LOADING ...

Luyện nghe bài hát By My Side

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

They a trail I dared to run
built this world and I have come
I need another, a brother
For a crying

And this could be the time
You will by my side
Well, I can my soul, it's bleeding
Will you fly with me evening?

mind, time now is gone
They carved my not of stone
A pretty of emptiness
I've sailed the with all the rest

And this could be the last
You will by my side
Well, I can feel my soul, bleeding
you fly with me this evening?

And could be the last time
You will by my side
But I can feel my soul, it's
Will you fly me tonight?

could be the last time
You stand by my side
Well, I can feel my soul, it's
Will you fly with me evening?

Videos

3 Doors Down: By My Side
3 Doors Down: By My Side
By My Side
By My Side
By My Side
By My Side
3 Doors Down - By My Side with Lyrics
3 Doors Down - By My Side with Lyrics
3 Doors Down - By My Side
3 Doors Down - By My Side
3 Doors Down - By My Side (Live At RRHOF)
3 Doors Down - By My Side (Live At RRHOF)
3 Doors Down - By My Side - Live HD (The Mann Center 2021)
3 Doors Down - By My Side - Live HD (The Mann Center 2021)
By My Side
By My Side
3 Doors Down - By My Side
3 Doors Down - By My Side
3 Doors Down - Here Without You (Official Music Video)
3 Doors Down - Here Without You (Official Music Video)
3 Doors Down - Kryptonite (Official Video)
3 Doors Down - Kryptonite (Official Video)
3 Doors Down - By My Side
3 Doors Down - By My Side
By My Side - 3 Doors Down (432hz)
By My Side - 3 Doors Down (432hz)
By My Side (Escatawpa Sessions)
By My Side (Escatawpa Sessions)
3 Doors Down - By My Side (lyrics & music)
3 Doors Down - By My Side (lyrics & music)
3 DOORS DOWN - By my side
3 DOORS DOWN - By my side
3 Doors Down - By My Side (The Better Life Full Album)
3 Doors Down - By My Side (The Better Life Full Album)
3 Doors Down By my side
3 Doors Down By my side
3 Doors Down - Here By Me (Official Video)
3 Doors Down - Here By Me (Official Video)
3 Doors Down - By My Side
3 Doors Down - By My Side