LOADING ...

Luyện nghe bài hát Cenotaph / Letter from Amsterdam

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Snow up against my doorway
And it's falling as fast
Funny I was thinking of you my friend
How long you were last
Driving those blizzards Europe
Snow on you back
64 feet of mobile thunder, leaving a ten track

It's good to hear from you, go when you can
My day is better for your from Amsterdam

I stand alone by the
Where the unknown lies
And it's out there that you are
freedom angel died
To save us depression
Today I around, boys our age and younger
I fear we let down

It's good to hear you, go easy when you can
My day is better for your letter Amsterdam

The town disappearing
It up to my knees
silence deafening
And my begin to freeze
Is it because we don't
We understand?
But me and the unknown
Got your from Amsterdam

Videos

Chris Rea - Cenotaph/Letter From Amsterdam
Chris Rea - Cenotaph/Letter From Amsterdam
Cenotaph / Letter from Amsterdam
Cenotaph / Letter from Amsterdam
CHRIS REA -  LETTER FROM AMSTERDAM LIVE ON STAGE AGY
CHRIS REA - LETTER FROM AMSTERDAM LIVE ON STAGE AGY
Chris Rea - Letter from Amsterdam
Chris Rea - Letter from Amsterdam
Chris Rea-Letter from Amsterdam(Live at BBC 1980)
Chris Rea-Letter from Amsterdam(Live at BBC 1980)
Chris Rea - Deltics (1979 LP Album Medley)
Chris Rea - Deltics (1979 LP Album Medley)
Chris Rea- Deltics
Chris Rea- Deltics
Chris Rea - Deltics
Chris Rea - Deltics
Diamonds
Diamonds
CHRIS REA - Fool (If You Think It's Over) (1978)
CHRIS REA - Fool (If You Think It's Over) (1978)
Chris Rea - Whatever Happened To Benny Santini ?
Chris Rea - Whatever Happened To Benny Santini ?
Chris Rea - Diamonds
Chris Rea - Diamonds
Fires Of Spring
Fires Of Spring
Chris Rea - Because Of You
Chris Rea - Because Of You
Chris Rea - Seabird
Chris Rea - Seabird
Chris Rea - Stone
Chris Rea - Stone
Chris Rea - Standing In Your Doorway
Chris Rea - Standing In Your Doorway
Chris Rea - Runaway
Chris Rea - Runaway
chris rea the the guitar and the legend and the voice
chris rea the the guitar and the legend and the voice
Winning
Winning