LOADING ...

Luyện nghe bài hát Crazy Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh, oh, love, ay,hi
Tonight, I'm gonna break
you wait and see
I'll never be imprisoned by a faded

Just when I think, I'm her
This broken will mend
I her name, and I have to cry
The tears down, again

It happens all the
This love of mine
Wraps my heart, refusing to unwind
Oh, oh, love, ay, hi

Count the stars in a sky
That fall, without a
Oh, and then, pretend that you hear
These tear-drops down

It happens all the
This crazy of mine
Wraps around my heart, refusing to
Oh, oh, love, ay, hi

It happens all the
This crazy of mine
around my heart, refusing to unwind
Ooh ooh love, ay, hi

Oh, oh
Oh, oh, love, ay, hi
Tonight, I'm gonna break

Videos

John & Audrey Wiggins ~  Crazy Love
John & Audrey Wiggins ~ Crazy Love
John & Audrey Wiggins - Crazy Love
John & Audrey Wiggins - Crazy Love
John & Audrey Wiggins - Somewhere In Love
John & Audrey Wiggins - Somewhere In Love
Falling Out of Love
Falling Out of Love
John And Audrey Wiggins  Falling Out Of Love
John And Audrey Wiggins Falling Out Of Love
John & Audrey Wiggins - Falling Out of Love - Country Music Experience
John & Audrey Wiggins - Falling Out of Love - Country Music Experience
John & Audrey Wiggins - New Mexico
John & Audrey Wiggins - New Mexico
John & Audrey Wiggins - She's In The Bedroom Crying
John & Audrey Wiggins - She's In The Bedroom Crying
John & Audrey Wiggins - Has Anybody Seen Amy
John & Audrey Wiggins - Has Anybody Seen Amy
John & Audrey Wiggins -- Has Anybody Seen Amy
John & Audrey Wiggins -- Has Anybody Seen Amy
Their Hearts Are Dancing
Their Hearts Are Dancing
If You Had a Heart
If You Had a Heart
Has Anybody Seen Amy
Has Anybody Seen Amy
Crazy Love
Crazy Love
John and Audrey Wiggins - Once You've Loved Somebody ( + lyrics 1997)
John and Audrey Wiggins - Once You've Loved Somebody ( + lyrics 1997)
Memory Making Night
Memory Making Night
Popular Videos - John & Audrey Wiggins
Popular Videos - John & Audrey Wiggins
John and Audrey Wiggins
John and Audrey Wiggins
Crazy Love
Crazy Love
John & Audrey Wiggins ~  String Of Bad Love
John & Audrey Wiggins ~ String Of Bad Love