LOADING ...

Can't Explain

Song info

"Can't Explain" (2005) on the album The Good, the Bad and the Beautiful(2005).
Sáng tác bởi TOKARSKY, MATTHEW JOHN / CAMPBELL, BRYAN PATRICK.
Sản xuất bởi Lyrics © Universal Music Publishing Group, BALD EGO MUSIC.

"Can't Explain" Videos

Can't Explain
Can't Explain
Cherry Monroe - Topic
Cherry Monroe - Topic
Satellites Cherry Monroe
Satellites Cherry Monroe
Top Tracks - Cherry Monroe
Top Tracks - Cherry Monroe
If You Go
If You Go
At The Stars
At The Stars
Anything
Anything
All Tracks - Cherry Monroe
All Tracks - Cherry Monroe
Cherry Monroe
Cherry Monroe
Gone
Gone
Cherry Monroe - "If You Go"
Cherry Monroe - "If You Go"
Passionately
Passionately
Painkillers
Painkillers
Down
Down
Cherry Monroe - Anything
Cherry Monroe - Anything
Bandages
Bandages
At The Stars - Cherry Monroe
At The Stars - Cherry Monroe
Cherry Monroe - Bitch I'm Madonna
Cherry Monroe - Bitch I'm Madonna
Cherry Monroe - Anything
Cherry Monroe - Anything
if you go-- cherry monroe
if you go-- cherry monroe

Lyrics

Got a crush head rush what a sensation
Butterflies all night can't stop shaking
Head first I will dive, head first I will dive

And I can't explain what you do to me
And I can't explain what you do to me
Can't explain what you

No need for gravity when you're floating
No others got the color of my emotion
Head first I will dive

And I can't explain what you do to me
And I can't explain what you do to me
What you do what you do

No need for gravity what a sensa
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 54 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Can't Explain"