LOADING ...

Luyện nghe bài hát Coal War

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I ain't cutting my till the good lord comes.
I ain't cutting my till the good lord comes.

I ain't cutting my hair till the good comes
Arrive upon the mountain just to see what we done,
I ain't cutting my hair, till the good lord comes.
I ain't my eyes till we all walk free.

I ain't cutting my hair till the good lord
upon the mountain just to see what we have done,
I ain't cutting my hair, cutting till the lord comes.
I open my eyes till we all walk free.

I ain't my eyes till we all walk free
Till the color of our skin it don't a damn thing.
I open my eyes, open till we all walk free.
I ain't pickin' up a paper the wild wind blows.

I ain't open my till we all walk free
Till the of our skin it don't mean a damn thing.
I ain't my eyes, open till we all walk free.
I ain't pickin' up a paper till the wild blows.

I pickin' up a paper till the wild wind blows
Till we should say what we say, till we know what we should know.
I ain't pickin' up a paper, pickin' till the wind blows.
'Cause it's a coal, a coal war.
'Cause it's a coal, it's a war.

I ain't my hair till the good lord comes
upon the mountain just to see what we have done,
I cutting my hair, cutting till the good lord comes.

I ain't my hair till the good lord comes
Arrive upon the mountain just to see we have done,
I ain't cutting my hair, cutting the good lord comes.

If we don't free with hand in heart, it's time.
If we cannot see all we destroy, blind.
It's not the hand that cuts, it's the heart we behind
It's not the hand that cuts, the hatred deep inside.
Five dollars and a to keep,
With dull black scissors and kerosene
You the house, but you came to bid him well.

a thing to tell, "Store poison in the well."
Just to say, just to say, to say, just to say
I ain't cutting my hair till the lord comes.

What a thing to tell, "Store in the well."
Just to say, just to say, just to say, to say
I ain't my hair till the good lord comes.

I ain't cutting my hair till the lord comes
Arrive upon the mountain just to see we have done,
I ain't cutting my hair, cutting till the good comes.
Til the lord comes.

Videos

Coal War - Joshua James
Coal War - Joshua James
Coal War - Joshua James (with lyrics)
Coal War - Joshua James (with lyrics)
Joshua James - Coal War - Audiotree Live
Joshua James - Coal War - Audiotree Live
Joshua James - Sons of Anarchy / Season 4 - Opening Montage - "Coal War"
Joshua James - Sons of Anarchy / Season 4 - Opening Montage - "Coal War"
Coal War-Joshua James
Coal War-Joshua James
Coal War
Coal War
Joshua James - Coal War (Lyrics)
Joshua James - Coal War (Lyrics)
Joshua James - Coal War (Build Me This) HD (Sons of Anarchy)
Joshua James - Coal War (Build Me This) HD (Sons of Anarchy)
Coal War (from Sons of Anarchy)
Coal War (from Sons of Anarchy)
Joshua James - Coal War - live STRØM Munich München 2013-10-29
Joshua James - Coal War - live STRØM Munich München 2013-10-29
Joshua James - Coal War
Joshua James - Coal War
SLU Singing Saints - "Coal War"
SLU Singing Saints - "Coal War"
Coal War- Joshua James (Sons of Anarchy S04E01)
Coal War- Joshua James (Sons of Anarchy S04E01)
Joshua James - Coal War (Sons of Anarchy)
Joshua James - Coal War (Sons of Anarchy)
Sons of Anarchy st 4 ep1 Coal War   Joshua James
Sons of Anarchy st 4 ep1 Coal War Joshua James
Cymple Man x Hard Target - Coal War (Prod By Wess Nyle)
Cymple Man x Hard Target - Coal War (Prod By Wess Nyle)
Dean Heckel & Holly Jackson covering "Coal War" by Joshua James
Dean Heckel & Holly Jackson covering "Coal War" by Joshua James
Douglas Firs with friends - Coal War (Joshua James cover)
Douglas Firs with friends - Coal War (Joshua James cover)
Joshua James - Coal War
Joshua James - Coal War
Joshua James- Coal War (Legendado PT-BR)
Joshua James- Coal War (Legendado PT-BR)