (Video)
Death Cab for Cutie - Little Bribes (Video)
"Diamond and a Tether"
"Diamond and a Tether"
Diamond and a Tether - Death Cab For Cutie
Diamond and a Tether - Death Cab For Cutie
Death Cab for Cutie - Most of "A Diamond and a Tether"
Death Cab for Cutie - Most of "A Diamond and a Tether"
Diamond and a Tether - Death Cab for Cutie
Diamond and a Tether - Death Cab for Cutie
Death for Cutie "A Diamond and a Tether " (34 seconds)
Death for Cutie "A Diamond and a Tether " (34 seconds)
Diamond and a Tether
Diamond and a Tether