LOADING ...

Luyện nghe bài hát Devil's Plaything

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Love is a
A Devil's
A storm
About to be

Just look in eyes
See all the
All these you see
You cannot

And this
That inside
If you get too
you alive

Just in these eyes
And see if lie
All words I speak
You cannot

Got a
on me
Gentle
It will be

See the
In my
If you're with fire
You're playing in

plaything
In my
If you don't pain
You don't

Got a
on me
If you touch flames
unto me

Got a
Burns
If you don't wanna
walk on by

And the
feeling now
Is compared
To the I hide

Devil's
In my
If you don't pain
You understand

Got a
on me
If you wanna touch
unto me

Oh oh oh
Oh oh oh
Oh oh oh

Got a
In my
If you want a fire
Step out of my

on by
Just away
'Cause if you're on my
You're better off

plaything
In my
If you don't pain
You don't

Got a
on me
If you wanna touch
Then unto me

Oh oh oh
Oh oh oh
Oh oh oh
...

Videos

Danzig-Devil's Plaything lyrics
Danzig-Devil's Plaything lyrics
Devil's Plaything
Devil's Plaything
Danzig - Devil's Plaything (CC)
Danzig - Devil's Plaything (CC)
Danzig - Devil's Plaything
Danzig - Devil's Plaything
Danzig- Devil's Plaything
Danzig- Devil's Plaything
Danzig  Devil's Plaything
Danzig Devil's Plaything
Karen Elson and Melissa Auf der Maur - Devil's Plaything (Danzig Cover)
Karen Elson and Melissa Auf der Maur - Devil's Plaything (Danzig Cover)
Devi Brite - Devil's Plaything (Danzig Acoustic Cover)
Devi Brite - Devil's Plaything (Danzig Acoustic Cover)
DANZIG - Heart Of The Devil
DANZIG - Heart Of The Devil
Danzig "Last Ride"
Danzig "Last Ride"
Danzig Devil's plaything
Danzig Devil's plaything
Ghost Iris - The Devil's Plaything (Official Video)
Ghost Iris - The Devil's Plaything (Official Video)
Devil's Plaything - Danzig COVER by Rob Rawlings
Devil's Plaything - Danzig COVER by Rob Rawlings
Liv Sin - Devil's Plaything (Official Music Video)
Liv Sin - Devil's Plaything (Official Music Video)
"Devil's Plaything" Danzig@Sands Event Center Bethlehem, PA 8/13/13
"Devil's Plaything" Danzig@Sands Event Center Bethlehem, PA 8/13/13
Melissa Auf der Maur - Devil's playthings (Danzig cover)
Melissa Auf der Maur - Devil's playthings (Danzig cover)
Danzig - Devil's plaything @ Provinssirock 2013
Danzig - Devil's plaything @ Provinssirock 2013
Beseech - Devils Plaything (Danzig Cover)
Beseech - Devils Plaything (Danzig Cover)
Danzig - Devil's plaything (Live at Riviera Theater,Chicago)
Danzig - Devil's plaything (Live at Riviera Theater,Chicago)
Danzig Legacy - Her Black Wings/Devil's Plaything.AVI
Danzig Legacy - Her Black Wings/Devil's Plaything.AVI