LOADING ...

Luyện nghe bài hát Dance in the Rain

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

A lonely girl in a world
No food to eat, life's
Feeling her last teardrop
She closed her eyes, listened to the
That faith is dead and the end
Feels there's nothing at all

There's a bigger
We are his hands and we are his
We be the ones to make a change
There's a picture
Than all sorrow and the pain
We've got to to dance in the rain

on your knees begging, "Please God,
Show me why is so much hurt."
You raise your hands. "I don't
Why break like shattered glass
for the storm to pass."

There's a bigger
We are his and we are his feet
We be the ones to make a change
a bigger picture
Than all this sorrow and the
We've got to learn to dance in the

Even when your faith is
Look to the
To find that the sun is shining

a bigger picture
We are his and we are his feet
We be the ones to make a change
There's a bigger
all this sorrow and the pain
We've got to learn to dance in the
in the rain

Videos

Juliana Schnee - Dance in the Rain (Preview)
Juliana Schnee - Dance in the Rain (Preview)
Dance in the Rain
Dance in the Rain
Juliana Schnee - I Am Second
Juliana Schnee - I Am Second
Let Your Light Shine
Let Your Light Shine
Diamonds
Diamonds
Run the Race
Run the Race
Love Indescribable
Love Indescribable
Juliana Schnee - Run the Race (Preview)
Juliana Schnee - Run the Race (Preview)
Do Not Fear
Do Not Fear
Too Late
Too Late
Close My Eyes
Close My Eyes
Juliana Schnee - Love Indescribable (Preview)
Juliana Schnee - Love Indescribable (Preview)
Popular Videos - Juliana Schnee
Popular Videos - Juliana Schnee
Expectations (Bonus Track)
Expectations (Bonus Track)
What If That Was Jesus
What If That Was Jesus
Top Tracks - Juliana Schnee
Top Tracks - Juliana Schnee
Juliana Schnee - Diamonds
Juliana Schnee - Diamonds
Boiling Water
Boiling Water
The Center
The Center
How Many Moments
How Many Moments