LOADING ...

Luyện nghe bài hát Coal War

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I ain't cutting my hair the good lord comes.
I ain't cutting my till the good lord comes.

I ain't cutting my hair till the good comes
Arrive the mountain just to see what we have done,
I ain't cutting my hair, cutting till the good comes.
I ain't my eyes till we all walk free.

I ain't cutting my till the good lord comes
Arrive upon the mountain to see what we have done,
I ain't my hair, cutting till the good lord comes.
I open my eyes till we all walk free.

I ain't open my eyes we all walk free
Till the color of our skin it don't a damn thing.
I open my eyes, open till we all walk free.
I pickin' up a paper till the wild wind blows.

I ain't open my till we all walk free
Till the of our skin it don't mean a damn thing.
I open my eyes, open till we all walk free.
I pickin' up a paper till the wild wind blows.

I ain't pickin' up a paper till the wild wind
Till we say what we should say, till we know what we should know.
I ain't pickin' up a paper, pickin' till the wild blows.
'Cause a coal, it's a coal war.
'Cause it's a coal, a coal war.

I ain't cutting my till the good lord comes
Arrive upon the mountain to see what we have done,
I cutting my hair, cutting till the good lord comes.

I ain't my hair till the good lord comes
Arrive upon the mountain to see what we have done,
I cutting my hair, cutting till the good lord comes.

If we walk free with hand in heart, it's time.
If we see all we destroy, we're blind.
It's not the hand cuts, it's the heart we left behind
It's not the hand cuts, it's the hatred deep inside.
dollars and a head to keep,
With dull black scissors and kerosene
You the house, but you came to bid him well.

a thing to tell, "Store poison in the well."
Just to say, just to say, to say, just to say
I cutting my hair till the good lord comes.

What a to tell, "Store poison in the well."
Just to say, just to say, just to say, to say
I ain't cutting my hair till the good comes.

I ain't cutting my hair till the good comes
Arrive upon the mountain to see what we have done,
I ain't cutting my hair, till the good lord comes.
Til the good comes.

Videos

Coal War - Joshua James
Coal War - Joshua James
Coal War - Joshua James (with lyrics)
Coal War - Joshua James (with lyrics)
Joshua James - Coal War - Audiotree Live
Joshua James - Coal War - Audiotree Live
Joshua James - Sons of Anarchy / Season 4 - Opening Montage - "Coal War"
Joshua James - Sons of Anarchy / Season 4 - Opening Montage - "Coal War"
Coal War-Joshua James
Coal War-Joshua James
Joshua James - Coal War - live STRØM Munich München 2013-10-29
Joshua James - Coal War - live STRØM Munich München 2013-10-29
Joshua James - Coal War (Build Me This) HD (Sons of Anarchy)
Joshua James - Coal War (Build Me This) HD (Sons of Anarchy)
Coal War
Coal War
Coal War (from Sons of Anarchy)
Coal War (from Sons of Anarchy)
Joshua James - Crash this Train (Sons of Anarchy)
Joshua James - Crash this Train (Sons of Anarchy)
Joshua James - Coal War (Sons of Anarchy)
Joshua James - Coal War (Sons of Anarchy)
SLU Singing Saints - "Coal War"
SLU Singing Saints - "Coal War"
Joshua James - Coal War
Joshua James - Coal War
Joshua James-Coal War
Joshua James-Coal War
Cymple Man x Hard Target - Coal War (Prod By Wess Nyle)
Cymple Man x Hard Target - Coal War (Prod By Wess Nyle)
Joshua James- Coal War (live@Headliner's 3.25.2013)
Joshua James- Coal War (live@Headliner's 3.25.2013)
Coal War - Joshua James | Sons of Anarchy | Season 4
Coal War - Joshua James | Sons of Anarchy | Season 4
Joshua James "Coal War" Live on KGSR
Joshua James "Coal War" Live on KGSR
Coal War Cover - Joshua James
Coal War Cover - Joshua James
Sons of Anarchy st 4 ep1 Coal War   Joshua James
Sons of Anarchy st 4 ep1 Coal War Joshua James