LOADING ...

Luyện nghe bài hát Deer Rifle

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

to die

Can you feel it in spine
Fuckin' kills young
In your
Acid burns...it

We're tearing our own violent halls
our own private wars
In our
In our
Guess some pain can do us
(x2)
Stalking the
Loaded deer
& with a
the fuckers in the school
Fit to tie
Kicked into
Tears are in their eyes
kills uncertain young
Like a razor through tongue

In our
In our
an element of danger
& you're none the stranger
In our
In our
Guess pain can do us good

Videos

Damnation - Deer Rifle
Damnation - Deer Rifle
All Tracks by Damnation
All Tracks by Damnation
Top Tracks for Damnation
Top Tracks for Damnation
Damnation - Topic
Damnation - Topic
DAMNATION
DAMNATION
Argue Damnation - Die Vivisection
Argue Damnation - Die Vivisection
damnation - racial retards (subcity)
damnation - racial retards (subcity)
Tongue - Sweet Meat rough demos 2000
Tongue - Sweet Meat rough demos 2000
Bad Ash - Damnation
Bad Ash - Damnation
Cabela's Outdoors Adventures - PC Gameplay - Played and Fraps Recorded on an ATI Radeon HD 3870 at 1280X720
Cabela's Outdoors Adventures - PC Gameplay - Played and Fraps Recorded on an ATI Radeon HD 3870 at 1280X720
Physical Damnation - Brea's PD - 1984 - 1987
Physical Damnation - Brea's PD - 1984 - 1987
Damnation - UPhuckinSuck
Damnation - UPhuckinSuck
► Monster Killing City Shooting 2 (HGamesArt) Best Hunting Game 2018 Android
► Monster Killing City Shooting 2 (HGamesArt) Best Hunting Game 2018 Android
Damnation - Hell Race
Damnation - Hell Race
Darkk
Darkk
Damnation--Zombies!
Damnation--Zombies!
Bloodjunkies - Caldera/Deer Rifle (live)
Bloodjunkies - Caldera/Deer Rifle (live)
Damnation [ Steam punk Parkor
Damnation [ Steam punk Parkor
How To Go To A Furry Convention
How To Go To A Furry Convention
Horror of 59-Casket Road
Horror of 59-Casket Road