LOADING ...

Luyện nghe bài hát Deep Enough To Dream

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Lazy summer
porch and nothin' to do
I just kicked off my tennis

in a plastic chair
Rakin' my through my hair
I my eyes and I leave 'em there
And I yawn, and sigh, and slowly away

Deep enough to dream in
Colors I have never
Deep enough to join a
for a wedding feast

Deep enough to reach out and
The of the one who made me
Oh, the I feel, and oh the peace
Do I ever have to up

by a familiar sound
A clumsy fly is buzzin'
He bumps the screen and he down

He about his wits and pride
And again for the hundredth time
'Cause freedom calls the other side
And I smile and nod, and slowly away

Deep to dream in brilliant
Colors I have never
enough to join a billion
People for a wedding

Deep enough to out and touch
The face of the one who me
Oh, the love I feel, and oh the
Do I have to wake up

'Cause peace is pouring my soul
See the lambs and the lions
I join in and I drink the
Holiness is the air I'm

My faithful heroes the bread
And all of my questions
Not to mention what the are made of
My heart's held by this love

Colors I never seen
Deep enough to join a
People for a feast
Deep to reach out and touch
The of the one who made me

Deep enough to in brilliant
Colors I never seen
Deep enough to a billion
People for a wedding

Deep to reach out and touch
The of the one who made me
Oh, the love I and oh the peace
Do I ever have to wake up, do I ever have to up
Do I really to wake up now

enough to dream in brilliant colors

Videos

Chris Rice ~ Deep Enough To Dream + Lyrics
Chris Rice ~ Deep Enough To Dream + Lyrics
Deep Enough to Dream
Deep Enough to Dream
Chris Rice - Deep Enough to Dream
Chris Rice - Deep Enough to Dream
Chris Rice - Deep Enough To Dream
Chris Rice - Deep Enough To Dream
Deep enough to dream
Deep enough to dream
Faith Cafe with Guest Chris Rice
Faith Cafe with Guest Chris Rice
Deep Enough to Dream
Deep Enough to Dream
Chris Rice - Deep Enough To Dream
Chris Rice - Deep Enough To Dream
Chris Rice - Deep Enough To Dream
Chris Rice - Deep Enough To Dream
Deep Enough To Dream
Deep Enough To Dream
Deep Enough to Dream
Deep Enough to Dream
Deep Enough To Dream (Karaoke Instrumental Track) (In the Style of Chris Rice)
Deep Enough To Dream (Karaoke Instrumental Track) (In the Style of Chris Rice)
Deep Enough to Dream by Chris Rice...my first try
Deep Enough to Dream by Chris Rice...my first try
Deep Enough To Dream (Karaoke Instrumental Track) (In the Style of Chris Rice)
Deep Enough To Dream (Karaoke Instrumental Track) (In the Style of Chris Rice)
Deep Enough To Dream (Karaoke With Background Vocals) (In the style of Chris Rice)
Deep Enough To Dream (Karaoke With Background Vocals) (In the style of Chris Rice)
deep enough to dream
deep enough to dream
Chris Rice - Clumsy
Chris Rice - Clumsy
Deep Enough To Dream Chris Rice  9817
Deep Enough To Dream Chris Rice 9817
Deep Enough To Dream (Karaoke Instrumental Track) (In the style of Chris Rice)
Deep Enough To Dream (Karaoke Instrumental Track) (In the style of Chris Rice)
Deep Enough To Dream (Cover)
Deep Enough To Dream (Cover)