LOADING ...

Luyện nghe bài hát Casablanca

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Meeting in a jungle of a burning suns
We couldn't hide, we run
Inner city art mirages, you know who to trust
isn't fantasy, this is us

Oh Casablanca, you my island
Lost in the middle of an of sand
We were actors in their dreams, ain't it true,
Oh Casablanca, you my island
Lost in the middle of an ocean of

We had everybody's upon us
We're the fundamental things of
We're the strangers as time by

Sound stage 7, you'd pretend not there
are rolling, make believe you don't care
We were in their dreams, ain't it true, baby

Oh Casablanca, you my island
Lost in the middle of an ocean of
Oh Casablanca, you'll never
Oh Casablanca, you'll never

Videos

Dane Donohue - Casablanca
Dane Donohue - Casablanca
Dane Donohue - Casablanca
Dane Donohue - Casablanca
Dane Donohue - Dane Donohue (Full Album - 1978)
Dane Donohue - Dane Donohue (Full Album - 1978)
Casablanca
Casablanca
Dane Donohue  -  Casablanca (1978)
Dane Donohue - Casablanca (1978)
Casablanca -  Dane Donohue   (1978)
Casablanca - Dane Donohue (1978)
Dane Donohue - Casablanca 1978 HQ Sound
Dane Donohue - Casablanca 1978 HQ Sound
Dane Donohue
Dane Donohue
Woman -  Dane Donohue
Woman - Dane Donohue
Dane Donohue - Dance With The Stranger
Dane Donohue - Dance With The Stranger
Dane Donohue - Tracey
Dane Donohue - Tracey
Dane Donohue - Woman
Dane Donohue - Woman
Dane Donohue - Whatever Happened
Dane Donohue - Whatever Happened
Dane Donohue California Jam 2014
Dane Donohue California Jam 2014
Whatever Happened -  Dane Donohue
Whatever Happened - Dane Donohue
Cal Jam 2015 - Dane Donohue
Cal Jam 2015 - Dane Donohue
Top Tracks - Dane Donohue
Top Tracks - Dane Donohue
Dane Donohue - Woman (1978)
Dane Donohue - Woman (1978)
Dane Donohue - Freedom (1978)
Dane Donohue - Freedom (1978)
Dane Donohue
Dane Donohue