LOADING ...

Luyện nghe bài hát Clouded

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Blows been dealt and is taken its
Listless, I stumble like a in the cold
Questioning foundations and a hope I took for
See my soul choked by the rope of a slanted view of reality, so it
And maybe Ive been living in childish day dream
As not but in motion, insignificant drop in an endless ocean

So rend the veil, the shroud that my eyes
I want to see you and every of my being is longing for you, you
So rend the veil, the shroud clouds my eyes
I want to see you and every fiber of my is longing for you, you

Cut off at the knees and for breath
Grieving for my hope as it totters on the of death
the sun fade and run down ears go deaf to
The ancient Sound of creations singing Im clinging
So tight to these questions I cant hear its chorus ringing like some Perpetual dancer Im running and spinning in search of the

So rend the veil, the shroud that clouds my
I want to see you and fiber of my being is longing for you, you
So the veil, the shroud that clouds my eyes
I want to see you and fiber of my being is longing for you, you

In this fog of pain, creation plays its
Wind breathes one name, star one fame
In this fog of pain, creation plays its
Wind one name, star shines one fame
In fog of pain, creation plays its strain
Wind one name, star shines one fame
In fog of pain, creation plays its strain
breathes one name, star shines one fame

So rend the veil, the shroud that my eyes
I want to see you and fiber of my being is longing for you, you
So rend the veil, the shroud that clouds my
I want to see you and every fiber of my is longing for you, you

Videos

38th Parallel - Clouded.wmv
38th Parallel - Clouded.wmv
38th Parallel - Clouded (Lyrics)
38th Parallel - Clouded (Lyrics)
38 PARALLEL - Clouded
38 PARALLEL - Clouded
Clouded
Clouded
38th Parallel - Clouded [Lyric Video]
38th Parallel - Clouded [Lyric Video]
38th Parallel - Turn The Tides (Full Album)
38th Parallel - Turn The Tides (Full Album)
38th Parallel ''Clouded'' 2002
38th Parallel ''Clouded'' 2002
38th Parallel - Turn The Tides (2002)
38th Parallel - Turn The Tides (2002)
38th Parallel - Hear My Cry.wmv
38th Parallel - Hear My Cry.wmv
38th Parallel - Wither (Lyrics)
38th Parallel - Wither (Lyrics)
38th Parallel - Hear My Cry (Lyrics)
38th Parallel - Hear My Cry (Lyrics)
38th Parallel - Turn the Tides
38th Parallel - Turn the Tides
38th Parallel-  "Who Am I"  (Unofficial Video)
38th Parallel- "Who Am I" (Unofficial Video)
Top Tracks - 38th Parallel
Top Tracks - 38th Parallel
38th Parallel - Horizon
38th Parallel - Horizon
Phinehas - The 38th Parallel (Official Lyric Video)
Phinehas - The 38th Parallel (Official Lyric Video)
38th Parallel - Blue Horizon
38th Parallel - Blue Horizon
38th Parallel - Unreleased Demo Tracks 2005 [Full Album]
38th Parallel - Unreleased Demo Tracks 2005 [Full Album]
Popular Videos - 38th parallel north & 38th Parallel
Popular Videos - 38th parallel north & 38th Parallel
Turn the Tides
Turn the Tides