LOADING ...

Luyện nghe bài hát Dance With Somebody

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

The strikes upon the hour,
And the sun to fade,
There's still enough time to out,
How to chase my away,
I've done alright up now,
Its the light of day shows me how,
And when the night the loneliness calls.


Oh I wanna dance somebody,
I wanna the heat with somebody,
Yeah I dance with somebody,
somebody who loves me.

I've been in love and my senses,
through the town,
Sooner or later the ends,
And I wind up down,
I need to take the chance,
On a love burns hot enough to last,
So the night falls,
My lonely calls.


Oh I dance with somebody,
I wanna feel the heat somebody,
Yeah I dance with somebody,
somebody who loves me.

I'll you oh oh oh
Can you feel it? Can you it?
heat you oh oh oh
Would you it? Would you feel it?

I someone to take the chance,
On a love that hot enough to last,
So when the falls,
My heart calls.

Oh I wanna with somebody,
I wanna feel the with somebody,
Yeah I wanna dance somebody,
With who loves me.

Oh I wanna with somebody,
I wanna feel the heat somebody,
Yeah I dance with somebody,
somebody who loves me.

Videos

These Kids Wear Crowns - I Wanna Dance With Somebody
These Kids Wear Crowns - I Wanna Dance With Somebody
I Wanna Dance With Somebody- These Kids Wear Crowns- Lyrics Video
I Wanna Dance With Somebody- These Kids Wear Crowns- Lyrics Video
These Kids Wear Crowns 'I Wanna Dance With Somebody' For The Hot Hits On The Streets
These Kids Wear Crowns 'I Wanna Dance With Somebody' For The Hot Hits On The Streets
I Wanna Dance With Somebody (Danser toute la nuit) Official Lyric Video
I Wanna Dance With Somebody (Danser toute la nuit) Official Lyric Video
These Kids Wear Crowns y Eiza Gonzalez - I Wanna Dance With Somebody
These Kids Wear Crowns y Eiza Gonzalez - I Wanna Dance With Somebody
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns Live
I Wanna Dance With Somebody - These Kids Wear Crowns Live
Nightcore -  I Wanna Dance With Somebody (These Kids Wear Crowns)
Nightcore - I Wanna Dance With Somebody (These Kids Wear Crowns)
Andrée-Anne Leclerc Et These Kids Wear Crowns - I Wanna Dance With Somebody
Andrée-Anne Leclerc Et These Kids Wear Crowns - I Wanna Dance With Somebody
Behind the Scenes of "I Wanna Dance With Somebody" Music Video
Behind the Scenes of "I Wanna Dance With Somebody" Music Video
These Kids Wear Crowns & Brigitte Boisjoli - I Wanna Dance With Somebody (Danser Toute La Nuit)
These Kids Wear Crowns & Brigitte Boisjoli - I Wanna Dance With Somebody (Danser Toute La Nuit)
I Wanna Dance With Somebody (avec Brigitte Boisjoli) - These Kids Wear Crowns
I Wanna Dance With Somebody (avec Brigitte Boisjoli) - These Kids Wear Crowns
LIPDUB ''I want to dance with somebody''- These Kids Wear Crowns ft. Brigitte Boisjoli
LIPDUB ''I want to dance with somebody''- These Kids Wear Crowns ft. Brigitte Boisjoli
These Kids Wear Crowns- I wanna dance with somebody LIVE (11/2/2012)
These Kids Wear Crowns- I wanna dance with somebody LIVE (11/2/2012)
These Kids Wear Crowns- I Wanna Dance With Somebody(Live in Toronto)
These Kids Wear Crowns- I Wanna Dance With Somebody(Live in Toronto)
i wanna dance with somebody-These Kids Wear Crowns!
i wanna dance with somebody-These Kids Wear Crowns!
These Kids Wear Crowns - I Wanna Dance With Somebody (Feat Brigitte Boisjoli)
These Kids Wear Crowns - I Wanna Dance With Somebody (Feat Brigitte Boisjoli)
These Kids Wear Crowns- I Wanna Dance With Somebody Live
These Kids Wear Crowns- I Wanna Dance With Somebody Live
I Wanna Dance With Somebody ~ These Kids Wear Crowns
I Wanna Dance With Somebody ~ These Kids Wear Crowns
"I Wanna Dance With Somebody" - Eiza & These Kids Wear Crowns
"I Wanna Dance With Somebody" - Eiza & These Kids Wear Crowns
Star Acadamie: These Kids Wear Crowns + Brigette Boisjoli
Star Acadamie: These Kids Wear Crowns + Brigette Boisjoli