LOADING ...

Luyện nghe bài hát Broken Wings

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Baby, I understand
Why we can't hold on
To each hands

This time might be the last time I
Unless I it all so clear
I you so

We're in life together
when one moves without the other
Different pages from the story

Take broken wings
And learn to fly again, learn to so free
And when we the voices sing
The book of love will up and let us in
Take these wings

Baby, I think
We can take what was
And it right

This is familiar
something I remember
We can't touch without
Can't heal without

Baby, it's all I
That you're half of the
And blood that makes me
I you so

the young could fall so hard
Can be so careless, and ignorance

Take broken wings
And learn to fly again, to live so free
And when we hear the voices
The book of love open up and let us in
Take these wings

Let us in

So moved out of the way this time
Making for each other
One without the
We are but we are moving still

Take these broken
And learn to fly again, learn to live so
And when we hear the sing
The book of love will up and let us in
Take broken wings

in this life together
Even one moves without the other

You got to to fly, learn to live that love so free
And we hear the voices sing
The book of will open up for us and let us in

We are broken but we are moving
A thousand ways

Videos

Clay Aiken sings Broken Wings
Clay Aiken sings Broken Wings
Broken Wings
Broken Wings
Clay Aiken - Broken Wings
Clay Aiken - Broken Wings
Broken Wings - Clay Aiken
Broken Wings - Clay Aiken
Clay Aiken - Broken wings - текст, перевод, транскрипция
Clay Aiken - Broken wings - текст, перевод, транскрипция
Clay Aiken - Broken Wings
Clay Aiken - Broken Wings
Clay Aiken  Broken wings & The Real Me
Clay Aiken Broken wings & The Real Me
Broken Wings
Broken Wings
Broken Wings
Broken Wings
Broken Wings
Broken Wings
C&C -- Broken Wings
C&C -- Broken Wings
Clay Aiken_On the wings of Love
Clay Aiken_On the wings of Love
Broken Wings
Broken Wings
Broken Wings - TLK
Broken Wings - TLK
Broken Wings - Theatre Royal Haymarket Production
Broken Wings - Theatre Royal Haymarket Production
"Broken Wings" Michelle kwan Montage
"Broken Wings" Michelle kwan Montage
Broken Wings [A Kureno Tribute]
Broken Wings [A Kureno Tribute]
broken wings
broken wings
clay aiken broken wing (house and cameron)
clay aiken broken wing (house and cameron)
Sailor Stars-Broken wings
Sailor Stars-Broken wings