LOADING ...

Luyện nghe bài hát Derek

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We had a white and blackish sheltie had a name we first got him
I wish I had better care of him but he had it ok
Im sorry when I get unruly when you carry on so much I get a little
I hope you get your teething it's not easy when you feel sick
He had a sprightly walk you'd like him when keep up along your side
Wrap your what he told us me and mike looked at each other
Like whoa what was then

Derek never woke up at
And in the morning ready to go
And he never had a voice you
To scream with when he wanted
I should have so much more willing
To help out with all the
a dog like you needed

do you
See you
See of me

You can
When you
on me
do you
See you
See of me

Videos

Animal Collective - Derek
Animal Collective - Derek
Derek
Derek
ANIMAL COLLECTIVE- DEREK
ANIMAL COLLECTIVE- DEREK
animal collective derek
animal collective derek
Animal Collective- Derek (Fun) Cover
Animal Collective- Derek (Fun) Cover
Animal Collective Derek
Animal Collective Derek
Derek : Animal Collective
Derek : Animal Collective
Derek - Panda Bear and Geologist
Derek - Panda Bear and Geologist
(Window Cover) Animal Collective - Derek
(Window Cover) Animal Collective - Derek
Animal Collective's Derek
Animal Collective's Derek
Animal Collective - Derek (Music Video)
Animal Collective - Derek (Music Video)
“Ponytail” / “Derek” - Panda Bear / Animal Collective (Piano Cover)
“Ponytail” / “Derek” - Panda Bear / Animal Collective (Piano Cover)
ANIMAL COLLECTIVE  DEREK REMIX
ANIMAL COLLECTIVE DEREK REMIX
Animal Collective - Fireworks (Official Video)
Animal Collective - Fireworks (Official Video)
Animal Collective - Peacebone (Official Video)
Animal Collective - Peacebone (Official Video)
Derek - Animal Collective
Derek - Animal Collective
Derek - Animal Collective
Derek - Animal Collective
Animal Collective   Live at Starlight Ballroom   Philadelphia, PA 2007
Animal Collective Live at Starlight Ballroom Philadelphia, PA 2007
Animal Collective - Derek (Animation)
Animal Collective - Derek (Animation)
animal collective - derek and fireworks - 930 club
animal collective - derek and fireworks - 930 club