LOADING ...

Luyện nghe bài hát Daddy Loves Baby

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào


(Da-da-da-da)

Daddy loves,
loves, baby
Daddy loves,
Oh yeah, I do

'Cause little don't cry
got to go bye-bye
Let me you in the cradle of my arm
My love protect you when I'm gone

loves, baby
Daddy loves,
Daddy loves,
I do

A sweetheart, nighty-night
See ya tomorrow, tight
Some people say, I love ya too
But I don't think I you enough

a minute, baby
Oh yeah, oh
a minute, a baby
A-bring some back home, now

(Da-da-da)
Da (da-da-da)
loves, baby
Daddy loves,
Daddy baby, oh yeah
I do

A goodnight, goodnight
See ya tomorrow, tight
A-some people say, I you too much
But I don't think I love you

Oh (daddy baby)
Daddy loves, baby,
A-daddy baby

(Daddy baby)

Daddy loves,
I you too much.

~

Videos

Don Covay & The GoodTimers- Daddy Loves Baby
Don Covay & The GoodTimers- Daddy Loves Baby
Don Covay - Daddy Loves Baby
Don Covay - Daddy Loves Baby
Daddy Loves Baby - Don Covay
Daddy Loves Baby - Don Covay
Don Covay - Daddy Loves Baby Lyrics
Don Covay - Daddy Loves Baby Lyrics
The End - Daddy Loves Baby
The End - Daddy Loves Baby
A Woman's Love - Don Covay
A Woman's Love - Don Covay
I Stole Some Love - Don Covay
I Stole Some Love - Don Covay
Take This Hurt Off Me - Don Covay
Take This Hurt Off Me - Don Covay
Mercy Mercy - Don Covay
Mercy Mercy - Don Covay
We Can't Make It No More - Don Covay
We Can't Make It No More - Don Covay