LOADING ...

Luyện nghe bài hát Deeper Than My Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You can take a
From an old coal
Go and get you a
And dig to China
But there's
No, there's
Deeper my love
You can drop in the
In a deep-diving
You can sit on the
Down where nothin' to eat
But there's
No, nothin'
than my love
Girl, there ain't better
Than you and me
now and forever
Right down to the
And I ever
never get enough
'Cause there's
Deeper my love
Girl, you know I you
Down in my soul
You can into my eyes
As far as you go
there's nothin'
No there's
than my love
You know there ain't better
Than you and me
It's now and
Right down to the
And I ever
never ever get
'Cause there's
Deeper my love
No there nothin better
you and me together
It's now and
Right down to the
And I ever
ever get enough
No there ain't bigger
As far as I can
And ain't longer
And ain't stronger
Baby, I'm
Sure as there's a Above
And there's
than my love
Deeper than my
than my love

Videos

Josh Turner "Deeper Than My Love" - Punching Bag
Josh Turner "Deeper Than My Love" - Punching Bag
Deeper Than My Love
Deeper Than My Love
Josh Turner - Deeper Than My Love Lyrics
Josh Turner - Deeper Than My Love Lyrics
Josh Turner/ Deeper Than My Love/@Silver Springs
Josh Turner/ Deeper Than My Love/@Silver Springs
[On Screen Lyrics] Josh Turner - Deeper Than My Love
[On Screen Lyrics] Josh Turner - Deeper Than My Love
Randy Travis & Josh Turner - Deeper Than The Holler (HQ)
Randy Travis & Josh Turner - Deeper Than The Holler (HQ)
Josh Turner - To Be Loved By You
Josh Turner - To Be Loved By You
Josh Turner - Deeper than My Love
Josh Turner - Deeper than My Love
Deeper Than The Holler by Randy Travis - Lyrics ...
Deeper Than The Holler by Randy Travis - Lyrics ...
Josh Turner - Find Me A Baby
Josh Turner - Find Me A Baby
Josh Turner - Would You Go With Me
Josh Turner - Would You Go With Me
Josh Turner - Whatcha Reckon Lyrics
Josh Turner - Whatcha Reckon Lyrics
Deeper Than My Love by Josh Turner with Lyrics
Deeper Than My Love by Josh Turner with Lyrics
Jake Watson - "Deeper Than My Love" - Josh Turner original
Jake Watson - "Deeper Than My Love" - Josh Turner original
Deeper Than My Love---Josh Turner---LYRICS ON SCREEN
Deeper Than My Love---Josh Turner---LYRICS ON SCREEN
Josh Turner - Long Black Train
Josh Turner - Long Black Train
Deeper than my love Josh Turner
Deeper than my love Josh Turner
Deeper Than The Holler (Live): Sang By Randy Travis and Josh Turner.
Deeper Than The Holler (Live): Sang By Randy Travis and Josh Turner.
Top Tracks - Josh Turner
Top Tracks - Josh Turner
Randy Travis - Deeper Than The Holler
Randy Travis - Deeper Than The Holler