LOADING ...

Luyện nghe bài hát City of Refuge

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

In the of the free
So many are living in
All around us is
We push and we
In our longings for
Here in the home of the
But in the real world now
You're weary you're from the fight
Hope is out loud
Your freedom is
Run into the
Leaving the behind


The city of refuge is open
inside, come on inside
A fortress of
Where the can hide
inside, come on inside
Calling the hurting, the broken and
is waiting for you,
In the city of

Come and in this place
'Cause right here is you belong
it's a of grace
one, welcome all

REPEAT

Before another passes you by come on in,
Why are you standing

CHORUS

Videos

City Of Refuge 4Him
City Of Refuge 4Him
4HIM - City Of Refuge
4HIM - City Of Refuge
City of Refuge
City of Refuge
City of Refuge
City of Refuge
4 Him - Walk On
4 Him - Walk On
Lord You Are Good (City Of Refuge) Bishop Noel Jones
Lord You Are Good (City Of Refuge) Bishop Noel Jones
City of Refuge Choir " He Made It"
City of Refuge Choir " He Made It"
City of Refuge
City of Refuge
City Of Refuge
City Of Refuge
4 HIM
4 HIM
City of Refuge Promo
City of Refuge Promo
City of Refuge - For the Rest of My Life
City of Refuge - For the Rest of My Life
City Of Refuge
City Of Refuge
Not About Us - Bishop Noel Jones & The City of Refuge Choir
Not About Us - Bishop Noel Jones & The City of Refuge Choir
(Part 3)"Praise Break"-Garrison Brown on drums & City of Refuge band playing for Deon Kipping
(Part 3)"Praise Break"-Garrison Brown on drums & City of Refuge band playing for Deon Kipping
Top Tracks - 4Him
Top Tracks - 4Him
For Him Hymns
For Him Hymns
Halleluyah move let me praise Him by City of Refuge Dance Team of Bishop Noel Jones
Halleluyah move let me praise Him by City of Refuge Dance Team of Bishop Noel Jones
City Of Refuge UCC - Voices of Refuge Choir June 5 2016 Worship Service
City Of Refuge UCC - Voices of Refuge Choir June 5 2016 Worship Service
"Kerosene" - City of Refuge (Lyrics)
"Kerosene" - City of Refuge (Lyrics)