LOADING ...

Luyện nghe bài hát Change Your Mind

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Don't solve the
When is bitter
Far away you stock
In cages and

And all the bridges you've
you trapped off at all sides
Now the tables do
And it's all gone, left for you

And the sky is falling
Don't look outside the
Step and hear I'm calling
up, don't take the fast road

It's just your doubt that you
drop those thoughts behind you, now
Change your mind, let go too

Sit down, sinking
There's no one to you
Skip town, you're
no one to stop you

And all the bridges you've
Leave you off at all sides
Now the tables do
And all gone, what's left for you

And when the sky is
look outside the window
Step back and hear I'm
up, don't take the fast road

It's just your doubt binds you
Just drop those behind you, now
Change your mind, let go too

Don't run away, start fine
better than your worst, worst day
No to say, I'll give you mine

And all the hurt
Just stay, don't run
better than your worst, worst day

And the sky is falling
Don't look the window
back and hear I'm calling
Give up, don't take the road

And the sky is falling
Don't outside the window
back and hear I'm calling
Give up, take the fast road

It's just your doubt that you
Just drop those thoughts you, now
your mind, let go too soon

Don't run
Change your
Let go too

Don't run
Change mind
Let go too

run away
Change mind
Let go too

run away
Change your

Videos

The All-American Rejects - Change Your Mind
The All-American Rejects - Change Your Mind
Change Your Mind
Change Your Mind
The All-American Rejects- Change Your Mind lyrics
The All-American Rejects- Change Your Mind lyrics
The All-American Rejects - Change Your Mind
The All-American Rejects - Change Your Mind
The All-American Rejects - Dirty Little Secret
The All-American Rejects - Dirty Little Secret
ALL-AMERICAN REJECTS - Change Your Mind @ Festival d'été de Québec, Québec City QC - 2006-07-11
ALL-AMERICAN REJECTS - Change Your Mind @ Festival d'été de Québec, Québec City QC - 2006-07-11
Change Your Mind - The All-American Rejects
Change Your Mind - The All-American Rejects
The All-American Rejects - Change Your Mind
The All-American Rejects - Change Your Mind
The All-American Rejects - Change Your Mind - Guitar Cover
The All-American Rejects - Change Your Mind - Guitar Cover
The All-American Rejects-Change Your Mind+lyrics
The All-American Rejects-Change Your Mind+lyrics
Change your mind lyrics by all american rejects unofficial
Change your mind lyrics by all american rejects unofficial
Change Your Mind by The All-American Rejects w lyrics on screen
Change Your Mind by The All-American Rejects w lyrics on screen
The All-American Rejects - Change Your Mind
The All-American Rejects - Change Your Mind
Kingdom hearts - change your mind - All American Rejects
Kingdom hearts - change your mind - All American Rejects
Change Your Mind The All American Rejects
Change Your Mind The All American Rejects
Change Your Mind - All-American Rejects
Change Your Mind - All-American Rejects
Bleed Into Your Mind - The All American Rejects LYRICS
Bleed Into Your Mind - The All American Rejects LYRICS
The All-American Rejects - The Last Song (lyrics)
The All-American Rejects - The Last Song (lyrics)
change your mind - The All-American Rejects KARAOKE
change your mind - The All-American Rejects KARAOKE
Change Your Mind- The All American Rejects
Change Your Mind- The All American Rejects