LOADING ...

Luyện nghe bài hát Deep Enough To Dream

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Lazy summer
Screened-in and nothin' to do
I just kicked off my tennis

in a plastic chair
Rakin' my through my hair
I close my eyes and I 'em there
And I yawn, and sigh, and slowly fade

Deep enough to in brilliant
Colors I have seen
enough to join a billion
People for a feast

Deep enough to out and touch
The face of the one who me
Oh, the love I feel, and oh the
Do I ever have to up

Awakened by a familiar
A clumsy fly is buzzin'
He bumps the screen and he tumbles

He gathers about his and pride
And tries again for the time
'Cause freedom calls from the side
And I and nod, and slowly drift away

Deep to dream in brilliant
Colors I have never
Deep enough to join a
for a wedding feast

Deep to reach out and touch
The of the one who made me
Oh, the I feel, and oh the peace
Do I ever have to up

'Cause peace is over my soul
See the and the lions playin'
I in and I drink the music
is the air I'm breathin'

My heroes break the bread
And answer all of my
Not to mention what the streets are of
My heart's held hostage by this

I have never seen
Deep enough to a billion
for a wedding feast
Deep enough to reach out and
The of the one who made me

enough to dream in brilliant
Colors I never seen
Deep enough to join a
People for a wedding

enough to reach out and touch
The face of the one who me
Oh, the love I and oh the peace
Do I ever have to wake up, do I ever to wake up
Do I really to wake up now

Deep enough to in brilliant colors

Videos

Chris Rice ~ Deep Enough To Dream + Lyrics
Chris Rice ~ Deep Enough To Dream + Lyrics
Deep Enough to Dream
Deep Enough to Dream
Chris Rice - Deep Enough To Dream
Chris Rice - Deep Enough To Dream
Chris Rice - Deep Enough to Dream
Chris Rice - Deep Enough to Dream
Deep enough to dream
Deep enough to dream
Faith Cafe with Guest Chris Rice
Faith Cafe with Guest Chris Rice
Chris Rice - Deep Enough To Dream
Chris Rice - Deep Enough To Dream
Deep Enough to Dream by Chris Rice...my first try
Deep Enough to Dream by Chris Rice...my first try
Deep Enough To Dream
Deep Enough To Dream
Deep Enough to Dream
Deep Enough to Dream
Deep Enough To Dream
Deep Enough To Dream
Chris Rice - Deep Enough To Dream
Chris Rice - Deep Enough To Dream
Deep Enough To Dream (Karaoke With Background Vocals) (In the style of Chris Rice)
Deep Enough To Dream (Karaoke With Background Vocals) (In the style of Chris Rice)
Deep Enough To Dream - By: Chris Rice
Deep Enough To Dream - By: Chris Rice
Chris Rice - Deep enough to dream
Chris Rice - Deep enough to dream
Deep Enough To Dream Chris Rice  9817
Deep Enough To Dream Chris Rice 9817
Deep Enough To Dream (Cover)
Deep Enough To Dream (Cover)
Chris Rice - My Tree
Chris Rice - My Tree
Chris Rice - Past The Edges
Chris Rice - Past The Edges
PR3004 04   Rice, Chris   Deep Enough To Dream [karaoke]
PR3004 04 Rice, Chris Deep Enough To Dream [karaoke]