LOADING ...

Luyện nghe bài hát Deer Rifle

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

to die

Can you feel it in your
kills uncertain young
In your
Acid burns...it

We're tearing down our own violent
our own private wars
In our
In our
Guess pain can do us good
(x2)
Stalking the
deer rifle
& a smile
Shot the fuckers in the
Fit to tie
Kicked into
Tears are in their eyes
Fuckin' kills uncertain
Like a razor your tongue

In our
In our
Keep an element of
& remember you're the stranger
In our
In our
Guess some can do us good

Videos

Damnation - Deer Rifle
Damnation - Deer Rifle
Top Tracks for Damnation
Top Tracks for Damnation
Damnation - Topic
Damnation - Topic
All Tracks by Damnation
All Tracks by Damnation
DAMNATION
DAMNATION
Physical Damnation - Brea's PD - 1984 - 1987
Physical Damnation - Brea's PD - 1984 - 1987
damnation - racial retards (subcity)
damnation - racial retards (subcity)
Damnation's "The Creature Triple Feature"
Damnation's "The Creature Triple Feature"
Damnation--Zombies!
Damnation--Zombies!
Hawk vs Eagle
Hawk vs Eagle
Punk/Kelly Fall For Your Type.
Punk/Kelly Fall For Your Type.
Damnation - UPhuckinSuck
Damnation - UPhuckinSuck
jims videos 6
jims videos 6
Tongue - Sweet Meat rough demos 2000
Tongue - Sweet Meat rough demos 2000
Bad Ash - Damnation
Bad Ash - Damnation
Damnation [ Steam punk Parkor
Damnation [ Steam punk Parkor
► Monster Killing City Shooting 2 (HGamesArt) Best Hunting Game 2018 Android
► Monster Killing City Shooting 2 (HGamesArt) Best Hunting Game 2018 Android
22 lr
22 lr
Damnation - Hell Race
Damnation - Hell Race
CREEPY YouTube
CREEPY YouTube