LOADING ...

Luyện nghe bài hát Can't Get A Read On You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Wanna get to you but you're oh so distant
I can't get a on you
Got so much to show you but you're so
I can't get a on you

me what you like
Tell me you don't
Tell me what you do
Tell me what you
me what you want
Tell me you need
Tell me won't you please tell me
I can't get a read on you.

ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh oh-no
ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh oh-no

I say you got the same expression
I get a read on you
Trying to find a way, you give me no

me what you hate
Tell me what you
Tell me you fear
me what you're dreaming of
Tell me you got
Tell me you need
Tell me you please tell me please
I can't get a read on you
ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh oh-no
ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh oh-no

we're alone together
I don't know whether
I stay or I should go
I just know
Is it now or
Or just this forever
Should I take it or slow
I just know
whoa whoa

look you're giving me is so deceiving
I can't get a on you
Trying to get close but you keep receding
I get a read on you

Tell me what you
me what you don't
Tell me you might do
me what you won't
Tell me you want
me what you need
Tell me you please tell me please tell me
Tell me won't you please tell me please me
me won't you please tell me please
Cause I get a read on you
Can't get a on you

Videos

Tinted Windows - "Can't Get A Read On You" (Live SXSW - HQ)
Tinted Windows - "Can't Get A Read On You" (Live SXSW - HQ)
Tinted Windows, "Can't Get a Read on You"
Tinted Windows, "Can't Get a Read on You"
Tinted Windows - Can't Get A Read On You [LIVE]
Tinted Windows - Can't Get A Read On You [LIVE]
Tinted Windows - Can't Get A Read On You
Tinted Windows - Can't Get A Read On You
Tinted Windows - Can't Get A Read On You, Chicago 6/20/09
Tinted Windows - Can't Get A Read On You, Chicago 6/20/09
Tinted Windows: "Can't Get a Read On You" [live at the Paradise Rock Club - 08.03.09]
Tinted Windows: "Can't Get a Read On You" [live at the Paradise Rock Club - 08.03.09]
Can't Get A Read On You (Tinted Windows) Cover by Brett J Kelly and the Fritz Experience
Can't Get A Read On You (Tinted Windows) Cover by Brett J Kelly and the Fritz Experience
8/1/09 Tinted Windows - Can't Get a Read on You
8/1/09 Tinted Windows - Can't Get a Read on You
Tinted Windows- Can't Get a Read on You (Tulsa, OK)
Tinted Windows- Can't Get a Read on You (Tulsa, OK)
Tinted Windows - Can't Get A Read On You
Tinted Windows - Can't Get A Read On You