LOADING ...

Luyện nghe bài hát Dance With Somebody

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

The clock strikes the hour,
And the sun to fade,
There's still enough time to out,
How to my blues away,
done alright up till now,
Its the light of day shows me how,
And when the night the loneliness calls.


Oh I wanna dance somebody,
I wanna feel the heat somebody,
Yeah I wanna with somebody,
somebody who loves me.

I've in love and lost my senses,
through the town,
Sooner or later the ends,
And I up feeling down,
I need to take the chance,
On a love that hot enough to last,
So when the falls,
My lonely calls.


Oh I wanna with somebody,
I feel the heat with somebody,
Yeah I wanna dance somebody,
With somebody who me.

I'll you oh oh oh
Can you feel it? Can you it?
heat you oh oh oh
Would you it? Would you feel it?

I someone to take the chance,
On a love that burns hot to last,
So the night falls,
My lonely calls.

Oh I wanna with somebody,
I wanna the heat with somebody,
Yeah I wanna with somebody,
With who loves me.

Oh I wanna with somebody,
I wanna the heat with somebody,
Yeah I wanna dance somebody,
With who loves me.

Videos

These Kids Wear Crowns - I Wanna Dance With Somebody
These Kids Wear Crowns - I Wanna Dance With Somebody
I Wanna Dance With Somebody (Danser toute la nuit) Official Lyric Video
I Wanna Dance With Somebody (Danser toute la nuit) Official Lyric Video
These Kids Wear Crowns 'I Wanna Dance With Somebody' For The Hot Hits On The Streets
These Kids Wear Crowns 'I Wanna Dance With Somebody' For The Hot Hits On The Streets
I Wanna Dance With Somebody- These Kids Wear Crowns- Lyrics Video
I Wanna Dance With Somebody- These Kids Wear Crowns- Lyrics Video
These Kids Wear Crowns y Eiza Gonzalez - I Wanna Dance With Somebody
These Kids Wear Crowns y Eiza Gonzalez - I Wanna Dance With Somebody
These Kids Wear Crowns & Brigitte Boisjoli - I Wanna Dance With Somebody (Danser Toute La Nuit)
These Kids Wear Crowns & Brigitte Boisjoli - I Wanna Dance With Somebody (Danser Toute La Nuit)
Andrée-Anne Leclerc Et These Kids Wear Crowns - I Wanna Dance With Somebody
Andrée-Anne Leclerc Et These Kids Wear Crowns - I Wanna Dance With Somebody
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns - Lyrics On Screen
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns - Lyrics On Screen
I Wanna Dance With Somebody (avec Brigitte Boisjoli) - These Kids Wear Crowns
I Wanna Dance With Somebody (avec Brigitte Boisjoli) - These Kids Wear Crowns
LIPDUB ''I want to dance with somebody''- These Kids Wear Crowns ft. Brigitte Boisjoli
LIPDUB ''I want to dance with somebody''- These Kids Wear Crowns ft. Brigitte Boisjoli
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns Live
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns Live
I WANNA DANCE WITH SOMEBODY - These kids wear crowns ft. Brigitte Boisjoli- LIP DUB
I WANNA DANCE WITH SOMEBODY - These kids wear crowns ft. Brigitte Boisjoli- LIP DUB
i wanna dance with somebody - these kids wear crowns
i wanna dance with somebody - these kids wear crowns
"I Wanna Dance With Somebody" - Eiza & These Kids Wear Crowns
"I Wanna Dance With Somebody" - Eiza & These Kids Wear Crowns
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns
I Wanna Dance With Somebody ~ These Kids Wear Crowns
I Wanna Dance With Somebody ~ These Kids Wear Crowns
i wanna dance with somebody-These Kids Wear Crowns!
i wanna dance with somebody-These Kids Wear Crowns!
I Wanna Dance With Somebody-These Kids Wear Crowns
I Wanna Dance With Somebody-These Kids Wear Crowns
Karaoke I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) - These Kids Wear Crowns *
Karaoke I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) - These Kids Wear Crowns *
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns