LOADING ...

Luyện nghe bài hát Crawl Across Your Killing Floor

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

a lot of bad
seen a lot of
seen a lot of
a lot of old
seen a lot of
in my

seen a lot of
heard a lot of
seen a lot of
see it all the

seen a lot of
a lot of dying
seen a lot of
seen a lot of
a lot of misery
come to em bleed

a lot of holy
seen a lot of
seen the hurt
by the man

seen a lot of
a lot of dead
bloody coming
running red

I wanna crawl 'cross your killing floor

a lot of sin
seen a lot of
all I wanted
was a soul
a lot of hatred
since the dawn of
seen a dead man
a lot of crying

I don't wanna crawl 'cross your killing floor

Videos

Danzig - Crawl Across Your Killing Floor
Danzig - Crawl Across Your Killing Floor
Crawl Across Your Killing Floor by Danzig / O'Keefe Music Foundation
Crawl Across Your Killing Floor by Danzig / O'Keefe Music Foundation
"Crawl Across Your Killing Floor" Danzig
"Crawl Across Your Killing Floor" Danzig
Crawl Across Your Killing Floor ~ ACOUSTIC COVER by Rob Rawlings ~ written by Glenn Danzig
Crawl Across Your Killing Floor ~ ACOUSTIC COVER by Rob Rawlings ~ written by Glenn Danzig
Popular Videos - The Lost Tracks of Danzig
Popular Videos - The Lost Tracks of Danzig
crawl across your killing floor danzig cover by explorerr
crawl across your killing floor danzig cover by explorerr
RIDDICK Music Video - Crawl Across Your Killing Floor
RIDDICK Music Video - Crawl Across Your Killing Floor
DANZIG - CRAWL ACROSS YOUR KILLING FLOOR ( Cover )
DANZIG - CRAWL ACROSS YOUR KILLING FLOOR ( Cover )
Danzig - Five Finger Crawl
Danzig - Five Finger Crawl
Crawl across the killing floor song by Danzig
Crawl across the killing floor song by Danzig
Danzig
Danzig
Music
Music
Danzig Essential
Danzig Essential
Danzig Best of Hits - Chronological (Unofficial)
Danzig Best of Hits - Chronological (Unofficial)
Danzig Music Videos
Danzig Music Videos
Danzig YouTube
Danzig YouTube
Danzig
Danzig
Danzig Music Videos
Danzig Music Videos
danzig playlist
danzig playlist
Danzig
Danzig