LOADING ...

Luyện nghe bài hát Curious

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We agreed, lets take it
Dont wanna go too far, too
baby, we both know
Its take some time to make it last
So dont think Im
baby, Im just curious


What are you doing with the rest of life?
Cause maybe you could spend it mine
And on this holiday, I was just wondering,
So dont Im coming on too strong
Im asking if you might belong with me forever
Dont to get too serious,
I was only

Baby, please, be afraid
The thing I want to do, is scare you away
Cause someday what might too
And that happens,
Im asking Im curious


What are you with the rest of your life?
Cause maybe you could spend it mine
And on this holiday, I was just wondering,
So think Im coming on too strong
Im asking if you might belong with me forever
Dont to get too serious,
I was curious

always be in love,
Ill be the only one you
Girl, you see
that happens
(Oooh)
Baby, Im just


What are you doing with the of your life?
you could spend it with mine
And on holiday, I was just wondering
Yeah,
So dont think Im coming on too
Im just asking if you might belong me forever
Dont to get too serious,
I was only
(ohhh)

Videos

Josh Hoge - Curious
Josh Hoge - Curious
Curious
Curious
Top Tracks - Josh Hoge
Top Tracks - Josh Hoge
Josh Hoge - 360
Josh Hoge - 360
Shadow
Shadow
Josh Hoge and Ward Guenther Have Created Nashville's Biggest Jam Session! | TMZ
Josh Hoge and Ward Guenther Have Created Nashville's Biggest Jam Session! | TMZ
Josh Hoge - Stay Away
Josh Hoge - Stay Away
360
360
Josh Hoge - Top of my lungs
Josh Hoge - Top of my lungs
Josh Hoge - 360
Josh Hoge - 360
Leave
Leave
Downstairs Live...Josh Hoge...360
Downstairs Live...Josh Hoge...360
[RnB] ► Josh Hoge - Natural Born Killer ♫
[RnB] ► Josh Hoge - Natural Born Killer ♫
Josh Hoge at Canal Club 11-05-08
Josh Hoge at Canal Club 11-05-08
Josh Hoge - "Come Back To Me" - at Prospectors
Josh Hoge - "Come Back To Me" - at Prospectors
Beautiful Distraction
Beautiful Distraction
Josh Hoge - Addicted
Josh Hoge - Addicted
Take it or leave it Josh Hoge
Take it or leave it Josh Hoge
Josh Hoge - Falling
Josh Hoge - Falling
All Tracks - Josh Hoge
All Tracks - Josh Hoge