LOADING ...

Luyện nghe bài hát Cadê Tereza

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Cadê
anda minha Tereza?

Tereza foi ao samba lá no
E me avisou
Será que arrumou crioulo
Pois ainda voltou

Cadê
Aonde anda minha

Tereza nêga minha musa
Eu gosto de você
Sou um malandro enciumado,
Que espera por
Juro por Deus se você
Eu vou me
fora meu chinelo
Meu
E a navalha
E vou