LOADING ...

Luyện nghe bài hát Come Away

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Today I thought the would end
And I thought I'd a friend
To

The sunlight washed all the away
the darkness from the rain
In

You my hand, I was surprised
Then you whispered, "You are
away"

I away from loving you
There was nothing I do
away

I was once an man
Blackened by the empty
Of

I my love inside a room
Tomorrow's whispers to stone
In

You my hand, I was surprised
you whispered, "You are mine
away"

I turned away loving you
There was nothing I do
away

I was once an man
I locked my in a room
Inside me, it me

You took my hand, I was
you whispered, "You are mine
away"

I turned from loving you
There was I could do
away

Come away, away

Videos

Anything Box - Come Away
Anything Box - Come Away
Come Away
Come Away
Anything Box - Worth (1991 Full Album)
Anything Box - Worth (1991 Full Album)
Anything  Box  Come Away
Anything Box Come Away
Anything Box - Where Is Love & Happiness (Original)
Anything Box - Where Is Love & Happiness (Original)
Anything Box - Jubilation
Anything Box - Jubilation
Anything Box - I Felt The Pain
Anything Box - I Felt The Pain
Anything Box - Blue Little Rose (deejayWESTBROOK's Extended Mix)
Anything Box - Blue Little Rose (deejayWESTBROOK's Extended Mix)
Anything Box - All These Days Undone
Anything Box - All These Days Undone
Anything Box - The Ravine
Anything Box - The Ravine
Anything Box - Every Single Day
Anything Box - Every Single Day
Anything Box - Wedding Day
Anything Box - Wedding Day
Blue Little Rose
Blue Little Rose
Anything Box The Very Best 2018
Anything Box The Very Best 2018
Anything Box Playlist
Anything Box Playlist
Anything Box | Worth
Anything Box | Worth
Anything Box Worth
Anything Box Worth
ANYTHING BOX-EVERY SINGLE DAY.WMV
ANYTHING BOX-EVERY SINGLE DAY.WMV
Anything Box - Our Dreams (Edit) (1990) (Audio)
Anything Box - Our Dreams (Edit) (1990) (Audio)
Anything Box - A Moment's Shifting
Anything Box - A Moment's Shifting