LOADING ...

Luyện nghe bài hát Cross That Line

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It's not my fault if you didn't out your youthful dreams
Now you want to backtrack, how different it all
Love to be like alcohol, evaporates before your eyes
The bonds that once were welcome, the chains we despise

When you cross that line, no turning back
When you cross that line, don't knocking at my door
Everyone has got to take responsibility
The grass is rarely bluer, but you wouldn't it from me
Finding out the hard way can be an affair
I'd stop you if I could, but again, I wouldn't dare
I'm telling you I say these words, that
they're not in bitterness
That emotion has long ago left
and these tears that the soul and let me start afresh
When you cross that line, what can I say
When you cross line, we are no more
We are no

Videos

HOWARD JONES - ''CROSS THAT LINE''  (1989)
HOWARD JONES - ''CROSS THAT LINE'' (1989)
HOWARD JONES - ''CROSS THAT LINE'' (1989)
HOWARD JONES - ''CROSS THAT LINE'' (1989)
HOWARD JONES - ''EVERLASTING LOVE' (1989)
HOWARD JONES - ''EVERLASTING LOVE' (1989)
Cross That Line
Cross That Line
HOWARD JONES - ''OUT OF THIN AIR'' (1989)
HOWARD JONES - ''OUT OF THIN AIR'' (1989)
Howard Jones ♫ Everlasting Love Ⓞ Cross That Line【1989】
Howard Jones ♫ Everlasting Love Ⓞ Cross That Line【1989】
HOWARD JONES - ''WANDERS TO YOU'' (1989)
HOWARD JONES - ''WANDERS TO YOU'' (1989)
Everlasting Love
Everlasting Love
HOWARD JONES - ''REVOLUTION OF THE HEART''  (2005)
HOWARD JONES - ''REVOLUTION OF THE HEART'' (2005)
HOWARD JONES - ''THE PRISONER''  (1989)
HOWARD JONES - ''THE PRISONER'' (1989)
Howard Jones - Everlasting love (HD 16:9)
Howard Jones - Everlasting love (HD 16:9)
Cross The Line
Cross The Line
Howard Jones - The Prisoner
Howard Jones - The Prisoner
Howard Jones - Last Supper
Howard Jones - Last Supper
Howard Jones – Cross That Line (Remastered)
Howard Jones – Cross That Line (Remastered)
Howard Jones - Cross That Line
Howard Jones - Cross That Line
Cross That Line
Cross That Line
Howard Jones - Everlasting Love (1989)
Howard Jones - Everlasting Love (1989)
HOWARD JONES-LAST SUPPER[1989]{YT}.wmv
HOWARD JONES-LAST SUPPER[1989]{YT}.wmv
HOWARD JONES - ''THOSE WHO MOVE CLOUDS''  (1989)
HOWARD JONES - ''THOSE WHO MOVE CLOUDS'' (1989)