LOADING ...

Luyện nghe bài hát Casablanca

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Meeting in a of a hundred burning suns
We hide, we couldn't run
Inner art mirages, you never know who to trust
This isn't fantasy, is us

Oh Casablanca, you my island
Lost in the of an ocean of sand
We actors in their dreams, ain't it true, baby
Oh Casablanca, you were my
in the middle of an ocean of sand

We had everybody's upon us
We're the things of life
the strangers as time goes by

Sound stage 7, you'd pretend not there
Cameras are rolling, make believe you don't
We were actors in their dreams, ain't it true,

Oh Casablanca, you my island
Lost in the middle of an of sand
Oh Casablanca, you'll change
Oh Casablanca, you'll never

Videos

Dane Donohue - Casablanca
Dane Donohue - Casablanca
Dane Donohue  -  Casablanca (1978)
Dane Donohue - Casablanca (1978)
Dane Donohue - Casablanca
Dane Donohue - Casablanca
Dane Donohue - Dane Donohue (Full Album - 1978)
Dane Donohue - Dane Donohue (Full Album - 1978)
Casablanca -  Dane Donohue   (1978)
Casablanca - Dane Donohue (1978)
Casablanca
Casablanca
Dane Donohue
Dane Donohue
Dane Donohue - Whatever Happened
Dane Donohue - Whatever Happened
Dane Donohue - Dance With The Stranger
Dane Donohue - Dance With The Stranger
Dane Donohue - Woman (1978)
Dane Donohue - Woman (1978)
Dane Donohue - Woman
Dane Donohue - Woman
Dane Donohue - Tracey
Dane Donohue - Tracey
Dane Donohue - Casablanca 1978 HQ Sound
Dane Donohue - Casablanca 1978 HQ Sound
Dane Donohue - Whatever Happened
Dane Donohue - Whatever Happened
Dane Donohue - Dance With The Stranger
Dane Donohue - Dance With The Stranger
CAL JAM 2015 Dane Donohue
CAL JAM 2015 Dane Donohue
Popular Videos - Dane Donohue
Popular Videos - Dane Donohue
Whatever Happened -  Dane Donohue
Whatever Happened - Dane Donohue
Dane Donohue - Freedom (1978)
Dane Donohue - Freedom (1978)
Frédéric Slama (AOR) & Dane Donohue "Promo"
Frédéric Slama (AOR) & Dane Donohue "Promo"