LOADING ...

Luyện nghe bài hát Carnal Knowledge

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

No reason, for the lust, twist into a chaos
me you must, violent thoughts, overlap
Arsenal, of hell, confusion
paradise we fell, the enemy hides
Scarred all over, taking over
No true happiness pain
Remembering, we once in the rain
this carnal knowledge I will gain
On the sheets the will stain!!!!!!!!

alone makes sanity suffer,
Filled with mental
on the flesh,
Can't on much longer
Unaware of the mesh,
What kill you makes you stronger
You're to the final solution,
Destroy anguish and confusion!

Temporary pleasure, knowledge that forever!

From this knowledge I will gain
On the sheets the will stain!

Chaos and satisfaction remain, remarkably
Obsessive compulsive, always indecisive, repulsive
laugh and want to cut you in half
Threatening to
The of man they desecrate
From this knowledge I will gain On the sheets the blood will stain!

Videos

TRINIRUSH - CARNAL KNOWLEDGE
TRINIRUSH - CARNAL KNOWLEDGE
The Reunion
The Reunion