LOADING ...

Luyện nghe bài hát Day Will Come Soon

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Well, I don't know how to tell you this in a telephone call from so far
That I'm never coming back, say you understand
One day you'll understand why I'm coming back
So mother, mother, please like I believed in you for everything

I tried and tried again but I never could
you wanted so, so badly
Now I'm in my dreams
And I don't know just where I'm going but

They don't me yet, the day will soon come
They know my best, the day will soon come
Sure as the sun has set the day will soon
the day, the day, the day will soon come

And what I really want, what I really, really
Is what I got yet that's what I really want
Am I the only one? Don't want
To try to get, get, get what they've dreaming of?

people say I don't know my way
I can't my place and my dreams are much too big
For the head they're in, you gonna give it all up?
Say I'm in my own world, I'm going nowhere
I thought you knew me

They don't me yet, the day will soon come
don't know my best, the day will soon come
Sure as the sun has set the day soon come
Yeah the day, the day, the day will soon

My is crying
Said he can't compete with all the in my belly
And the is rousing to the words I speak
Barely the thing I mean so deep

Boy, I hear what you've been playing at radio
But I've been bumping special through my head phones
You can say I'm dumb, say what I'm is wrong
Say it at the top of your lungs, don't you underestimate me

They know me yet, the day will soon come
They don't know me, they don't know my best, the day soon come
as the sun has set the day will soon come
Yeah the day, the day, the day will soon

The day, the day, the day, the day, the day
The day, the day, the day will soon
I'm in chains, I'm waiting, waiting
Waiting, waiting, waiting, the day soon come

The day, the day, the day, the day, the day
The day, the day, the day soon come
the day, the day, the day will soon come

Videos

Anjulie | Day Will Soon Come
Anjulie | Day Will Soon Come
Anjulie | Day Will Soon Come I could never sing like Anjulie.. but hopefully I can win
Anjulie | Day Will Soon Come I could never sing like Anjulie.. but hopefully I can win
"Why" Anjulie ft. Annie Lennox http://anjuliemusic.com Here's "Day Will Soon Come" by Hear Music recording artist Anjulie. "Day Will Soon Come"
"Why" Anjulie ft. Annie Lennox http://anjuliemusic.com Here's "Day Will Soon Come" by Hear Music recording artist Anjulie. "Day Will Soon Come"
Nightcore | Fly Away - TheFatRat ft. Anjulie http://anjuliemusic.com Here's "Day Will Soon Come" by Hear Music recording artist Anjulie. "Day Will
Nightcore | Fly Away - TheFatRat ft. Anjulie http://anjuliemusic.com Here's "Day Will Soon Come" by Hear Music recording artist Anjulie. "Day Will
anjulie
anjulie
Anjulie
Anjulie
Anjulie
Anjulie
TheFatRat - Fly Away feat. Anjulie
TheFatRat - Fly Away feat. Anjulie
Anjulie - You And I (Live Acoustic Performance) http://anjuliemusic.com Here's "Day Will Soon Come" by Hear Music recording artist Anjulie. "Day Will
Anjulie - You And I (Live Acoustic Performance) http://anjuliemusic.com Here's "Day Will Soon Come" by Hear Music recording artist Anjulie. "Day Will
Anjulie
Anjulie
ANJULIE
ANJULIE
Anjulie
Anjulie
Anjulie
Anjulie
Anjulie
Anjulie
ANJULIE
ANJULIE
Anjulie - "The Boys" (Acoustic)
Anjulie - "The Boys" (Acoustic)
anjulie
anjulie
Anjulie
Anjulie
TheFatRat - Fly Away (ft. Anjulie)
TheFatRat - Fly Away (ft. Anjulie)
anjulie etc.
anjulie etc.