LOADING ...

Luyện nghe bài hát Casablanca

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Meeting in a jungle of a hundred burning
We hide, we couldn't run
Inner city art mirages, you never who to trust
This isn't fantasy, is us

Oh Casablanca, you were my
Lost in the middle of an of sand
We were actors in dreams, ain't it true, baby
Oh Casablanca, you my island
Lost in the middle of an ocean of

We had everybody's eyes us
the fundamental things of life
We're the strangers as time by

Sound stage 7, you'd you're not there
Cameras are rolling, make you don't care
We actors in their dreams, ain't it true, baby

Oh Casablanca, you were my
Lost in the of an ocean of sand
Oh Casablanca, you'll change
Oh Casablanca, you'll change

Videos

Dane Donohue - Casablanca
Dane Donohue - Casablanca
Dane Donohue  -  Casablanca (1978)
Dane Donohue - Casablanca (1978)
Dane Donohue - Casablanca
Dane Donohue - Casablanca
Dane Donohue - Dane Donohue (Full Album - 1978)
Dane Donohue - Dane Donohue (Full Album - 1978)
Casablanca
Casablanca
Casablanca -  Dane Donohue   (1978)
Casablanca - Dane Donohue (1978)
Dane Donohue - Casablanca 1978 HQ Sound
Dane Donohue - Casablanca 1978 HQ Sound
Dane Donohue
Dane Donohue
Dane Donohue - Tracey
Dane Donohue - Tracey
Dane Donohue - Dance With the Stranger
Dane Donohue - Dance With the Stranger
Congratulations -  Dane Donohue  (1978)
Congratulations - Dane Donohue (1978)
Dane Donohue - Congratulations
Dane Donohue - Congratulations
Dane Donohue - Woman (1978)
Dane Donohue - Woman (1978)
Dane Donohue - Dance With The Stranger
Dane Donohue - Dance With The Stranger
Dane Donohue - Whatever Happened
Dane Donohue - Whatever Happened
Dane Donohue - Can't Be Seen (1978)
Dane Donohue - Can't Be Seen (1978)
Dane Donohue ‎– Dane Donohue [Soft Rock] (1978) [US] (Full Album)
Dane Donohue ‎– Dane Donohue [Soft Rock] (1978) [US] (Full Album)
Dane Donohue - Dance With The Stranger
Dane Donohue - Dance With The Stranger
Popular Videos - Dane Donohue
Popular Videos - Dane Donohue
Dane Donohue - Where Will You Go
Dane Donohue - Where Will You Go