LOADING ...

Luyện nghe bài hát Dance in the Rain

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

A lonely in a broken world
No to eat, life's incomplete
Feeling her teardrop fall
She her eyes, listened to the lies
faith is dead and it's the end
Feels there's nothing at all

There's a picture
We are his and we are his feet
We be the ones to make a change
There's a picture
Than all this sorrow and the
We've got to learn to in the rain

You're on knees begging, "Please God,
Show me why is so much hurt."
You raise your hands. "I don't
Why people break like shattered
for the storm to pass."

There's a bigger
We are his hands and we are his
We should be the ones to a change
a bigger picture
Than all this and the pain
We've got to learn to dance in the

Even when faith is dying
to the horizon
To find that the sun is shining

There's a picture
We are his and we are his feet
We be the ones to make a change
a bigger picture
Than all this and the pain
We've got to learn to in the rain
Dance in the

Videos

Juliana Schnee - Dance in the Rain (Preview)
Juliana Schnee - Dance in the Rain (Preview)
Dance in the Rain
Dance in the Rain
Juliana Schnee - I Am Second
Juliana Schnee - I Am Second
Too Late
Too Late
Close My Eyes
Close My Eyes
Shine bright like a diamond, Broto I.E.N.S.F 2013.
Shine bright like a diamond, Broto I.E.N.S.F 2013.
What If That Was Jesus
What If That Was Jesus
Run the Race
Run the Race
Top Tracks - Juliana Schnee
Top Tracks - Juliana Schnee
Boiling Water
Boiling Water
Expectations (Bonus Track)
Expectations (Bonus Track)
JulianaSchneeMusic
JulianaSchneeMusic
Juliana Schnee - Diamonds
Juliana Schnee - Diamonds
Love Indescribable
Love Indescribable
The Center
The Center
Let Your Light Shine
Let Your Light Shine
Do Not Fear
Do Not Fear
Juliana Schnee - Love Indescribable (Preview)
Juliana Schnee - Love Indescribable (Preview)
Juliana Schnee - Do Not Fear (Preview)
Juliana Schnee - Do Not Fear (Preview)
How Many Moments
How Many Moments