LOADING ...

Luyện nghe bài hát Can't Get A Read On You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Wanna get to know you but you're oh so
I get a read on you
Got so much to show you but you're so
I can't get a on you

Tell me you like
Tell me what you
Tell me what you do
Tell me what you
Tell me you want
Tell me what you
me won't you please tell me please
Cause I get a read on you.

ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh oh-no
ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh oh-no

Everything I say you got the expression
I can't get a on you
Trying to find a way, you me no direction

Tell me what you
me what you love
Tell me what you
Tell me what dreaming of
Tell me you got
me what you need
Tell me won't you please tell me
I can't get a read on you
ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh oh-no
ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh oh-no

When we're alone
I just know whether
I stay or I should go
I just know
Is it now or
Or like this forever
I take it fast or slow
I just don't
whoa whoa

Every look giving me is so deceiving
I get a read on you
to get close but you just keep receding
I get a read on you

me what you like
Tell me you don't
Tell me what you do
Tell me what you
Tell me you want
Tell me you need
Tell me won't you please me please tell me
Tell me won't you tell me please tell me
Tell me you please tell me please
Cause I get a read on you
get a read on you

Videos

Tinted Windows - "Can't Get A Read On You" (Live SXSW - HQ)
Tinted Windows - "Can't Get A Read On You" (Live SXSW - HQ)
Tinted Windows, "Can't Get a Read on You"
Tinted Windows, "Can't Get a Read on You"
Tinted Windows - Can't Get A Read On You [LIVE]
Tinted Windows - Can't Get A Read On You [LIVE]
Tinted Windows - Can't Get A Read On You
Tinted Windows - Can't Get A Read On You
Tinted Windows - Can't Get A Read On You, Chicago 6/20/09
Tinted Windows - Can't Get A Read On You, Chicago 6/20/09
Tinted Windows: "Can't Get a Read On You" [live at the Paradise Rock Club - 08.03.09]
Tinted Windows: "Can't Get a Read On You" [live at the Paradise Rock Club - 08.03.09]
Can't Get A Read On You (Tinted Windows) Cover by Brett J Kelly and the Fritz Experience
Can't Get A Read On You (Tinted Windows) Cover by Brett J Kelly and the Fritz Experience
8/1/09 Tinted Windows - Can't Get a Read on You
8/1/09 Tinted Windows - Can't Get a Read on You
Tinted Windows- Can't Get a Read on You (Tulsa, OK)
Tinted Windows- Can't Get a Read on You (Tulsa, OK)
Tinted Windows - Can't Get A Read On You
Tinted Windows - Can't Get A Read On You