LOADING ...

Luyện nghe bài hát Deep Blue You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Once I thought the sun would again
I thought the tide would turn
Once I believed that sunlight guide me home
Now I know light is old and stars are gone

Now I know Im lost, lost, in the blue you
Now I Im lost, lost, in the deep blue you

Once I that gravity would hold its ground
I thought that wishes came true
Once I dreamed on dandelions and
Now I know that weeds and can all be blown away

Now I know Im lost, lost, in the blue you
Now I Im lost, lost, in the deep blue you

I can fall but theres no
I can scream but theres no
I can but I cant drown
Where cant be found

I know the facts but thats not
Every lie becomes a what am I supposed to do?
I thought I could on you

I can fall but no down
I can but theres no sound
I can sink but I cant
Where others cant be

I the facts but thats no proof
Every lie becomes a truth what am I to do?

Videos

8mm - Deep, blue you
8mm - Deep, blue you
Deep Blue You
Deep Blue You
8mm - Deep, blue you
8mm - Deep, blue you
8mm - Deep Blue You cover
8mm - Deep Blue You cover
Deep Blue You
Deep Blue You
8mm
8mm
8mm - Nothing Left to Lose
8mm - Nothing Left to Lose
8mm - Liar
8mm - Liar
BONES • 8mm (Music Video)
BONES • 8mm (Music Video)
[8MM] Songs To Love And Die By - 03 You Know
[8MM] Songs To Love And Die By - 03 You Know
8MM
8MM
RAHAN - DEEP BLUE SEA (vidéo clip)
RAHAN - DEEP BLUE SEA (vidéo clip)
8mm
8mm
Water Surface 8mm
Water Surface 8mm
Found Footage: Deep Blue Sea
Found Footage: Deep Blue Sea
Deacon Blue - Real Gone Kid (Revised 8mm Cut) (Official Video)
Deacon Blue - Real Gone Kid (Revised 8mm Cut) (Official Video)
Hip Hop Nation (D.A.M.E. ONE, Ace Boon, Lil Cuzz & Deep Blue)
Hip Hop Nation (D.A.M.E. ONE, Ace Boon, Lil Cuzz & Deep Blue)
8mm Sound Track
8mm Sound Track
Deep Blue Calm
Deep Blue Calm
8mm
8mm