LOADING ...

Luyện nghe bài hát Cross That Line

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It's not my fault if you didn't live out your dreams
Now you want to backtrack, how different it all
seems to be like alcohol, evaporates before your eyes
The bonds that once were welcome, the chains we despise

When you cross that line, there's no back
When you cross that line, don't knocking at my door
Everyone has got to take some
The grass is bluer, but you wouldn't take it from me
Finding out the way can be an endless affair
I'd stop you if I could, but then again, I dare
I'm telling you I say these words, that
not spoken in bitterness
That destructive emotion has ago left
and these tears that cleanse the soul and let me afresh
you cross that line, what more can I say
When you cross that line, we are no
We are no

Videos

HOWARD JONES - ''CROSS THAT LINE'' (1989)
HOWARD JONES - ''CROSS THAT LINE'' (1989)
HOWARD JONES - ''CROSS THAT LINE''  (1989)
HOWARD JONES - ''CROSS THAT LINE'' (1989)
HOWARD JONES - ''GUARDIANS OF THE BREATH'' (1989)
HOWARD JONES - ''GUARDIANS OF THE BREATH'' (1989)
HOWARD JONES - ''EVERLASTING LOVE' (1989)
HOWARD JONES - ''EVERLASTING LOVE' (1989)
Cross That Line
Cross That Line
HOWARD JONES - ''OUT OF THIN AIR'' (1989)
HOWARD JONES - ''OUT OF THIN AIR'' (1989)
Howard Jones Everlasting Love
Howard Jones Everlasting Love
HOWARD JONES - ''WANDERS TO YOU'' (1989)
HOWARD JONES - ''WANDERS TO YOU'' (1989)
HOWARD JONES - ''THE PRISONER''  (1989)
HOWARD JONES - ''THE PRISONER'' (1989)
Howard Jones - No One Is To Blame
Howard Jones - No One Is To Blame
Howard Jones – Cross That Line (Remastered)
Howard Jones – Cross That Line (Remastered)
Howard Jones - Cross That Line Lyrics
Howard Jones - Cross That Line Lyrics
Howard Jones - Last Supper
Howard Jones - Last Supper
Howard Jones - The Prisoner
Howard Jones - The Prisoner
HOWARD JONES - ''THOSE WHO MOVE CLOUDS''  (1989)
HOWARD JONES - ''THOSE WHO MOVE CLOUDS'' (1989)
Howard Jones - The Prisoner on Retro Futura Tour 2014
Howard Jones - The Prisoner on Retro Futura Tour 2014
Cross That Line
Cross That Line
Fresh Air Waltz
Fresh Air Waltz
HOWARD JONES-LAST SUPPER[1989]{YT}.wmv
HOWARD JONES-LAST SUPPER[1989]{YT}.wmv
Howard jones
Howard jones