LOADING ...

Luyện nghe bài hát Come Away

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Today I thought the world end
And I thought I'd lose a
To

The washed all the cold away
Cleared the darkness the rain
In

You my hand, I was surprised
Then you whispered, "You are
away"

I turned away from you
There was nothing I do
Come

I was an angry man
Blackened by the empty
Of

I locked my love a room
Tomorrow's whispers turned to
In

You took my hand, I was
you whispered, "You are mine
away"

I turned away loving you
There was nothing I do
away

I was once an man
I my love in a room
Inside me, it me

You my hand, I was surprised
you whispered, "You are mine
away"

I away from loving you
There was nothing I do
away

Come away, away

Videos

Anything Box - Come Away
Anything Box - Come Away
Come Away
Come Away
Anything  Box  Come Away
Anything Box Come Away
Anything Box The Very Best 2018
Anything Box The Very Best 2018
A Moment's Shifting
A Moment's Shifting
ANYTHING BOX-JUST ONE DAY{1990}.wmv
ANYTHING BOX-JUST ONE DAY{1990}.wmv
Anything Box - A Moment's Shifting
Anything Box - A Moment's Shifting
Anything Box - Worth (1991 Full Album)
Anything Box - Worth (1991 Full Album)
Anything Box - All These Days Undone
Anything Box - All These Days Undone
Anything Box - Our Dreams
Anything Box - Our Dreams
Anything Box | Conscious
Anything Box | Conscious
Anything Box - Where Is Love & Happiness (Original)
Anything Box - Where Is Love & Happiness (Original)
Anything Box - Every Single Day
Anything Box - Every Single Day
Anything Box Playlist
Anything Box Playlist
*Anything Box*
*Anything Box*
ANYTHING BOX - kiss of love
ANYTHING BOX - kiss of love
Anything box - an ending
Anything box - an ending
Anything Box | When We Lie
Anything Box | When We Lie
Anything Box - World Without Love
Anything Box - World Without Love
Anything Box
Anything Box