LOADING ...

Luyện nghe bài hát Deep Dark Forest

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Sky is clear and the shines bright
The stars ?? through the
The night is black and the is white
All things to have defeat

The glowing eyes of around staring at me
The cold wind blows my face
?? does it see

Full shines ?? down
The day shall come
My tears are running from my
My blood from my arms

I am immortal I can't die but I feel deep pain
My eyes are red, my hair is
??

Eternal is forest
Eternal is the
dark forest eternally

The sun rise up I clear
The forest in me
But winter is. The days are
And are all the trees

The sun down, the twilight comes followed by the night
Silent stands the dark forest and the moon shines bright

is dark forest
Eternal is the
Deep dark eternally

Videos

ABSURD   Deep Dark Forest
ABSURD Deep Dark Forest
5. Deep Dark Forest
5. Deep Dark Forest
Forest - Deep Dark Forest (Absurd cover)
Forest - Deep Dark Forest (Absurd cover)
Hirpus - Deep Dark Forest (Absurd cover)
Hirpus - Deep Dark Forest (Absurd cover)
Absurd - Deep Dark Forest
Absurd - Deep Dark Forest
Forest Deep Dark Forest Absurd Cover
Forest Deep Dark Forest Absurd Cover
Forest - Deep Dark Forest (Absurd cover)
Forest - Deep Dark Forest (Absurd cover)
Hirpus- Deep Dark Forest (Absurd Cover)
Hirpus- Deep Dark Forest (Absurd Cover)
Absurd - Last Breath
Absurd - Last Breath
KNIGHTS OF THE NEW TEMPLE-DEEP AND DARK FOREST
KNIGHTS OF THE NEW TEMPLE-DEEP AND DARK FOREST
Absurd - Death from the Forest
Absurd - Death from the Forest
Absurd - Eternal Winter
Absurd - Eternal Winter
Absurd - Green Heart
Absurd - Green Heart
Absurd - Deep Dark Forest (Vocal Cover)
Absurd - Deep Dark Forest (Vocal Cover)
Woods of Infinity - Deep Dark Forest
Woods of Infinity - Deep Dark Forest
Hirpus - Deep Dark Forest
Hirpus - Deep Dark Forest
Aryanas - Deep Dark Forest (Absurd cover)
Aryanas - Deep Dark Forest (Absurd cover)
Absurd
Absurd
Absurd - Dreaming of Love
Absurd - Dreaming of Love
Absurd - Death From The Forest
Absurd - Death From The Forest