LOADING ...

Luyện nghe bài hát Coal War

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I cutting my hair till the good lord comes.
I ain't my hair till the good lord comes.

I ain't my hair till the good lord comes
Arrive upon the mountain just to see we have done,
I ain't my hair, cutting till the good lord comes.
I ain't open my eyes we all walk free.

I ain't cutting my hair the good lord comes
Arrive the mountain just to see what we have done,
I ain't cutting my hair, cutting till the good comes.
I ain't open my eyes we all walk free.

I ain't open my eyes we all walk free
Till the color of our skin it mean a damn thing.
I ain't my eyes, open till we all walk free.
I ain't pickin' up a paper till the wild blows.

I ain't my eyes till we all walk free
Till the of our skin it don't mean a damn thing.
I ain't open my eyes, till we all walk free.
I ain't pickin' up a paper till the wild blows.

I ain't pickin' up a paper the wild wind blows
Till we should say we should say, till we know what we should know.
I ain't pickin' up a paper, till the wild wind blows.
'Cause it's a coal, a coal war.
it's a coal, it's a coal war.

I ain't cutting my hair till the good lord
upon the mountain just to see what we have done,
I ain't my hair, cutting till the good lord comes.

I ain't cutting my till the good lord comes
Arrive upon the mountain just to see what we done,
I ain't cutting my hair, cutting the good lord comes.

If we don't walk with hand in heart, it's time.
If we cannot see all we destroy, blind.
It's not the hand that cuts, it's the heart we left
not the hand that cuts, it's the hatred deep inside.
Five dollars and a to keep,
dull black scissors and some kerosene
You burnt the house, but you to bid him well.

What a to tell, "Store poison in the well."
to say, just to say, just to say, just to say
I ain't cutting my hair till the good comes.

What a to tell, "Store poison in the well."
Just to say, just to say, to say, just to say
I ain't cutting my till the good lord comes.

I ain't cutting my hair the good lord comes
Arrive upon the mountain just to see what we done,
I ain't cutting my hair, cutting till the good comes.
Til the lord comes.

Videos

Coal War - Joshua James
Coal War - Joshua James
Coal War - Joshua James (with lyrics)
Coal War - Joshua James (with lyrics)
Joshua James - Sons of Anarchy / Season 4 - Opening Montage - "Coal War"
Joshua James - Sons of Anarchy / Season 4 - Opening Montage - "Coal War"
Joshua James - Coal War - Audiotree Live
Joshua James - Coal War - Audiotree Live
Coal War-Joshua James
Coal War-Joshua James
Joshua James - Coal War - live STRØM Munich München 2013-10-29
Joshua James - Coal War - live STRØM Munich München 2013-10-29
Coal War
Coal War
Joshua James - Coal War (Build Me This) HD (Sons of Anarchy)
Joshua James - Coal War (Build Me This) HD (Sons of Anarchy)
Coal War - Joshua James | Sons of Anarchy | Season 4
Coal War - Joshua James | Sons of Anarchy | Season 4
Joshua James - Coal War (Lyrics)
Joshua James - Coal War (Lyrics)
Joshua James - Coal War (Sons of Anarchy)
Joshua James - Coal War (Sons of Anarchy)
Sons of Anarchy st 4 ep1 Coal War   Joshua James
Sons of Anarchy st 4 ep1 Coal War Joshua James
SLU Singing Saints - "Coal War"
SLU Singing Saints - "Coal War"
Joshua James "Coal War" Live on KGSR
Joshua James "Coal War" Live on KGSR
Joshua James - Coal War
Joshua James - Coal War
Cymple Man x Hard Target - Coal War (Prod By Wess Nyle)
Cymple Man x Hard Target - Coal War (Prod By Wess Nyle)
Coal War/Glenn Tipton - Joshua James
Coal War/Glenn Tipton - Joshua James
Joshua James - Coal War
Joshua James - Coal War
Paige Hargrove - Coal War By Joshua James - Cover
Paige Hargrove - Coal War By Joshua James - Cover
Dean Heckel & Holly Jackson covering "Coal War" by Joshua James
Dean Heckel & Holly Jackson covering "Coal War" by Joshua James