LOADING ...

Luyện nghe bài hát Creepy Feelings

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Imagine morbid thought
You've had throughout life
real in the eyes
Every sucker with a mind

You're invited to a
A sinister fearful
a human sacrifice
Is stupid ass religion

What the is wrong with the world?
are so distorted
No regard for life
No law and


Sure can be a rude
No
Has escaped the torturing


Feelings over you
Creepy
'em away in a room

This is all created
Their wild
The difference truth and false
Depends on fascination

feelings
Coming you

Fools who will you into it

Videos

Armored Saint - Creepy Feelings
Armored Saint - Creepy Feelings
Creepy Feelings(Armored Saint)
Creepy Feelings(Armored Saint)
Armored Saint "Lessons Not Well Learned" (DVD)
Armored Saint "Lessons Not Well Learned" (DVD)
Korrosiah - Creepy Feelings
Korrosiah - Creepy Feelings
METAL TRUTH 20~
METAL TRUTH 20~
Armored Saint - Creepy Feelings Live From the US 2000 Tour Lyrics
Armored Saint - Creepy Feelings Live From the US 2000 Tour Lyrics
Armored Saint - Never Satisfied (Judas Priest cover)
Armored Saint - Never Satisfied (Judas Priest cover)
Armored Saint - Spineless
Armored Saint - Spineless
BANDIT country  ARMORED SAINT
BANDIT country ARMORED SAINT
Armored Saint - Pay Dirt
Armored Saint - Pay Dirt
Creepy feelings
Creepy feelings
Armored Saint
Armored Saint
Armored saint - Burning question [Lyrics]
Armored saint - Burning question [Lyrics]
Armored Saint (Rev)
Armored Saint (Rev)
Armored Saint - For the Sake of Heaviness
Armored Saint - For the Sake of Heaviness
Armored Saint - Book of Blood
Armored Saint - Book of Blood
Armored Saint - Revelation
Armored Saint - Revelation
Armored Saint
Armored Saint
armored saint
armored saint
Armored Saint - Den of Thieves
Armored Saint - Den of Thieves