LOADING ...

Luyện nghe bài hát Deer Rifle

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

to die

Can you feel it in your
Fuckin' uncertain young
In your
burns...it burns

We're tearing down our own halls
our own private wars
In our
In our
some pain can do us good
(x2)
Stalking the
Loaded rifle
& a smile
Shot the fuckers in the
Fit to tie
into drive
Tears are welling in eyes
Fuckin' uncertain young
a razor through your tongue

In our
In our
an element of danger
& remember you're none the
In our
In our
Guess some can do us good

Videos

Damnation - Deer Rifle
Damnation - Deer Rifle
Top Tracks for Damnation
Top Tracks for Damnation
All Tracks by Damnation
All Tracks by Damnation
DAMNATION
DAMNATION
Damnation's "The Creature Triple Feature"
Damnation's "The Creature Triple Feature"
Girls and Guns
Girls and Guns
Damnation--Blue
Damnation--Blue
How To Go To A Furry Convention
How To Go To A Furry Convention
Damnation - UPhuckinSuck
Damnation - UPhuckinSuck
bolt gun long range day
bolt gun long range day
Cabela's Outdoors Adventures - PC Gameplay - Played and Fraps Recorded on an ATI Radeon HD 3870 at 1280X720
Cabela's Outdoors Adventures - PC Gameplay - Played and Fraps Recorded on an ATI Radeon HD 3870 at 1280X720
Tongue - Sweet Meat rough demos 2000
Tongue - Sweet Meat rough demos 2000
Damnation - Hell Race
Damnation - Hell Race
oliver1567
oliver1567
Damnation--Zombies!
Damnation--Zombies!
Bad Ash - Damnation
Bad Ash - Damnation
damnation - racial retards (subcity)
damnation - racial retards (subcity)
Blue
Blue
Damnation [ Steam punk Parkor
Damnation [ Steam punk Parkor
Punk/Kelly Fall For Your Type.
Punk/Kelly Fall For Your Type.