LOADING ...

Luyện nghe bài hát Change Your Mind

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Don't solve the
When is bitter
Far you stock them
In and tether

And all the bridges burned
Leave you trapped off at all
Now the do turn
And it's all gone, left for you

And the sky is falling
look outside the window
Step and hear I'm calling
up, don't take the fast road

It's just your that binds you
drop those thoughts behind you, now
Change mind, let go too soon

Sit down, sinking
no one to watch you
Skip town, you're
no one to stop you

And all the you've burned
Leave you trapped off at all
Now the tables do
And all gone, what's left for you

And when the sky is
Don't look the window
Step back and I'm calling
up, don't take the fast road

It's your doubt that binds you
Just drop thoughts behind you, now
Change your mind, let go too

Don't run away, start fine
It's than your worst, worst day
No words to say, I'll give you

And pocket all the
Just stay, run away
better than your worst, worst day

And when the sky is
look outside the window
Step back and hear I'm
up, don't take the fast road

And when the sky is
Don't look the window
Step back and hear I'm
Give up, don't take the fast

It's just your doubt binds you
Just drop those behind you, now
Change your mind, let go too

run away
Change mind
Let go too

run away
Change mind
Let go too

run away
Change your
Let go too

Don't run
Change your

Videos

The All-American Rejects - Change Your Mind
The All-American Rejects - Change Your Mind
The All-American Rejects- Change Your Mind lyrics
The All-American Rejects- Change Your Mind lyrics
Change Your Mind
Change Your Mind
The All-American Rejects - Change Your Mind
The All-American Rejects - Change Your Mind
Nightcore - Change Your Mind
Nightcore - Change Your Mind
ALL-AMERICAN REJECTS - Change Your Mind @ Festival d'été de Québec, Québec City QC - 2006-07-11
ALL-AMERICAN REJECTS - Change Your Mind @ Festival d'été de Québec, Québec City QC - 2006-07-11
The All-American Rejects - Dirty Little Secret (Official Music Video)
The All-American Rejects - Dirty Little Secret (Official Music Video)
Change Your Mind - The All-American Rejects
Change Your Mind - The All-American Rejects
Change Your Mind - The All-American Rejects
Change Your Mind - The All-American Rejects
Change Your Mind by The All-American Rejects w lyrics on screen
Change Your Mind by The All-American Rejects w lyrics on screen
Change Your Mind - All-American Rejects
Change Your Mind - All-American Rejects
Change your mind - all american rejects (lyrics!)
Change your mind - all american rejects (lyrics!)
The All-American Rejects -- Change Your Mind
The All-American Rejects -- Change Your Mind
The All-American Rejects - Dance Inside
The All-American Rejects - Dance Inside
Change Your Mind - The Bluegrass Tribute to All American Rejects
Change Your Mind - The Bluegrass Tribute to All American Rejects
The All-American Rejects - Change Your Mind - Guitar Cover
The All-American Rejects - Change Your Mind - Guitar Cover
The All-American Rejects - Change Your Mind
The All-American Rejects - Change Your Mind
change your mind - The All-American Rejects KARAOKE
change your mind - The All-American Rejects KARAOKE
All american rejects- Change your mind
All american rejects- Change your mind
All American Rejects - Change Your Mind (Kingdom Hearts)
All American Rejects - Change Your Mind (Kingdom Hearts)