LOADING ...

Luyện nghe bài hát Deeper Than My Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You can a lesson
From an old coal
Go and get you a
And dig to China
But there's
No, there's
Deeper my love
You can in the ocean
In a submarine
You can sit on the
Down where there's to eat
But there's
No, there's
Deeper my love
Girl, ain't nothin' better
you and me together
It's now and
Right to the letter
And I won't
never ever get
there's nothin'
Deeper than my
Girl, you know I you
Down in my soul
You can look into my
As far as you go
there's nothin'
No nothin'
Deeper than my
You know there nothin' better
you and me together
It's now and
down to the letter
And I ever
never get enough
there's nothin'
Deeper my love
No there ain't better
you and me together
It's now and
Right down to the
And I ever
ever get enough
No ain't nothin' bigger
As far as I can
And ain't longer
And ain't stronger
Baby, I'm
Sure as there's a Lord
And there's
Deeper than my
than my love
Deeper my love

Videos

Josh Turner "Deeper Than My Love" - Punching Bag
Josh Turner "Deeper Than My Love" - Punching Bag
Deeper Than My Love
Deeper Than My Love
Josh Turner - Deeper Than My Love Lyrics
Josh Turner - Deeper Than My Love Lyrics
Josh Turner/ Deeper Than My Love/@Silver Springs
Josh Turner/ Deeper Than My Love/@Silver Springs
[On Screen Lyrics] Josh Turner - Deeper Than My Love
[On Screen Lyrics] Josh Turner - Deeper Than My Love
Randy Travis & Josh Turner - Deeper Than The Holler (HQ)
Randy Travis & Josh Turner - Deeper Than The Holler (HQ)
Josh Turner - Time Is Love
Josh Turner - Time Is Love
Josh Turner - Hometown Girl (Lyric Video)
Josh Turner - Hometown Girl (Lyric Video)
Time is Love: Josh Turner(with lyrics)
Time is Love: Josh Turner(with lyrics)
Your Man by Josh Turner (with lyrics)
Your Man by Josh Turner (with lyrics)
Josh Turner - I Serve A Savior (Official Audio)
Josh Turner - I Serve A Savior (Official Audio)
Deeper Than The Holler by Randy Travis - Lyrics ...
Deeper Than The Holler by Randy Travis - Lyrics ...
Deeper Than My Love---Josh Turner---LYRICS ON SCREEN
Deeper Than My Love---Josh Turner---LYRICS ON SCREEN
Jake Watson - "Deeper Than My Love" - Josh Turner original
Jake Watson - "Deeper Than My Love" - Josh Turner original
Top Tracks - Josh Turner
Top Tracks - Josh Turner
Josh Turner - Deeper than My Love
Josh Turner - Deeper than My Love
Deeper than my love Josh Turner
Deeper than my love Josh Turner
Time Is Love
Time Is Love
Deeper Than The Holler (Live): Sang By Randy Travis and Josh Turner.
Deeper Than The Holler (Live): Sang By Randy Travis and Josh Turner.
Deeper Than My Love (Commentary)
Deeper Than My Love (Commentary)