LOADING ...

Luyện nghe bài hát Close Your Eyes

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Close eyes
While the summer clouds release their load
And the evening makes patterns on the road
The world is
And
Close your

Close your
Let the moonlight lay his upon your head
And the silence hold you like a bed
And let the day
Just melt
Close your

Broken dreams that away like bubbles in the sky
Let them go, we'll build a together
You and I

Close your
Let the sounds of nature your mind
In the pools of twilight leave the world
And come me
To
Close Your

Broken dreams that drift away bubbles in the sky
Let them go, we'll a dream together
You and I

Close eyes
Let the moonlight lay his hands your head
And the silence you like a feather bed
And let the day
melt away
Close eyes

Close Your

Videos

Charlie Landsborough ~ Close Your Eyes
Charlie Landsborough ~ Close Your Eyes
CHARLIE LANDSBOROUGH - CLOSE YOUR EYES (română)
CHARLIE LANDSBOROUGH - CLOSE YOUR EYES (română)
Charlie Landsborough - Close Your Eyes (HQ)
Charlie Landsborough - Close Your Eyes (HQ)
╭•⊰ 🌺Close Your Eyes╭•⊰ 🌺  Charlie Landsborough╭•⊰ 🌺Tradução╭•⊰ 🌺
╭•⊰ 🌺Close Your Eyes╭•⊰ 🌺 Charlie Landsborough╭•⊰ 🌺Tradução╭•⊰ 🌺
. •°´☼ close your Eyes . •°´☼ Charlie Landsborough
. •°´☼ close your Eyes . •°´☼ Charlie Landsborough
All Tracks - Charlie Landsborough
All Tracks - Charlie Landsborough
K. R. Charlie Landsborough ~ Close Your Eyes
K. R. Charlie Landsborough ~ Close Your Eyes
UTUBE MIX CHARLIE LANDSBOROUGH
UTUBE MIX CHARLIE LANDSBOROUGH
Charlie Landsborough - Walking On My Memories
Charlie Landsborough - Walking On My Memories
An Audience with Charlie Landsborough
An Audience with Charlie Landsborough
Charlie Landsborough - Walking On My Memories (HD, HQ)+ lyrics
Charlie Landsborough - Walking On My Memories (HD, HQ)+ lyrics
My Heart Will Know 。Charlie Landsborough 。
My Heart Will Know 。Charlie Landsborough 。
Charlie Landsborough
Charlie Landsborough
Charlie Landsborough - Love you every second.
Charlie Landsborough - Love you every second.
The Twelfth Of Never - Charlie Landsborough
The Twelfth Of Never - Charlie Landsborough
Charlie Landsborough ~ I Cried
Charlie Landsborough ~ I Cried
Top Tracks - Charlie Landsborough
Top Tracks - Charlie Landsborough
CHARLIE LANDSBOROUGH
CHARLIE LANDSBOROUGH
Timothy L - 03/06/2017 - Close Your Eyes (Charlie Landsborough)
Timothy L - 03/06/2017 - Close Your Eyes (Charlie Landsborough)
charlie landsborough
charlie landsborough