LOADING ...

Luyện nghe bài hát Dancing Queen

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You can dance, you can jive, having the of your life
See that girl, watch that scene, dig in the Queen

Friday night and the are low
out for the place to go
Where they play the right music, in the swing
You in for a king
could be that guy
Night is young and the music's
With a bit of music, everything is fine
in the mood for a dance
And you get the chance...

You are the Dancing Queen, young and sweet, seventeen
Queen, feel the beat from the tambourine
You can dance, you can jive, having the time of life
See girl, watch that scene, dig in the Dancing Queen

a teaser, you turn 'em on
Leave them and then you're gone
out for another, anyone will do
You're in the for a dance
And you get the chance...

You are the Dancing Queen, young and sweet, seventeen
Dancing Queen, the beat from the tambourine
You can dance, you can jive, having the of your life
See that girl, watch scene, dig in the Dancing Queen

Dig in the Queen
Dig in the Queen
Dig in the Queen

Videos

A*Teens - Dancing Queen
A*Teens - Dancing Queen
Abba - Dancing Queen
Abba - Dancing Queen
Welcome To Your Highbeams | Aqua Teen Hunger | Adult Swim
Welcome To Your Highbeams | Aqua Teen Hunger | Adult Swim
A*Teens - Mamma Mia
A*Teens - Mamma Mia
A*Teens - Super Trouper
A*Teens - Super Trouper
Shake Stew | Aqua Teen Hunger | Adult Swim
Shake Stew | Aqua Teen Hunger | Adult Swim
AQUA - CARTOON HEROES (cartoon dance)
AQUA - CARTOON HEROES (cartoon dance)
Aliens Meet The Jetsons | Robot Chicken | Adult Swim
Aliens Meet The Jetsons | Robot Chicken | Adult Swim
Banned Commercial   AT&T   Aqua Teen Hunger Force
Banned Commercial AT&T Aqua Teen Hunger Force
Aqua Teen Hunger Force Theme Song Cover
Aqua Teen Hunger Force Theme Song Cover
🌟 Barbie Girl - Aqua [Just Dance Greatest Hits] 🌟
🌟 Barbie Girl - Aqua [Just Dance Greatest Hits] 🌟
Meghan Trainor - Better when I'm Dancing - Easy kids dance warming-up choreography
Meghan Trainor - Better when I'm Dancing - Easy kids dance warming-up choreography
Aqua
Aqua
Swiss Army Dance - We Will Rock You (Zug Moersen)
Swiss Army Dance - We Will Rock You (Zug Moersen)
Aqua - Barbie Girl
Aqua - Barbie Girl
Aqua Queen
Aqua Queen
Mega McQueen
Mega McQueen
Artyon & Paige: Kid Dance Duo Wow the Crowd With Energetic Moves - America's Got Talent 2017
Artyon & Paige: Kid Dance Duo Wow the Crowd With Energetic Moves - America's Got Talent 2017
Baby dancing to 1990's Aqua's Barbie Girl
Baby dancing to 1990's Aqua's Barbie Girl
Dytto | Barbie
Dytto | Barbie