LOADING ...

Luyện nghe bài hát Curious

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We agreed, lets take it
Dont go too far, too fast
Cause baby, we know
Its take some time to make it last
So dont Im crazy
Cause baby, Im just


What are you doing with the of your life?
Cause maybe you spend it with mine
And on holiday, I was just wondering, yeah
So think Im coming on too strong
Im asking if you might belong with me forever
Dont to get too serious,
I was curious

Baby, please, dont be
The thing I want to do, is scare you away
Cause what might become too
And until happens,
Im asking cause Im


What are you doing with the rest of life?
Cause maybe you could it with mine
And on holiday, I was just wondering, yeah
So dont think Im on too strong
Im just asking if you belong with me forever
need to get too serious,
I was only

always be in love,
Ill be the one you need
Girl, you see
Until happens
(Oooh)
Baby, Im curious


What are you doing the rest of your life?
Maybe you spend it with mine
And on holiday, I was just wondering
Yeah,
So think Im coming on too strong
Im just if you might belong with me forever
Dont to get too serious,
I was only
(ohhh)

Videos

Curious
Curious
Josh Hoge - Curious
Josh Hoge - Curious
Josh Hoge - Try
Josh Hoge - Try
Top Tracks - Josh Hoge
Top Tracks - Josh Hoge
Beautiful Distraction
Beautiful Distraction
Josh Hoge - 360
Josh Hoge - 360
Keeps Getting Better
Keeps Getting Better
Falling
Falling
My philosophy for a happy life | Sam Berns | TEDxMidAtlantic
My philosophy for a happy life | Sam Berns | TEDxMidAtlantic
Josh Hoge - Stay Away
Josh Hoge - Stay Away
Josh hoge "Falling"
Josh hoge "Falling"
When I Miss You Most
When I Miss You Most
Take it or leave it Josh Hoge
Take it or leave it Josh Hoge
Snowed In
Snowed In
Shadow
Shadow
Josh Hoge and Ward Guenther Have Created Nashville's Biggest Jam Session! | TMZ
Josh Hoge and Ward Guenther Have Created Nashville's Biggest Jam Session! | TMZ
All Tracks - Josh Hoge
All Tracks - Josh Hoge
Josh Hoge - 360
Josh Hoge - 360
*NEW* Josh Hoge "Make A Little Room" SNIPPET
*NEW* Josh Hoge "Make A Little Room" SNIPPET
Josh Hoge - Try
Josh Hoge - Try