LOADING ...

Luyện nghe bài hát City of Refuge

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

In the land of the
So are living in chains
All us is fear
We push and we
In our for love
Here in the home of the
But in the real right now
You're weary you're from the fight
is calling out loud
Your freedom is
Run into the
Leaving the darkness


The city of refuge is open
Come inside, on inside
A fortress of
the weary can hide
Come inside, on inside
Calling the hurting, the broken and
is waiting for you,
In the of refuge

Come and rest in place
'Cause here is where you belong
it's a shelter of
Welcome one, all

CHORUS

Before moment passes you by come on in,
Why are you standing

REPEAT

Videos

City Of Refuge 4Him
City Of Refuge 4Him
4HIM - City Of Refuge
4HIM - City Of Refuge
4 Him - Walk On
4 Him - Walk On
He's Worthy - City of Refuge Band
He's Worthy - City of Refuge Band
City of Refuge
City of Refuge
Not About Us - Bishop Noel Jones & The City of Refuge Choir
Not About Us - Bishop Noel Jones & The City of Refuge Choir
4 HIM
4 HIM
The Bishop's Choir @ City of Refuge. We Offer Praise
The Bishop's Choir @ City of Refuge. We Offer Praise
City Of Refuge UCC - Voices of Refuge Choir June 5 2016 Worship Service
City Of Refuge UCC - Voices of Refuge Choir June 5 2016 Worship Service
City of Refuge - For the Rest of My Life
City of Refuge - For the Rest of My Life
Surrender 4Him
Surrender 4Him
Look at me - City of Refuge (Demo track)
Look at me - City of Refuge (Demo track)
The ladies of the city choir OF CITY OF REFUGE on father's day
The ladies of the city choir OF CITY OF REFUGE on father's day
City of Refuge Story
City of Refuge Story
When Got Take over the Service at City of Refuge on 2nd April 2017 with Bishop Noel Jones
When Got Take over the Service at City of Refuge on 2nd April 2017 with Bishop Noel Jones
Bishop Noel Jones & The City Of Refuge Choir - Glory to the Highest
Bishop Noel Jones & The City Of Refuge Choir - Glory to the Highest
"Kerosene" - City of Refuge (Lyrics)
"Kerosene" - City of Refuge (Lyrics)
City of Refuge Promo
City of Refuge Promo
(Part 3)"Praise Break"-Garrison Brown on drums & City of Refuge band playing for Deon Kipping
(Part 3)"Praise Break"-Garrison Brown on drums & City of Refuge band playing for Deon Kipping
For Him Hymns
For Him Hymns