LOADING ...

Luyện nghe bài hát Deeper Than My Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You can take a
From an old coal
Go and get you a
And dig clear to
But there's
No, nothin'
than my love
You can in the ocean
In a submarine
You can sit on the
Down where nothin' to eat
But nothin'
No, there's
than my love
Girl, ain't nothin' better
you and me together
It's now and
Right down to the
And I won't
ever get enough
'Cause there's
than my love
Girl, you I want you
Down in my country
You can look into my
As far as you go
'Cause nothin'
No nothin'
than my love
You know there ain't better
Than you and me
It's now and
down to the letter
And I won't
never get enough
there's nothin'
Deeper than my
No there ain't nothin
you and me together
It's now and
Right down to the
And I won't
never get enough
No there ain't nothin'
As far as I can
And nothin' longer
And nothin' stronger
Baby, I'm
Sure as there's a Lord
And there's
Deeper than my
than my love
Deeper than my

Videos

Deeper Than My Love - Josh Turner - Lyrics
Deeper Than My Love - Josh Turner - Lyrics
Josh Turner "Deeper Than My Love" - Punching Bag
Josh Turner "Deeper Than My Love" - Punching Bag
Deeper Than My Love
Deeper Than My Love
Josh Turner/ Deeper Than My Love/@Silver Springs
Josh Turner/ Deeper Than My Love/@Silver Springs
[On Screen Lyrics] Josh Turner - Deeper Than My Love
[On Screen Lyrics] Josh Turner - Deeper Than My Love
Josh Turner - Deeper Than My Love Lyrics
Josh Turner - Deeper Than My Love Lyrics
Randy Travis & Josh Turner - Deeper Than The Holler (HQ)
Randy Travis & Josh Turner - Deeper Than The Holler (HQ)
Josh Turner - Everything Is Fine
Josh Turner - Everything Is Fine
Your Man by Josh Turner (with lyrics)
Your Man by Josh Turner (with lyrics)
Josh Turner "Left Hand Man" - Punching Bag
Josh Turner "Left Hand Man" - Punching Bag
Deeper Than My Love by Josh Turner with Lyrics
Deeper Than My Love by Josh Turner with Lyrics
Josh Turner - This Kind of Love
Josh Turner - This Kind of Love
Josh Turner - Long Black Train
Josh Turner - Long Black Train
Randy Travis & Josh Turner - Forever and Ever Amen (HQ)
Randy Travis & Josh Turner - Forever and Ever Amen (HQ)
Josh Turner - Would You Go With Me
Josh Turner - Would You Go With Me
Jake Watson - "Deeper Than My Love" - Josh Turner original
Jake Watson - "Deeper Than My Love" - Josh Turner original
Josh Turner - Deeper than My Love
Josh Turner - Deeper than My Love
Deeper Than My Love---Josh Turner---LYRICS ON SCREEN
Deeper Than My Love---Josh Turner---LYRICS ON SCREEN
Top Tracks - Josh Turner
Top Tracks - Josh Turner
Deeper Than The Holler by Randy Travis - Lyrics ...
Deeper Than The Holler by Randy Travis - Lyrics ...