LOADING ...

Luyện nghe bài hát Creepy Feelings

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Imagine every thought
had throughout your life
Becoming real in the
Every sucker a weak mind

You're to a place
A sinister haven
Where a human
Is some ass religion

What the is wrong with the world?
Views are so
No regard for life
No law and


Sure can be a awakening
No
Has escaped the torturing


Feelings coming you
feelings
Lock 'em away in a

This is all from
wild imagination
The between truth and false
Depends on fascination

feelings
Coming you

Fools who will you into it

Videos

Armored Saint - Creepy Feelings
Armored Saint - Creepy Feelings
Creepy Feelings
Creepy Feelings
Creepy Feelings(Armored Saint)
Creepy Feelings(Armored Saint)
Creepy Feelings
Creepy Feelings
Armored Saint "Lessons Not Well Learned" (DVD)
Armored Saint "Lessons Not Well Learned" (DVD)
Korrosiah - Creepy Feelings
Korrosiah - Creepy Feelings
Top Tracks - Armored Saint
Top Tracks - Armored Saint
Armored Saint - Upon My Departure
Armored Saint - Upon My Departure
Armored Saint - You're Never Alone
Armored Saint - You're Never Alone
After me, The Flood
After me, The Flood
Armored Saint - Lesson Well Learned (Ep) - 1983
Armored Saint - Lesson Well Learned (Ep) - 1983
Armored Saint - Deep Rooted Anger
Armored Saint - Deep Rooted Anger
Armored Saint
Armored Saint
Armored Saint - Revelation UNEDITED REVIEW
Armored Saint - Revelation UNEDITED REVIEW
Armored Saint - Stricken By Fate
Armored Saint - Stricken By Fate
Armored Saint - Tainted Past
Armored Saint - Tainted Past
Armored Saint - Damaged
Armored Saint - Damaged
Armored Saint - Tension
Armored Saint - Tension
Saturday Night Special
Saturday Night Special
Armored Saint - Chemical Euphoria Live 1987 HQ
Armored Saint - Chemical Euphoria Live 1987 HQ