LOADING ...

Luyện nghe bài hát Derek

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We had a white and sheltie had a name when we first got him
I I had taken better care of him but he had it ok
Im sorry when I get unruly when you on so much I get a little tired
I hope you get over teething it's not easy when you feel sick
He had a sprightly you'd like him when he'd keep up along your side
your peckers what he told us me and mike looked at each other
Like whoa was that then

Derek never woke up at
And in the morning ready to go
And he had a voice like you
To scream when he wanted something
I should have so much more willing
To out with all the things
That a dog you needed

do you
See you
See of me

You can
When you
on me
do you
See you
See of me

Videos

Animal Collective - Derek
Animal Collective - Derek
ANIMAL COLLECTIVE- DEREK
ANIMAL COLLECTIVE- DEREK
animal collective derek
animal collective derek
Animal Collective Derek
Animal Collective Derek
Derek : Animal Collective
Derek : Animal Collective
Derek - Panda Bear and Geologist
Derek - Panda Bear and Geologist
Animal Collective's Derek
Animal Collective's Derek
Animal Collective - Chores
Animal Collective - Chores
(Window Cover) Animal Collective - Derek
(Window Cover) Animal Collective - Derek
Derek - Animal Collective
Derek - Animal Collective
Animal Collective- Derek (Fun) Cover
Animal Collective- Derek (Fun) Cover
Animal Collective - Derek (Animation)
Animal Collective - Derek (Animation)
Animal Collective   Live at Starlight Ballroom   Philadelphia, PA 2007
Animal Collective Live at Starlight Ballroom Philadelphia, PA 2007
Stop motion to Derek by Animal Collective
Stop motion to Derek by Animal Collective
Animal Collective - Derek (Cover)
Animal Collective - Derek (Cover)
ANIMAL COLLECTIVE  DEREK REMIX
ANIMAL COLLECTIVE DEREK REMIX
animal collective brothersport
animal collective brothersport
Derek - Animal Collective
Derek - Animal Collective
Animal Collective - Derek (Acoustic Cover)
Animal Collective - Derek (Acoustic Cover)
Derek-Animal Collective (REMIXED)
Derek-Animal Collective (REMIXED)