LOADING ...

Luyện nghe bài hát Deep Enough To Dream

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Lazy afternoon
Screened-in porch and to do
I just kicked off my shoes

in a plastic chair
Rakin' my through my hair
I my eyes and I leave 'em there
And I yawn, and sigh, and slowly away

Deep to dream in brilliant
Colors I have seen
Deep to join a billion
for a wedding feast

Deep enough to out and touch
The face of the one who me
Oh, the I feel, and oh the peace
Do I have to wake up

by a familiar sound
A clumsy fly is around
He the screen and he tumbles down

He about his wits and pride
And tries again for the time
'Cause freedom calls the other side
And I smile and nod, and slowly away

Deep enough to in brilliant
Colors I have never
Deep enough to join a
for a wedding feast

Deep enough to out and touch
The of the one who made me
Oh, the love I feel, and oh the
Do I ever to wake up

'Cause peace is over my soul
See the and the lions playin'
I in and I drink the music
Holiness is the air I'm

My faithful break the bread
And all of my questions
Not to mention what the streets are of
My heart's held hostage by this

I have never seen
Deep enough to join a
People for a feast
Deep enough to reach out and
The of the one who made me

Deep to dream in brilliant
Colors I have seen
enough to join a billion
People for a wedding

Deep enough to out and touch
The face of the one who me
Oh, the I feel and oh the peace
Do I ever have to up, do I ever have to wake up
Do I really to wake up now

Deep enough to dream in colors

Videos

Chris Rice ~ Deep Enough To Dream + Lyrics
Chris Rice ~ Deep Enough To Dream + Lyrics
Deep Enough to Dream
Deep Enough to Dream
Chris Rice - Deep Enough to Dream
Chris Rice - Deep Enough to Dream
Chris Rice - Deep Enough To Dream
Chris Rice - Deep Enough To Dream
Deep enough to dream
Deep enough to dream
Faith Cafe with Guest Chris Rice
Faith Cafe with Guest Chris Rice
Deep Enough to Dream
Deep Enough to Dream
Chris Rice - Deep Enough To Dream
Chris Rice - Deep Enough To Dream
Deep Enough To Dream
Deep Enough To Dream
Chris Rice - Deep Enough To Dream
Chris Rice - Deep Enough To Dream
Deep Enough To Dream by Chris Rice
Deep Enough To Dream by Chris Rice
Deep Enough to Dream
Deep Enough to Dream
Deep Enough to Dream by Chris Rice...my first try
Deep Enough to Dream by Chris Rice...my first try
Deep Enough To Dream - By: Chris Rice
Deep Enough To Dream - By: Chris Rice
Chris Rea -Deep Enough To Dream
Chris Rea -Deep Enough To Dream
Deep Enough To Dream Chris Rice  9817
Deep Enough To Dream Chris Rice 9817
Deep Enough To Dream
Deep Enough To Dream
"Deep Enough To Dream" by Longshot1010
"Deep Enough To Dream" by Longshot1010
Deep Enough To Dream (Cover)
Deep Enough To Dream (Cover)
I NEED A HERO by Chris Rice
I NEED A HERO by Chris Rice