LOADING ...

Luyện nghe bài hát Crazy Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh, oh, love, ay,hi
Tonight, I'm gonna away
Just you and see
I'll never be imprisoned by a faded

when I think, I'm over her
This heart will mend
I hear her name, and I to cry
The tears down, again

It all the time
crazy love of mine
Wraps my heart, refusing to unwind
Oh, oh, love, ay, hi

Count the in a summer sky
That fall, without a
Oh, and then, pretend that you can't
These tear-drops down

It all the time
This crazy of mine
Wraps around my heart, refusing to
Oh, oh, love, ay, hi

It all the time
This love of mine
Wraps around my heart, to unwind
Ooh ooh love, ay, hi

Oh, oh
Oh, oh, love, ay, hi
Tonight, I'm gonna away

Videos

John & Audrey Wiggins - Crazy Love
John & Audrey Wiggins - Crazy Love
John & Audrey Wiggins ~  Crazy Love
John & Audrey Wiggins ~ Crazy Love
John & Audrey Wiggins - Somewhere In Love
John & Audrey Wiggins - Somewhere In Love
John And Audrey Wiggins  Falling Out Of Love
John And Audrey Wiggins Falling Out Of Love
John & Audrey Wiggins - She's In The Bedroom Crying
John & Audrey Wiggins - She's In The Bedroom Crying
Falling Out of Love
Falling Out of Love
John Wiggins
John Wiggins
John & Audrey Wiggins - Has Anybody Seen Amy
John & Audrey Wiggins - Has Anybody Seen Amy
John & Audrey Wiggins - Falling Out of Love - Country Music Experience
John & Audrey Wiggins - Falling Out of Love - Country Music Experience
Their Hearts Are Dancing
Their Hearts Are Dancing
John & Audrey Wiggins ~  String Of Bad Love
John & Audrey Wiggins ~ String Of Bad Love
John & Audrey Wiggins - New Mexico
John & Audrey Wiggins - New Mexico
John Wiggins, The Dream
John Wiggins, The Dream
Memory Making Night
Memory Making Night
Has Anybody Seen Amy
Has Anybody Seen Amy
She's in the Bedroom Crying
She's in the Bedroom Crying
Crazy Love
Crazy Love
Could You Walk a Mile
Could You Walk a Mile
If She
If She
John & Audrey wiggins
John & Audrey wiggins