LOADING ...

Luyện nghe bài hát Derek

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We had a white and sheltie had a name when we first got him
I wish I had taken care of him but he had it ok
Im sorry when I get unruly you carry on so much I get a little tired
I hope you get over your teething it's not easy when you feel
He had a sprightly walk you'd like him when he'd up along your side
Wrap peckers what he told us me and mike looked at each other
Like what was that then

never woke up at night
And in the morning he's to go
And he never had a like you
To with when he wanted something
I should have been so more willing
To out with all the things
That a dog you needed

do you
See you
See of me

You can
When you
on me
do you
See you
See of me

Videos

Animal Collective - Derek
Animal Collective - Derek
Derek
Derek
ANIMAL COLLECTIVE- DEREK
ANIMAL COLLECTIVE- DEREK
animal collective derek
animal collective derek
Derek : Animal Collective
Derek : Animal Collective
Animal Collective Derek
Animal Collective Derek
Derek - Panda Bear and Geologist
Derek - Panda Bear and Geologist
Animal Collective- Derek (Fun) Cover
Animal Collective- Derek (Fun) Cover
Animal Collective - Peacebone (Official Video)
Animal Collective - Peacebone (Official Video)
Derek - Animal Collective
Derek - Animal Collective
Animal Collective - Derek
Animal Collective - Derek
Derek - Animal Collective
Derek - Animal Collective
Animal Collective - Derek (Animation)
Animal Collective - Derek (Animation)
Derek-Animal Collective (REMIXED)
Derek-Animal Collective (REMIXED)
animal collective - derek and fireworks - 930 club
animal collective - derek and fireworks - 930 club
Animal Collective's Derek
Animal Collective's Derek
Animal Collective   Live at Starlight Ballroom   Philadelphia, PA 2007
Animal Collective Live at Starlight Ballroom Philadelphia, PA 2007
Animal Collective - #1
Animal Collective - #1
Animal Collective - Derek (Music Video)
Animal Collective - Derek (Music Video)
“Ponytail” / “Derek” - Panda Bear / Animal Collective (Piano Cover)
“Ponytail” / “Derek” - Panda Bear / Animal Collective (Piano Cover)