LOADING ...

Luyện nghe bài hát Day Will Come Soon

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Well, I don't know just how to tell you this in a call from so far
I'm never coming back, say you don't understand
One day you'll understand why I'm never coming
So mother, mother, please like I believed in you for everything

I tried and tried again but I never could
you wanted so, so badly
Now I'm in my dreams
And I don't know just where I'm but they

They don't know me yet, the day soon come
don't know my best, the day will soon come
Sure as the sun has set the day will soon
Yeah the day, the day, the day soon come

And what I really want, what I really, want
Is what I haven't got yet that's I really want
Am I the only Don't everybody want
To try to get, get, get what been dreaming of?

Some say I don't know my way
I can't find my place and my are much too big
For the they're in, when you gonna give it all up?
Say I'm stranded in my own world, I'm going
I thought you me better

They know me yet, the day will soon come
They don't know my best, the day will soon
Sure as the sun has set the day will soon
Yeah the day, the day, the day soon come

My is crying
Said he can't compete with all the in my belly
And the fire is to the words I speak
Barely the thing I mean so deep

Boy, I hear you've been playing at your radio
But I've bumping something special through my head phones
You can say I'm dumb, say what I'm doing is
Say it at the top of lungs, baby don't you underestimate me

don't know me yet, the day will soon come
They don't know me, they don't my best, the day will soon come
Sure as the sun has set the day will soon
Yeah the day, the day, the day will come

The day, the day, the day, the day, the day
The day, the day, the day soon come
I'm here in chains, I'm waiting,
Waiting, waiting, waiting, the day will soon

The day, the day, the day, the day, the day
The day, the day, the day will soon
Yeah the day, the day, the day will come

Videos

Anjulie | Day Will Soon Come
Anjulie | Day Will Soon Come
Anjulie | Day Will Soon Come I could never sing like Anjulie.. but hopefully I can win
Anjulie | Day Will Soon Come I could never sing like Anjulie.. but hopefully I can win
"Why" Anjulie ft. Annie Lennox http://anjuliemusic.com Here's "Day Will Soon Come" by Hear Music recording artist Anjulie. "Day Will Soon Come"
"Why" Anjulie ft. Annie Lennox http://anjuliemusic.com Here's "Day Will Soon Come" by Hear Music recording artist Anjulie. "Day Will Soon Come"
Nightcore | Fly Away - TheFatRat ft. Anjulie http://anjuliemusic.com Here's "Day Will Soon Come" by Hear Music recording artist Anjulie. "Day Will
Nightcore | Fly Away - TheFatRat ft. Anjulie http://anjuliemusic.com Here's "Day Will Soon Come" by Hear Music recording artist Anjulie. "Day Will
anjulie
anjulie
Anjulie
Anjulie
Anjulie
Anjulie
TheFatRat - Fly Away feat. Anjulie
TheFatRat - Fly Away feat. Anjulie
Anjulie - You And I (Live Acoustic Performance) http://anjuliemusic.com Here's "Day Will Soon Come" by Hear Music recording artist Anjulie. "Day Will
Anjulie - You And I (Live Acoustic Performance) http://anjuliemusic.com Here's "Day Will Soon Come" by Hear Music recording artist Anjulie. "Day Will
Anjulie
Anjulie
ANJULIE
ANJULIE
Anjulie
Anjulie
Anjulie
Anjulie
Anjulie
Anjulie
ANJULIE
ANJULIE
Anjulie - "The Boys" (Acoustic)
Anjulie - "The Boys" (Acoustic)
anjulie
anjulie
Anjulie
Anjulie
TheFatRat - Fly Away (ft. Anjulie)
TheFatRat - Fly Away (ft. Anjulie)
anjulie etc.
anjulie etc.