LOADING ...

Luyện nghe bài hát Dance in the Rain

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

A girl in a broken world
No food to eat, incomplete
Feeling her last teardrop
She her eyes, listened to the lies
That faith is and it's the end
Feels there's nothing at all

a bigger picture
We are his hands and we are his
We be the ones to make a change
There's a picture
Than all this and the pain
We've got to learn to in the rain

on your knees begging, "Please God,
Show me why there is so hurt."
You raise your hands. "I understand
Why break like shattered glass
for the storm to pass."

There's a bigger
We are his and we are his feet
We should be the ones to make a
There's a picture
Than all this and the pain
We've got to learn to in the rain

Even when faith is dying
to the horizon
To that the sun is still shining

a bigger picture
We are his and we are his feet
We should be the to make a change
There's a bigger
all this sorrow and the pain
We've got to to dance in the rain
in the rain

Videos

Juliana Schnee - Dance in the Rain (Preview)
Juliana Schnee - Dance in the Rain (Preview)
Dance in the Rain
Dance in the Rain
Juliana Schnee - I Am Second
Juliana Schnee - I Am Second
Too Late
Too Late
Close My Eyes
Close My Eyes
Shine bright like a diamond, Broto I.E.N.S.F 2013.
Shine bright like a diamond, Broto I.E.N.S.F 2013.
What If That Was Jesus
What If That Was Jesus
Run the Race
Run the Race
Top Tracks - Juliana Schnee
Top Tracks - Juliana Schnee
Boiling Water
Boiling Water
Expectations (Bonus Track)
Expectations (Bonus Track)
JulianaSchneeMusic
JulianaSchneeMusic
Juliana Schnee - Diamonds
Juliana Schnee - Diamonds
Love Indescribable
Love Indescribable
The Center
The Center
Let Your Light Shine
Let Your Light Shine
Do Not Fear
Do Not Fear
Juliana Schnee - Love Indescribable (Preview)
Juliana Schnee - Love Indescribable (Preview)
Juliana Schnee - Do Not Fear (Preview)
Juliana Schnee - Do Not Fear (Preview)
How Many Moments
How Many Moments