LOADING ...

Luyện nghe bài hát Crawl Across Your Killing Floor

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

a lot of bad
seen a lot of
seen a lot of
a lot of old
seen a lot of
in my

seen a lot of
a lot of crying
seen a lot of
see it all the

seen a lot of
a lot of dying
seen a lot of
seen a lot of
seen a lot of
come to make em

a lot of holy
seen a lot of
seen the hurt
by the man

seen a lot of
a lot of dead
bloody coming
running red

I don't wanna crawl 'cross killing floor

a lot of sin
seen a lot of
all I wanted
was a free
seen a lot of
since the of time
a dead man walking
heard a lot of

I don't wanna 'cross your killing floor [repeat]

Videos

Danzig - Crawl Across Your Killing Floor
Danzig - Crawl Across Your Killing Floor
Crawl Across Your Killing Floor by Danzig / O'Keefe Music Foundation
Crawl Across Your Killing Floor by Danzig / O'Keefe Music Foundation
"Crawl Across Your Killing Floor" Danzig
"Crawl Across Your Killing Floor" Danzig
Crawl Across Your Killing Floor ~ ACOUSTIC COVER by Rob Rawlings ~ written by Glenn Danzig
Crawl Across Your Killing Floor ~ ACOUSTIC COVER by Rob Rawlings ~ written by Glenn Danzig
crawl across your killing floor danzig cover by explorerr
crawl across your killing floor danzig cover by explorerr
DANZIG - CRAWL ACROSS YOUR KILLING FLOOR ( Cover )
DANZIG - CRAWL ACROSS YOUR KILLING FLOOR ( Cover )
Crawl across the killing floor song by Danzig
Crawl across the killing floor song by Danzig
Danzig - Five Finger Crawl
Danzig - Five Finger Crawl
RIDDICK Music Video - Crawl Across Your Killing Floor
RIDDICK Music Video - Crawl Across Your Killing Floor
Danzig
Danzig
Popular Videos - The Lost Tracks of Danzig
Popular Videos - The Lost Tracks of Danzig
Danzig Best of Hits - Chronological (Unofficial)
Danzig Best of Hits - Chronological (Unofficial)
Danzig
Danzig
Top Tracks - Danzig
Top Tracks - Danzig
danzig playlist
danzig playlist
Danzig miz
Danzig miz
Danzig
Danzig
Danzig Essential
Danzig Essential
Danzig
Danzig
Danzig-playlist 100
Danzig-playlist 100