LOADING ...

Luyện nghe bài hát Completely

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I see the end of you and I
I to care I used to try
To be the one to keep us
But you and I just can't

Through all your I now see you
I can't the things that you do
You you'll be better off alone
asking me to somehow let go

Watch what you for
You that you just might get it

Completely me
What's in your head is on hands
Completely me
I overturned, I

Like an without wings
Or a song that sings
Completely me
without me

It's to sleep in the bed you make
consequence for the path you take
But you don't care, you'll learn
That most of us get what we

I used to try to
But now I know all in your head
You think be better off alone
Well, I am good to let go

Watch what you for
You know that you might get it

Completely me
What's in head is on your hands
without me
I overturned, I

Like an angel wings
Or a song never sings
without me
Completely me


(I can see you, I can see you)

(I can see, I can see)

You'll be without me
What's in your is on your hands
without me
I overturned, I

Like an angel wings
Or a that never sings
You'll be without me
without me
You'll be completely me
Completely me, yeah

Videos

Art of Dying  - Completely - - 2011 Version [+Lyrics]
Art of Dying - Completely - - 2011 Version [+Lyrics]
Art of Dying - Completely
Art of Dying - Completely
Completely
Completely
Original Completely [Official Music Video]
Original Completely [Official Music Video]
Completely by Art Of Dying {lyrics}
Completely by Art Of Dying {lyrics}
Art of Dying- Completely lyrics
Art of Dying- Completely lyrics
Art of Dying - Completely (lyrics)
Art of Dying - Completely (lyrics)
Art Of Dying - Completely (Acoustic)
Art Of Dying - Completely (Acoustic)
Art Of Dying - Completely w/download link
Art Of Dying - Completely w/download link
Naruto Shippuden AMV - Completely
Naruto Shippuden AMV - Completely
ART OF DYING - "COMPLETELY" [OFFICIAL MUSIC VIDEO]
ART OF DYING - "COMPLETELY" [OFFICIAL MUSIC VIDEO]
Completely by Art of Dying with Lyrics
Completely by Art of Dying with Lyrics
Art of Dying - Completely
Art of Dying - Completely
Completely - Art Of Dying (With Lyrics)
Completely - Art Of Dying (With Lyrics)
Art of Dying - "Completely"
Art of Dying - "Completely"
Art of Dying  - Completely - - 2011 Version [ Lyrics]
Art of Dying - Completely - - 2011 Version [ Lyrics]
completely art of dying traducida al español
completely art of dying traducida al español
Art of Dying - Completely
Art of Dying - Completely
Completely - Art of Dying
Completely - Art of Dying
Art Of Dying - Completely
Art Of Dying - Completely