LOADING ...

Luyện nghe bài hát Cross That Line

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It's not my fault if you live out your youthful dreams
Now you want to backtrack, how different it all
Love seems to be alcohol, evaporates before your eyes
The bonds that once were welcome, the chains we despise

When you that line, there's no turning back
When you cross that line, don't come at my door
Everyone has got to some responsibility
The grass is rarely bluer, but you wouldn't take it me
Finding out the hard way can be an endless
I'd stop you if I could, but then again, I wouldn't
I'm telling you I say these words, that
they're not spoken in
That destructive emotion has long ago
and these tears that cleanse the soul and let me start
When you cross that line, what can I say
you cross that line, we are no more
We are no

Videos

HOWARD JONES - ''CROSS THAT LINE''  (1989)
HOWARD JONES - ''CROSS THAT LINE'' (1989)
HOWARD JONES - ''CROSS THAT LINE'' (1989)
HOWARD JONES - ''CROSS THAT LINE'' (1989)
HOWARD JONES - ''EVERLASTING LOVE' (1989)
HOWARD JONES - ''EVERLASTING LOVE' (1989)
Cross That Line
Cross That Line
HOWARD JONES - ''THOSE WHO MOVE CLOUDS''  (1989)
HOWARD JONES - ''THOSE WHO MOVE CLOUDS'' (1989)
Everlasting Love
Everlasting Love
HOWARD JONES - ''OUT OF THIN AIR'' (1989)
HOWARD JONES - ''OUT OF THIN AIR'' (1989)
Howard Jones ♫ Everlasting Love Ⓞ Cross That Line【1989】
Howard Jones ♫ Everlasting Love Ⓞ Cross That Line【1989】
Howard Jones - The Prisoner
Howard Jones - The Prisoner
Howard Jones - The Prisoner
Howard Jones - The Prisoner
HOWARD JONES - ''THE PRISONER''  (1989)
HOWARD JONES - ''THE PRISONER'' (1989)
Howard Jones - Cross That Line
Howard Jones - Cross That Line
Cross The Line
Cross The Line
Powerhouse
Powerhouse
HOWARD JONES - ''WANDERS TO YOU'' (1989)
HOWARD JONES - ''WANDERS TO YOU'' (1989)
Howard Jones – Cross That Line (Remastered)
Howard Jones – Cross That Line (Remastered)
HOWARD JONES - ''LAST SUPPER'' (1989)
HOWARD JONES - ''LAST SUPPER'' (1989)
HOWARD JONES - ''GUARDIANS OF THE BREATH'' (1989)
HOWARD JONES - ''GUARDIANS OF THE BREATH'' (1989)
HOWARD JONES - ''POWERHOUSE''  (1989)
HOWARD JONES - ''POWERHOUSE'' (1989)
Howard Jones - Last Supper
Howard Jones - Last Supper