LOADING ...

Luyện nghe bài hát Deep Dark Forest

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Sky is and the moon shines bright
The stars ?? through the
The night is black and the is white
All things to have defeat

The eyes of animals around staring at me
The cold wind into my face
Like ?? it see

Full moon shines ??
The day shall come
My tears are running my eyes
My spills from my arms

I am immortal I die but I will feel deep pain
My eyes are red, my is black
??

Eternal is dark
Eternal is the
Deep dark eternally

The sun rise up I clear
The forest in me
But winter is. The are short
And are all the trees

The sun goes down, the comes followed by the night
Silent stands the dark forest and the moon shines bright

is dark forest
Eternal is the
Deep forest eternally

Videos

ABSURD   Deep Dark Forest
ABSURD Deep Dark Forest
Absurd - Deep Dark Forest
Absurd - Deep Dark Forest
Hirpus - Deep Dark Forest (Absurd cover)
Hirpus - Deep Dark Forest (Absurd cover)
Forest - Deep Dark Forest (Absurd cover)
Forest - Deep Dark Forest (Absurd cover)
D&D Story: Terror Of The Deep! (module SPOILERS!)
D&D Story: Terror Of The Deep! (module SPOILERS!)
Forest Deep Dark Forest Absurd Cover
Forest Deep Dark Forest Absurd Cover
Hirpus- Deep Dark Forest (Absurd Cover)
Hirpus- Deep Dark Forest (Absurd Cover)
Absurd - Last Breath
Absurd - Last Breath
Absurd__Deep dark forest
Absurd__Deep dark forest
Absurd - Deep Dark Forest (Vocal Cover)
Absurd - Deep Dark Forest (Vocal Cover)
Facta loquuntur (Reissue) - Absurd [Full album]
Facta loquuntur (Reissue) - Absurd [Full album]
Hirpus - Deep Dark Forest
Hirpus - Deep Dark Forest
D&D Story: Why Won't My Character Just DIE Already?!
D&D Story: Why Won't My Character Just DIE Already?!
D&D Story: The Obelisk Encounter
D&D Story: The Obelisk Encounter
Absurd - Dreaming of Love
Absurd - Dreaming of Love
Absurd Weltenfeind
Absurd Weltenfeind
Popular Videos - Hirpus
Popular Videos - Hirpus
Puffin Forest RPG Stories
Puffin Forest RPG Stories
Apraxia - In the Deep Dark Forest...
Apraxia - In the Deep Dark Forest...
Absurd - 1996 - Facta Loquuntur (Reissue 2002)
Absurd - 1996 - Facta Loquuntur (Reissue 2002)