LOADING ...

Luyện nghe bài hát Dancing Queen

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You can dance, you can jive, the time of your life
See girl, watch that scene, dig in the Dancing Queen

Friday and the lights are low
Looking out for the to go
Where they the right music, getting in the swing
You in for a king
Anybody could be guy
Night is young and the high
With a bit of rock music, everything is
You're in the mood for a
And you get the chance...

You are the Dancing Queen, young and sweet, only
Queen, feel the beat from the tambourine
You can dance, you can jive, having the of your life
See that girl, watch that scene, dig in the Dancing

You're a teaser, you 'em on
Leave them burning and then gone
out for another, anyone will do
You're in the mood for a
And you get the chance...

You are the Queen, young and sweet, only seventeen
Queen, feel the beat from the tambourine
You can dance, you can jive, having the of your life
See that girl, watch that scene, dig in the Dancing

Dig in the Queen
Dig in the Queen
Dig in the Dancing

Videos

A*Teens - Dancing Queen
A*Teens - Dancing Queen
Abba - Dancing Queen
Abba - Dancing Queen
Welcome To Your Highbeams | Aqua Teen Hunger | Adult Swim
Welcome To Your Highbeams | Aqua Teen Hunger | Adult Swim
Dancing Queen - Mamma Mia
Dancing Queen - Mamma Mia
A*Teens - Upside Down
A*Teens - Upside Down
A*Teens - Mamma Mia
A*Teens - Mamma Mia
Aqua - Barbie Girl
Aqua - Barbie Girl
Aqua Teen Hunger Force Live - Puddles' Pity Party
Aqua Teen Hunger Force Live - Puddles' Pity Party
Shake Stew | Aqua Teen Hunger | Adult Swim
Shake Stew | Aqua Teen Hunger | Adult Swim
A*Teens - Super Trouper
A*Teens - Super Trouper
Aqua - Cartoon Heroes
Aqua - Cartoon Heroes
Abba - Mamma Mia
Abba - Mamma Mia
Aqua Studio Cam 1
Aqua Studio Cam 1
Aqua Teen Hungerforce Live - Carl's Regional Beef - Los Angeles
Aqua Teen Hungerforce Live - Carl's Regional Beef - Los Angeles
Puddles Pity Party - ATHF Live! Plus Also Some Squidbillies Stuff
Puddles Pity Party - ATHF Live! Plus Also Some Squidbillies Stuff
KIDS REACT TO AC/DC
KIDS REACT TO AC/DC
🌟 Barbie Girl - Aqua [Just Dance Greatest Hits] 🌟
🌟 Barbie Girl - Aqua [Just Dance Greatest Hits] 🌟
Aidan Prince & Reese Hatala - Valentine's Day First Date!
Aidan Prince & Reese Hatala - Valentine's Day First Date!
Storyboard Aqua Dance
Storyboard Aqua Dance
No Doubt - Don't Speak
No Doubt - Don't Speak