LOADING ...

Luyện nghe bài hát Dancing Queen

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You can dance, you can jive, the time of your life
See that girl, watch scene, dig in the Dancing Queen

Friday and the lights are low
out for the place to go
Where they play the right music, getting in the
You in for a king
could be that guy
Night is young and the high
a bit of rock music, everything is fine
You're in the mood for a
And you get the chance...

You are the Dancing Queen, young and sweet, only
Dancing Queen, the beat from the tambourine
You can dance, you can jive, having the of your life
See that girl, that scene, dig in the Dancing Queen

You're a teaser, you 'em on
Leave them burning and then you're
Looking out for another, anyone do
You're in the mood for a
And you get the chance...

You are the Dancing Queen, young and sweet, only
Dancing Queen, the beat from the tambourine
You can dance, you can jive, the time of your life
See that girl, watch that scene, dig in the Queen

Dig in the Dancing
Dig in the Queen
Dig in the Queen

Videos

A*Teens - Dancing Queen
A*Teens - Dancing Queen
Abba - Dancing Queen
Abba - Dancing Queen
A*Teens - Mamma Mia
A*Teens - Mamma Mia
Welcome To Your Highbeams | Aqua Teen Hunger | Adult Swim
Welcome To Your Highbeams | Aqua Teen Hunger | Adult Swim
Aqua - Barbie Girl
Aqua - Barbie Girl
Abba - Mamma Mia
Abba - Mamma Mia
Abba - The Winner Takes It All
Abba - The Winner Takes It All
TRAP QUEEN - Fetty Wap Dance TUTORIAL | @MattSteffanina Choreography (Beginner Hip Hop)
TRAP QUEEN - Fetty Wap Dance TUTORIAL | @MattSteffanina Choreography (Beginner Hip Hop)
AQUA - CARTOON HEROES (cartoon dance)
AQUA - CARTOON HEROES (cartoon dance)
J.P - 2nd Place Hip Hop Solo Senior / Dance Fest Novi Sad 2014 / AQUA
J.P - 2nd Place Hip Hop Solo Senior / Dance Fest Novi Sad 2014 / AQUA
Aqua Teen Hunger Force Theme Song (Cover)
Aqua Teen Hunger Force Theme Song (Cover)
aqua abba
aqua abba
Cheetah Girls- Girl Power
Cheetah Girls- Girl Power
Aqua Teen Hunger Force Theme Song Cover
Aqua Teen Hunger Force Theme Song Cover
Aqua monday
Aqua monday
Aqua - Happy Boys and Girls
Aqua - Happy Boys and Girls
Mega McQueen
Mega McQueen
Aqua Queen
Aqua Queen
Jason Derulo "Marry Me" (Official HD Music Video)
Jason Derulo "Marry Me" (Official HD Music Video)
Willow Smith - Whip My Hair
Willow Smith - Whip My Hair