LOADING ...

Luyện nghe bài hát Dance in the Rain

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

A lonely in a broken world
No to eat, life's incomplete
Feeling her teardrop fall
She closed her eyes, to the lies
That faith is and it's the end
Feels like nothing at all

There's a bigger
We are his hands and we are his
We should be the ones to make a
a bigger picture
Than all this and the pain
We've got to learn to dance in the

You're on your begging, "Please God,
me why there is so much hurt."
You raise your hands. "I understand
Why people break like glass
for the storm to pass."

There's a picture
We are his hands and we are his
We be the ones to make a change
a bigger picture
Than all sorrow and the pain
We've got to to dance in the rain

Even when your is dying
to the horizon
To find that the sun is shining

a bigger picture
We are his and we are his feet
We should be the ones to a change
There's a picture
Than all this and the pain
got to learn to dance in the rain
Dance in the

Videos

Juliana Schnee - Dance in the Rain (Preview)
Juliana Schnee - Dance in the Rain (Preview)
Dance in the Rain
Dance in the Rain
Juliana Schnee - I Am Second
Juliana Schnee - I Am Second
Let Your Light Shine
Let Your Light Shine
Run the Race
Run the Race
Diamonds
Diamonds
Do Not Fear
Do Not Fear
Juliana Schnee - Run the Race (Preview)
Juliana Schnee - Run the Race (Preview)
Love Indescribable
Love Indescribable
Too Late
Too Late
Close My Eyes
Close My Eyes
Juliana Schnee - Love Indescribable (Preview)
Juliana Schnee - Love Indescribable (Preview)
Popular Videos - Juliana Schnee
Popular Videos - Juliana Schnee
Expectations (Bonus Track)
Expectations (Bonus Track)
Top Tracks - Juliana Schnee
Top Tracks - Juliana Schnee
Boiling Water
Boiling Water
Realise America Swimsuit 80's Party
Realise America Swimsuit 80's Party
Juliana Schnee - Diamonds
Juliana Schnee - Diamonds
Weiss Schnee - mating dance & snow summoning dance
Weiss Schnee - mating dance & snow summoning dance
What If That Was Jesus
What If That Was Jesus