LOADING ...

Luyện nghe bài hát Completely

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I see the end of you and I
I used to care I to try
To be the one to keep us
But you and I can't survive

all your lies I now see you
I can't the things that you do
You you'll be better off alone
You're asking me to let go

Watch you wish for
You know you just might get it

without me
What's in head is on your hands
without me
I overturned, I

Like an angel without
Or a song that never
without me
Completely me

It's hard to in the bed you make
There's for the path you take
But you care, you'll never learn
That most of us get we deserve

I used to try to
But now I it's all in your head
You think you'll be better off
Well, I am finally to let go

what you wish for
You know that you might get it

without me
What's in your head is on hands
without me
I overturned, I

an angel without wings
Or a song that sings
without me
Completely me


(I can see you, I can see you)

(I can see, I can see)

You'll be completely me
What's in head is on your hands
Completely me
I overturned, I

an angel without wings
Or a song that sings
You'll be completely me
without me
You'll be without me
without me, yeah

Videos

Art of Dying  - Completely - - 2011 Version [+Lyrics]
Art of Dying - Completely - - 2011 Version [+Lyrics]
Art of Dying - Completely
Art of Dying - Completely
Completely
Completely
Completely by Art Of Dying {lyrics}
Completely by Art Of Dying {lyrics}
Original Completely [Official Music Video]
Original Completely [Official Music Video]
Art Of Dying - Completely (Acoustic)
Art Of Dying - Completely (Acoustic)
ART OF DYING - "COMPLETELY" [OFFICIAL MUSIC VIDEO]
ART OF DYING - "COMPLETELY" [OFFICIAL MUSIC VIDEO]
Art of Dying- Completely lyrics
Art of Dying- Completely lyrics
Completely - Art of Dying
Completely - Art of Dying
Art of Dying - "Completely"
Art of Dying - "Completely"
completely art of dying traducida al español
completely art of dying traducida al español
Art of Dying - Completely
Art of Dying - Completely
Completely Art of dying
Completely Art of dying
Art Of Dying - Completely
Art Of Dying - Completely
Art of Dying - Completely (lyrics)
Art of Dying - Completely (lyrics)
Art of Dying - Completely
Art of Dying - Completely
Art Of Dying - Completely (With Lyrics)
Art Of Dying - Completely (With Lyrics)
Art of Dying  - Completely - - 2011 Version [ Lyrics]
Art of Dying - Completely - - 2011 Version [ Lyrics]
Art of Dying - Completely
Art of Dying - Completely
Art Of Dying - Completely
Art Of Dying - Completely