LOADING ...

Luyện nghe bài hát Curious

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We agreed, lets it slow
Dont go too far, too fast
Cause baby, we know
Its gonna take time to make it last
So dont think Im
baby, Im just curious


What are you doing the rest of your life?
Cause maybe you could spend it mine
And on holiday, I was just wondering, yeah
So dont Im coming on too strong
Im just if you might belong with me forever
need to get too serious,
I was curious

Baby, please, be afraid
The last thing I want to do, is you away
Cause someday might become too
And that happens,
Im asking cause Im


What are you doing with the rest of your
Cause maybe you could spend it with
And on this holiday, I was wondering, yeah
So dont Im coming on too strong
Im just if you might belong with me forever
need to get too serious,
I was only

always be in love,
Ill be the only one you
Girl, you see
Until that
(Oooh)
Baby, Im just


What are you doing with the of your life?
you could spend it with mine
And on this holiday, I was just
Yeah,
So dont think Im on too strong
Im just if you might belong with me forever
Dont to get too serious,
I was only
(ohhh)

Videos

Josh Hoge - Curious
Josh Hoge - Curious
Curious
Curious
Top Tracks - Josh Hoge
Top Tracks - Josh Hoge
Josh Hoge - 360
Josh Hoge - 360
Beautiful Distraction
Beautiful Distraction
Josh Hoge - When I Miss You Most
Josh Hoge - When I Miss You Most
*NEW* Josh Hoge "When It Matters" (SNIPPET)
*NEW* Josh Hoge "When It Matters" (SNIPPET)
Take it or leave it Josh Hoge
Take it or leave it Josh Hoge
360
360
Tiffygrl
Tiffygrl
Leave
Leave
Josh Hoge and Ward Guenther Have Created Nashville's Biggest Jam Session! | TMZ
Josh Hoge and Ward Guenther Have Created Nashville's Biggest Jam Session! | TMZ
New Dirt - Josh Hoge
New Dirt - Josh Hoge
Josh Hoge - Snowed In
Josh Hoge - Snowed In
I Would Do Anything
I Would Do Anything
Josh Hoge - Try
Josh Hoge - Try
Josh Hoge - 360
Josh Hoge - 360
Shadow
Shadow
9-11-2018
9-11-2018
Falling
Falling