LOADING ...

Luyện nghe bài hát Devil's Plaything

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Love is a
A Devil's
A violent
to be born

Just look in eyes
See all the
All things you see
You cannot

And this
burns inside
If you get too
Burn you

Just look in these
And see if lie
All these I speak
You cannot

Got a
on me
Gentle
It will be

See the
In my
If you're with fire
You're in Hell

Devil's
In my
If you don't want
You understand

Got a
on me
If you touch flames
unto me

Got a
Burns
If you don't burn
Just on by

And the
You're now
Is compared
To the I hide

Devil's
In my
If you want pain
You understand

Got a
on me
If you wanna touch
unto me

Oh oh oh
Oh oh oh
Oh oh oh

Got a
In my
If you don't want a
Step out of my

on by
Just look
if you're on my path
You're better off

plaything
In my
If you want pain
You understand

Got a
on me
If you wanna touch
Then unto me

Oh oh oh
Oh oh oh
Oh oh oh
...

Videos

Danzig-Devil's Plaything lyrics
Danzig-Devil's Plaything lyrics
Devil's Plaything
Devil's Plaything
Danzig - Devil's Plaything
Danzig - Devil's Plaything
Danzig - Devil's Plaything (CC)
Danzig - Devil's Plaything (CC)
Danzig- Devil's Plaything
Danzig- Devil's Plaything
Karen Elson and Melissa Auf der Maur - Devil's Plaything (Danzig Cover)
Karen Elson and Melissa Auf der Maur - Devil's Plaything (Danzig Cover)
Devil's Plaything
Devil's Plaything
Devi Brite - Devil's Plaything (Danzig Acoustic Cover)
Devi Brite - Devil's Plaything (Danzig Acoustic Cover)
Danzig- Devils Plaything
Danzig- Devils Plaything
"Devil's Plaything" Danzig@Sands Event Center Bethlehem, PA 8/13/13
"Devil's Plaything" Danzig@Sands Event Center Bethlehem, PA 8/13/13
Liv Sin - Devil's Plaything (Official Music Video)
Liv Sin - Devil's Plaything (Official Music Video)
danzig devils plaything
danzig devils plaything
Beseech - Devils Plaything (Danzig Cover)
Beseech - Devils Plaything (Danzig Cover)
Melissa Auf der Maur - Devil's playthings (Danzig cover)
Melissa Auf der Maur - Devil's playthings (Danzig cover)
Ghost Trails - devil's plaything (Danzig cover)
Ghost Trails - devil's plaything (Danzig cover)
Danzig Legacy - Her Black Wings/Devil's Plaything.AVI
Danzig Legacy - Her Black Wings/Devil's Plaything.AVI
Devils Plaything - Danzig (Guitar Cover)
Devils Plaything - Danzig (Guitar Cover)
DANZIG - devil's plaything (Drum cover)
DANZIG - devil's plaything (Drum cover)
Danzig Am I Demon (subtitulado español)
Danzig Am I Demon (subtitulado español)
DANZIG - Heart Of The Devil
DANZIG - Heart Of The Devil