LOADING ...

Luyện nghe bài hát Deep Blue You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Once I thought the sun rise again
I thought the tide would turn
Once I believed that sunlight could guide me
Now I know that is old and stars are gone

Now I Im lost, lost, in the deep blue you
Now I know Im lost, lost, in the blue you

Once I thought that gravity would its ground
Once I that wishes came true
Once I dreamed on dandelions and
Now I know that and throws can all be blown away

Now I Im lost, lost, in the deep blue you
Now I Im lost, lost, in the deep blue you

I can but theres no down
I can but theres no sound
I can sink but I cant
Where others be found

I know the facts but thats not
lie becomes a truth what am I supposed to do?
I thought I count on you

I can but theres no down
I can but theres no sound
I can sink but I cant
Where others be found

I know the facts but thats no
Every lie a truth what am I supposed to do?

Videos

8mm - Deep, blue you
8mm - Deep, blue you
8mm - Deep, blue you
8mm - Deep, blue you
8mm - Deep Blue You cover
8mm - Deep Blue You cover
8MM
8MM
8mm
8mm
8mm
8mm
Deacon Blue - Real Gone Kid (Revised 8mm Cut) (Official Video)
Deacon Blue - Real Gone Kid (Revised 8mm Cut) (Official Video)
8mm Sound Track
8mm Sound Track
19.46ct Gemmy Deep Blue Violet Tanzanite Crystal
19.46ct Gemmy Deep Blue Violet Tanzanite Crystal
All Tracks - 8mm
All Tracks - 8mm
Top Tracks - 8mm
Top Tracks - 8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm SXSW 2015
8mm SXSW 2015
Hip Hop Nation (D.A.M.E. ONE, Ace Boon, Lil Cuzz & Deep Blue)
Hip Hop Nation (D.A.M.E. ONE, Ace Boon, Lil Cuzz & Deep Blue)
8mm
8mm
8mm
8mm
Water Surface 8mm
Water Surface 8mm
8mm
8mm
Top Tracks - 8mm
Top Tracks - 8mm