LOADING ...

Luyện nghe bài hát Dance With Somebody

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

The clock upon the hour,
And the sun to fade,
still enough time to figure out,
How to my blues away,
I've done alright up now,
Its the light of day shows me how,
And the night falls the loneliness calls.


Oh I wanna dance somebody,
I feel the heat with somebody,
Yeah I wanna dance somebody,
With who loves me.

I've in love and lost my senses,
Spinning the town,
Sooner or the fever ends,
And I wind up down,
I need to take the chance,
On a love that burns hot to last,
So the night falls,
My lonely calls.


Oh I wanna with somebody,
I feel the heat with somebody,
I wanna dance with somebody,
With who loves me.

heat you oh oh oh
Can you it? Can you feel it?
I'll you oh oh oh
Would you feel it? Would you it?

I need someone to the chance,
On a that burns hot enough to last,
So when the falls,
My lonely calls.

Oh I dance with somebody,
I feel the heat with somebody,
I wanna dance with somebody,
With somebody who me.

Oh I dance with somebody,
I wanna feel the with somebody,
I wanna dance with somebody,
With somebody who me.

Videos

These Kids Wear Crowns - I Wanna Dance With Somebody
These Kids Wear Crowns - I Wanna Dance With Somebody
These Kids Wear Crowns 'I Wanna Dance With Somebody' For The Hot Hits On The Streets
These Kids Wear Crowns 'I Wanna Dance With Somebody' For The Hot Hits On The Streets
I Wanna Dance With Somebody (Danser toute la nuit) Official Lyric Video
I Wanna Dance With Somebody (Danser toute la nuit) Official Lyric Video
I Wanna Dance With Somebody- These Kids Wear Crowns- Lyrics Video
I Wanna Dance With Somebody- These Kids Wear Crowns- Lyrics Video
Andrée-Anne Leclerc Et These Kids Wear Crowns - I Wanna Dance With Somebody
Andrée-Anne Leclerc Et These Kids Wear Crowns - I Wanna Dance With Somebody
These Kids Wear Crowns y Eiza Gonzalez - I Wanna Dance With Somebody
These Kids Wear Crowns y Eiza Gonzalez - I Wanna Dance With Somebody
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns Live
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns Live
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns - Lyrics On Screen
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns - Lyrics On Screen
These Kids Wear Crowns - I Wanna Dance With Somebody - live in Winnipeg
These Kids Wear Crowns - I Wanna Dance With Somebody - live in Winnipeg
i wanna dance with somebody - these kids wear crowns
i wanna dance with somebody - these kids wear crowns
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns
I Wanna Dance With Somebody ~ These Kids Wear Crowns
I Wanna Dance With Somebody ~ These Kids Wear Crowns
I Wanna Dance With Somebody-These Kids Wear Crowns
I Wanna Dance With Somebody-These Kids Wear Crowns
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns
These Kids Wear Crowns  - I Wanna Dance With Somebody With Lryics
These Kids Wear Crowns - I Wanna Dance With Somebody With Lryics
I Wanna Dance With Somebody (avec Brigitte Boisjoli) - These Kids Wear Crowns
I Wanna Dance With Somebody (avec Brigitte Boisjoli) - These Kids Wear Crowns
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns
These Kids Wear Crowns - I Wanna Dance With Somebody
These Kids Wear Crowns - I Wanna Dance With Somebody
These Kids Wear Crowns & Brigitte Boisjoli - I Wanna Dance With Somebody (Danser Toute La Nuit)
These Kids Wear Crowns & Brigitte Boisjoli - I Wanna Dance With Somebody (Danser Toute La Nuit)
i wanna dance with somebody-These Kids Wear Crowns!
i wanna dance with somebody-These Kids Wear Crowns!