LOADING ...

Luyện nghe bài hát City of Refuge

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

In the of the free
So many are in chains
All around us is
We push and we
In our longings for
in the home of the brave
But in the world right now
You're weary you're from the fight
is calling out loud
Your freedom is
Run into the
Leaving the darkness


The of refuge is open tonight
inside, come on inside
A of healing
Where the weary can
Come inside, on inside
Calling the hurting, the broken and
is waiting for you,
In the city of

and rest in this place
'Cause right here is where you
it's a shelter of
Welcome one, all

REPEAT

Before moment passes you by come on in,
Why are you outside?

REPEAT

Videos

City Of Refuge 4Him
City Of Refuge 4Him
4HIM - City Of Refuge
4HIM - City Of Refuge
City of Refuge
City of Refuge
City of Refuge
City of Refuge
City of Refuge - Alright
City of Refuge - Alright
4 Him - Walk On
4 Him - Walk On
City of Refuge Promo
City of Refuge Promo
Walk On 4Him
Walk On 4Him
City Of Refuge UCC - Voices of Refuge Choir June 5 2016 Worship Service
City Of Refuge UCC - Voices of Refuge Choir June 5 2016 Worship Service
4 HIM
4 HIM
City of Refuge - For the Rest of My Life
City of Refuge - For the Rest of My Life
City of Refuge Story
City of Refuge Story
The Bishop's Choir @ City of Refuge. We Offer Praise
The Bishop's Choir @ City of Refuge. We Offer Praise
12th March 2017 Praise Worship At the City of Refuge Bishop Noel Jones
12th March 2017 Praise Worship At the City of Refuge Bishop Noel Jones
(Part 3)"Praise Break"-Garrison Brown on drums & City of Refuge band playing for Deon Kipping
(Part 3)"Praise Break"-Garrison Brown on drums & City of Refuge band playing for Deon Kipping
Bishop Noel Jones & The City Of Refuge Choir - Glory to the Highest
Bishop Noel Jones & The City Of Refuge Choir - Glory to the Highest
My Praise Means War by City of Refuge Praise Team of Bishop Nole Jones
My Praise Means War by City of Refuge Praise Team of Bishop Nole Jones
The Waiting 4Him
The Waiting 4Him
City of Refuge Musicians Bishop Noel Jones
City of Refuge Musicians Bishop Noel Jones
Not About Us - Bishop Noel Jones & The City of Refuge Choir
Not About Us - Bishop Noel Jones & The City of Refuge Choir