LOADING ...

Luyện nghe bài hát City of Refuge

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

In the of the free
So many are living in
All around us is
We push and we
In our for love
in the home of the brave
But in the real world now
You're weary you're weak the fight
Hope is calling out
Your freedom is
Run the light
the darkness behind


The city of refuge is tonight
Come inside, on inside
A of healing
the weary can hide
Come inside, on inside
Calling the hurting, the and bruised
Jesus is for you,
In the city of

and rest in this place
'Cause here is where you belong
it's a shelter of
Welcome one, all

CHORUS

Before another passes you by come on in,
Why are you outside?

CHORUS

Videos

City Of Refuge 4Him
City Of Refuge 4Him
4HIM - City Of Refuge
4HIM - City Of Refuge
City of Refuge
City of Refuge
City of Refuge
City of Refuge
City of Refuge - Alright
City of Refuge - Alright
4 Him - Walk On
4 Him - Walk On
City of Refuge Promo
City of Refuge Promo
Walk On 4Him
Walk On 4Him
City Of Refuge UCC - Voices of Refuge Choir June 5 2016 Worship Service
City Of Refuge UCC - Voices of Refuge Choir June 5 2016 Worship Service
4 HIM
4 HIM
City of Refuge - For the Rest of My Life
City of Refuge - For the Rest of My Life
City of Refuge Story
City of Refuge Story
The Bishop's Choir @ City of Refuge. We Offer Praise
The Bishop's Choir @ City of Refuge. We Offer Praise
12th March 2017 Praise Worship At the City of Refuge Bishop Noel Jones
12th March 2017 Praise Worship At the City of Refuge Bishop Noel Jones
(Part 3)"Praise Break"-Garrison Brown on drums & City of Refuge band playing for Deon Kipping
(Part 3)"Praise Break"-Garrison Brown on drums & City of Refuge band playing for Deon Kipping
Bishop Noel Jones & The City Of Refuge Choir - Glory to the Highest
Bishop Noel Jones & The City Of Refuge Choir - Glory to the Highest
My Praise Means War by City of Refuge Praise Team of Bishop Nole Jones
My Praise Means War by City of Refuge Praise Team of Bishop Nole Jones
The Waiting 4Him
The Waiting 4Him
City of Refuge Musicians Bishop Noel Jones
City of Refuge Musicians Bishop Noel Jones
Not About Us - Bishop Noel Jones & The City of Refuge Choir
Not About Us - Bishop Noel Jones & The City of Refuge Choir