LOADING ...

Luyện nghe bài hát Cenotaph / Letter from Amsterdam

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Snow hard up against my
And falling twice as fast
Funny I was just of you my friend
How long you gonna last
Driving blizzards cross Europe
chains on you back
64 feet of thunder, leaving a ten wheel track

It's good to hear from you, go when you can
My day is better for your letter Amsterdam

I stand by the Cenotaph
the unknown soldier lies
And it's somewhere out there you are
This freedom angel
To save us depression
Today I look around, our age and younger
I we let them down

It's good to hear you, go easy when you can
My day is better for your from Amsterdam

The town square's
It drifts up to my
Midnight deafening
And my feet begin to
Is it because we remember?
We cannot
But me and the unknown
Got letter from Amsterdam

Videos

Cenotaph / Letter from Amsterdam
Cenotaph / Letter from Amsterdam
Chris Rea - Cenotaph/Letter From Amsterdam
Chris Rea - Cenotaph/Letter From Amsterdam
CHRIS REA -  LETTER FROM AMSTERDAM LIVE ON STAGE AGY
CHRIS REA - LETTER FROM AMSTERDAM LIVE ON STAGE AGY
Chris Rea - Letter from Amsterdam
Chris Rea - Letter from Amsterdam
Chris Rea-Letter from Amsterdam(Live at BBC 1980)
Chris Rea-Letter from Amsterdam(Live at BBC 1980)
Chris Rea - Deltics (1979 LP Album Medley)
Chris Rea - Deltics (1979 LP Album Medley)
Chris Rea- Deltics
Chris Rea- Deltics
Seabird
Seabird
Chris Rea - Deltics
Chris Rea - Deltics
Chris Rea - She Gave It Away
Chris Rea - She Gave It Away
Chris Rea - Deltics
Chris Rea - Deltics
Chris Rea - The Best
Chris Rea - The Best
Chris Rea - Diamonds
Chris Rea - Diamonds
Standing in Your Doorway
Standing in Your Doorway
Chris Rea - Seabird
Chris Rea - Seabird
Chris Rea - Stone
Chris Rea - Stone
Chris Rea-Because of you (lyrics on screen)
Chris Rea-Because of you (lyrics on screen)
Chris Rea - Standing In Your Doorway
Chris Rea - Standing In Your Doorway
Chris Rea - Fires of spring
Chris Rea - Fires of spring
Cris Rea instrumental
Cris Rea instrumental