LOADING ...

Luyện nghe bài hát Creepy Feelings

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Imagine every thought
You've had throughout your
Becoming real in the
Every sucker with a mind

You're to a place
A fearful haven
Where a human
Is some stupid ass

What the hell is wrong the world?
are so distorted
No regard for human
No law and


Sure can be a rude
No
Has escaped the torturing


Feelings over you
feelings
Lock 'em in a room

is all created from
Their imagination
The difference between and false
on your fascination

Creepy
over you

Fools who will lead you it

Videos

Armored Saint - Creepy Feelings
Armored Saint - Creepy Feelings
Creepy Feelings
Creepy Feelings
Creepy Feelings(Armored Saint)
Creepy Feelings(Armored Saint)
Creepy Feelings
Creepy Feelings
Armored Saint "Lessons Not Well Learned" (DVD)
Armored Saint "Lessons Not Well Learned" (DVD)
Creepy Feelings
Creepy Feelings
Korrosiah - Creepy Feelings
Korrosiah - Creepy Feelings
Armored Saint - Terror
Armored Saint - Terror
Creepy Feelings
Creepy Feelings
Armored Saint
Armored Saint
Armored Saint - In The Hole
Armored Saint - In The Hole
Armored Saint: No Me Digas
Armored Saint: No Me Digas
Creepy feelings
Creepy feelings
Armored Saint - Pay Dirt
Armored Saint - Pay Dirt
Armored Saint
Armored Saint
Top Tracks - Armored Saint
Top Tracks - Armored Saint
Armored Saint - Deep Rooted Anger
Armored Saint - Deep Rooted Anger
Armored Saint - Half Drawn Bridge/Another Day (Lyrics).wmv
Armored Saint - Half Drawn Bridge/Another Day (Lyrics).wmv
Armored Saint- Control Issues
Armored Saint- Control Issues
Armored Saint - Upon My Departure
Armored Saint - Upon My Departure