LOADING ...

Luyện nghe bài hát Cenotaph / Letter from Amsterdam

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Snow hard up my doorway
And it's falling twice as
I was just thinking of you my friend
How you were gonna last
Driving those cross Europe
Snow chains on you
64 feet of mobile thunder, a ten wheel track

It's good to hear from you, go when you can
My day is better for your from Amsterdam

I alone by the Cenotaph
Where the unknown soldier
And somewhere out there that you are
This angel died
To us from depression
Today I look around, our age and younger
I fear we let down

It's good to from you, go easy when you can
My day is better for your letter Amsterdam

The town disappearing
It drifts up to my
Midnight silence
And my begin to freeze
Is it because we remember?
We understand?
But me and the unknown
Got letter from Amsterdam

Videos

Chris Rea - Cenotaph/Letter From Amsterdam
Chris Rea - Cenotaph/Letter From Amsterdam
CHRIS REA -  LETTER FROM AMSTERDAM LIVE ON STAGE AGY
CHRIS REA - LETTER FROM AMSTERDAM LIVE ON STAGE AGY
Chris Rea • Cenotaph/Letter From Amsterdam (''Deltics'' • 1979)
Chris Rea • Cenotaph/Letter From Amsterdam (''Deltics'' • 1979)
Cenotaph / Letter From Amsterdam
Cenotaph / Letter From Amsterdam
Chris Rea-Letter from Amsterdam(Live at BBC 1980)
Chris Rea-Letter from Amsterdam(Live at BBC 1980)
Chris Rea - Deltics (1979 LP Album Medley)
Chris Rea - Deltics (1979 LP Album Medley)
Chris Rea - Deltics (Album)
Chris Rea - Deltics (Album)
Chris Rea - Deltics - 1979 - ( Remastered HQ Audio )
Chris Rea - Deltics - 1979 - ( Remastered HQ Audio )
Chris Rea Deltics 1979
Chris Rea Deltics 1979
Chris Rea • Goodbye Little Colombus (Single • 1982)
Chris Rea • Goodbye Little Colombus (Single • 1982)
Chris Rea - Deltics
Chris Rea - Deltics
Chris Rea • Live, Radio Broadcast, 1980
Chris Rea • Live, Radio Broadcast, 1980
Chris Rea- Deltics
Chris Rea- Deltics
Chris Rea - Deltics
Chris Rea - Deltics
Chris Rea - Raincoat And A Rose
Chris Rea - Raincoat And A Rose
Chris Rea - Whatever Happened to Benny Santini?
Chris Rea - Whatever Happened to Benny Santini?
Cris Rea - DELTICS /MAGNET 1979
Cris Rea - DELTICS /MAGNET 1979
Chris Rea - "Diamonds"
Chris Rea - "Diamonds"
A Letter from Amsterdam
A Letter from Amsterdam
Chris Rea - Runaway
Chris Rea - Runaway