LOADING ...

Luyện nghe bài hát Cross That Line

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It's not my fault if you didn't live out your dreams
Now you want to backtrack, how different it all
Love seems to be like alcohol, evaporates your eyes
The bonds that once were welcome, become the chains we

When you cross that line, there's no turning
When you cross line, don't come knocking at my door
Everyone has got to take responsibility
The grass is rarely bluer, but you wouldn't take it me
Finding out the way can be an endless affair
I'd stop you if I could, but then again, I dare
I'm telling you when I say words, that
they're not in bitterness
That destructive emotion has long ago
and these tears that cleanse the soul and let me afresh
you cross that line, what more can I say
When you cross that line, we are no
We are no

Videos

HOWARD JONES - ''CROSS THAT LINE''  (1989)
HOWARD JONES - ''CROSS THAT LINE'' (1989)
HOWARD JONES - ''CROSS THAT LINE'' (1989)
HOWARD JONES - ''CROSS THAT LINE'' (1989)
HOWARD JONES - ''GUARDIANS OF THE BREATH'' (1989)
HOWARD JONES - ''GUARDIANS OF THE BREATH'' (1989)
Howard Jones – Cross That Line (Remastered)
Howard Jones – Cross That Line (Remastered)
HOWARD JONES - ''EVERLASTING LOVE' (1989)
HOWARD JONES - ''EVERLASTING LOVE' (1989)
Howard Jones Everlasting Love
Howard Jones Everlasting Love
Howard Jones - Everlasting Love
Howard Jones - Everlasting Love
HOWARD JONES - ''THE PRISONER''  (1989)
HOWARD JONES - ''THE PRISONER'' (1989)
HOWARD JONES - ''OUT OF THIN AIR'' (1989)
HOWARD JONES - ''OUT OF THIN AIR'' (1989)
Howard Jones - The Prisoner
Howard Jones - The Prisoner
Howard Jones-Everlasting Love
Howard Jones-Everlasting Love
Howard Jones - Last Supper
Howard Jones - Last Supper
"Don't Cross The Line" - Jay Wars & the Howard Youth (feat. Ronan MacManus) (lyric video)
"Don't Cross The Line" - Jay Wars & the Howard Youth (feat. Ronan MacManus) (lyric video)
Howard Jones - Everlasting love (HD 16:9)
Howard Jones - Everlasting love (HD 16:9)
HOWARD JONES-LAST SUPPER[1989]{YT}.wmv
HOWARD JONES-LAST SUPPER[1989]{YT}.wmv
「Cross That Line」Howard Jones(1989.4.1)
「Cross That Line」Howard Jones(1989.4.1)
HOWARD JONES - ''FRESH AIR WALTZ'' (1989)
HOWARD JONES - ''FRESH AIR WALTZ'' (1989)
HOWARD JONES - ''LAST SUPPER'' (1989)
HOWARD JONES - ''LAST SUPPER'' (1989)
HOWARD JONES - ''WANDERS TO YOU'' (1989)
HOWARD JONES - ''WANDERS TO YOU'' (1989)
Howard Jones - The Prisoner
Howard Jones - The Prisoner