LOADING ...

Luyện nghe bài hát Deer Rifle

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

to die

Can you feel it in your
Fuckin' kills young
In your
Acid burns...it

We're tearing our own violent halls
our own private wars
In our
In our
some pain can do us good
(x2)
Stalking the
Loaded deer
& with a
the fuckers in the school
Fit to tie
Kicked drive
are welling in their eyes
Fuckin' uncertain young
Like a through your tongue

In our
In our
Keep an element of
& you're none the stranger
In our
In our
Guess pain can do us good

Videos

Damnation - Deer Rifle
Damnation - Deer Rifle
Top Tracks for Damnation
Top Tracks for Damnation
All Tracks by Damnation
All Tracks by Damnation
DAMNATION
DAMNATION
Damnation - Topic
Damnation - Topic
Damnation--Blue
Damnation--Blue
Painkiller - 22 - Dear Painkiller...
Painkiller - 22 - Dear Painkiller...
damnation - racial retards (subcity)
damnation - racial retards (subcity)
Physical Damnation - Brea's PD - 1984 - 1987
Physical Damnation - Brea's PD - 1984 - 1987
Damnation - UPhuckinSuck
Damnation - UPhuckinSuck
Damnation - Hell Race
Damnation - Hell Race
Eighty Three Eighty - Goodbye Cornbread (LIVE at The Blue Parrot)
Eighty Three Eighty - Goodbye Cornbread (LIVE at The Blue Parrot)
Darkk
Darkk
Below The Tide - Deep Into The Vein (Live @The Blue Parrot)
Below The Tide - Deep Into The Vein (Live @The Blue Parrot)
Oct 17.1
Oct 17.1
Damnation [ Steam punk Parkor
Damnation [ Steam punk Parkor
How To Go To A Furry Convention
How To Go To A Furry Convention
Bloodjunkies - Caldera/Deer Rifle (live)
Bloodjunkies - Caldera/Deer Rifle (live)
Argue Damnation - Die Vivisection
Argue Damnation - Die Vivisection
fgf
fgf