LOADING ...

Luyện nghe bài hát Casablanca

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Meeting in a of a hundred burning suns
We couldn't hide, we run
Inner city art mirages, you never who to trust
isn't fantasy, this is us

Oh Casablanca, you my island
Lost in the middle of an of sand
We were actors in their dreams, ain't it true,
Oh Casablanca, you were my
Lost in the of an ocean of sand

We had everybody's eyes us
We're the fundamental of life
the strangers as time goes by

Sound stage 7, you'd pretend not there
Cameras are rolling, make you don't care
We were actors in their dreams, it true, baby

Oh Casablanca, you my island
in the middle of an ocean of sand
Oh Casablanca, you'll never
Oh Casablanca, never change

Videos

Dane Donohue - Casablanca
Dane Donohue - Casablanca
Dane Donohue - Casablanca
Dane Donohue - Casablanca
Dane Donohue - Dane Donohue (Full Album - 1978)
Dane Donohue - Dane Donohue (Full Album - 1978)
Casablanca
Casablanca
Dane Donohue  -  Casablanca (1978)
Dane Donohue - Casablanca (1978)
Casablanca -  Dane Donohue   (1978)
Casablanca - Dane Donohue (1978)
Dane Donohue - Casablanca 1978 HQ Sound
Dane Donohue - Casablanca 1978 HQ Sound
Dane Donohue
Dane Donohue
Dane Donohue - Congratulations
Dane Donohue - Congratulations
Dane Donohue - Where Will You Go
Dane Donohue - Where Will You Go
Dane Donohue - Freedom
Dane Donohue - Freedom
Top Tracks - Dan Donohue
Top Tracks - Dan Donohue
Dane Donohue - Freedom (1978)
Dane Donohue - Freedom (1978)
Dane Donahue- Mid Ohio Rock Show #63 (Local Music Video Show)
Dane Donahue- Mid Ohio Rock Show #63 (Local Music Video Show)
Dane Donohue - Tracey
Dane Donohue - Tracey
Dane Donohue - Whatever Happened
Dane Donohue - Whatever Happened
Dane Donohue - Can't Be Seen
Dane Donohue - Can't Be Seen
Dane Donohue - Whatever Happened
Dane Donohue - Whatever Happened
Dane Donohue ‎– Dane Donohue [Soft Rock] (1978) [US] (Full Album)
Dane Donohue ‎– Dane Donohue [Soft Rock] (1978) [US] (Full Album)
Dane Donohue - Where Will You Go
Dane Donohue - Where Will You Go