LOADING ...

Luyện nghe bài hát City of Refuge

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

In the land of the
So many are in chains
All us is fear
We push and we
In our longings for
Here in the of the brave
But in the real right now
You're weary you're weak the fight
Hope is calling out
Your is waiting
Run into the
Leaving the darkness


The city of refuge is tonight
Come inside, on inside
A of healing
the weary can hide
Come inside, come on
the hurting, the broken and bruised
Jesus is for you,
In the city of

and rest in this place
'Cause right here is you belong
it's a shelter of
Welcome one, all

REPEAT

Before another passes you by come on in,
Why are you outside?

REPEAT

Videos

City Of Refuge 4Him
City Of Refuge 4Him
4HIM - City Of Refuge
4HIM - City Of Refuge
City of Refuge
City of Refuge
City of Refuge
City of Refuge
4 Him - Walk On
4 Him - Walk On
“City of Refuge” Men’s Quartet at Hyles Anderson College
“City of Refuge” Men’s Quartet at Hyles Anderson College
City of Refuge--The Brothers.wmv
City of Refuge--The Brothers.wmv
City of Refuge Story
City of Refuge Story
Halleluyah move let me praise Him by City of Refuge Dance Team of Bishop Noel Jones
Halleluyah move let me praise Him by City of Refuge Dance Team of Bishop Noel Jones
4 HIM
4 HIM
Come to the City of Refuge 2016
Come to the City of Refuge 2016
City of Refuge - Dan Thiessen
City of Refuge - Dan Thiessen
City Of Refuge
City Of Refuge
Rehearsal @ The City Of Refuge Dec 06
Rehearsal @ The City Of Refuge Dec 06
Not About Us - Bishop Noel Jones & The City of Refuge Choir
Not About Us - Bishop Noel Jones & The City of Refuge Choir
City of Refuge - Our Story
City of Refuge - Our Story
City Of Refuge UCC -  Come Sunday Question & Answer
City Of Refuge UCC - Come Sunday Question & Answer
City of Refuge Musicians Bishop Noel Jones
City of Refuge Musicians Bishop Noel Jones
Not About Us - Bishop Noel Jones & The City of Refuge Sanctuary Choir
Not About Us - Bishop Noel Jones & The City of Refuge Sanctuary Choir
City Of Refuge
City Of Refuge