LOADING ...

Luyện nghe bài hát Close Your Eyes

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Close your
While the summer clouds release their load
And the evening rain makes patterns on the
The is clean
And
Close eyes

Close eyes
Let the moonlight lay his hands upon head
And the hold you like a feather bed
And let the day
Just away
Close your

Broken dreams drift away like bubbles in the sky
Let them go, we'll build a dream
You and I

Close eyes
Let the sounds of nature lullaby mind
In the of twilight leave the world behind
And come me
To
Close Eyes

Broken dreams that drift like bubbles in the sky
Let them go, we'll build a together
You and I

Close eyes
Let the moonlight lay his upon your head
And the silence hold you a feather bed
And let the day
Just melt
your eyes

Close Eyes

Videos

Charlie Landsborough ~ Close Your Eyes
Charlie Landsborough ~ Close Your Eyes
CHARLIE LANDSBOROUGH - CLOSE YOUR EYES (română)
CHARLIE LANDSBOROUGH - CLOSE YOUR EYES (română)
Charlie Landsborough - Close Your Eyes (HQ)
Charlie Landsborough - Close Your Eyes (HQ)
╭•⊰ 🌺Close Your Eyes╭•⊰ 🌺  Charlie Landsborough╭•⊰ 🌺Tradução╭•⊰ 🌺
╭•⊰ 🌺Close Your Eyes╭•⊰ 🌺 Charlie Landsborough╭•⊰ 🌺Tradução╭•⊰ 🌺
All Tracks - Charlie Landsborough
All Tracks - Charlie Landsborough
. •°´☼ close your Eyes . •°´☼ Charlie Landsborough
. •°´☼ close your Eyes . •°´☼ Charlie Landsborough
Charlie Landsborough - Always
Charlie Landsborough - Always
Charlie Landsborough
Charlie Landsborough
UTUBE MIX CHARLIE LANDSBOROUGH
UTUBE MIX CHARLIE LANDSBOROUGH
Charlie Landsborough - Love you every second.
Charlie Landsborough - Love you every second.
Charlie Landsborough ~ I Cried
Charlie Landsborough ~ I Cried
Charlie Landsborough - Walking On My Memories
Charlie Landsborough - Walking On My Memories
'My Forever Friend' - Charlie Landsborough.
'My Forever Friend' - Charlie Landsborough.
Timothy L - 03/06/2017 - Close Your Eyes (Charlie Landsborough)
Timothy L - 03/06/2017 - Close Your Eyes (Charlie Landsborough)
An Audience with Charlie Landsborough
An Audience with Charlie Landsborough
K. R. Charlie Landsborough ~ Close Your Eyes
K. R. Charlie Landsborough ~ Close Your Eyes
Charlie Landsborough - Love You Every Second
Charlie Landsborough - Love You Every Second
Charlie Landsborough - Heaven Knows
Charlie Landsborough - Heaven Knows
I Will Love You All My Life - Charlie Landsborough
I Will Love You All My Life - Charlie Landsborough
Charlie Landsborough - Three best songs
Charlie Landsborough - Three best songs