LOADING ...

Luyện nghe bài hát Broken Voices

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I can you move against your will
it make you sad to lose control?
Every thought of yours distracted
Broken voices, I stunt growth

Go, go, go
Go, go, go
Go

Go, go, go
Go, go, go
Go

Counteractive measures will
Intermittent will ensue
Every single strike be averted
on the ice till you turn blue

Go, go, go
Go, go, go
Go

Go, go, go
Go, go, go
Go

I'm hearing from the corners
I'm reading words that there
I'm hearing from the corners
I'm reading without care
I'm talk from the corners
I'm reading words that there
I'm words
I'm words
I'm words

Only what you feel is the thing
And only what you deep within
Should you once you'll come racing back to me
I will layer on new
I layer on new skin
I will layer on new

I'm hearing from the corners
I'm reading that aren't there
I'm talk from the corners
I'm reading without care
I'm hearing from the corners
I'm reading words that aren't
I'm words
I'm hearing
I'm words

Videos

Broken Voices- Ari Hest
Broken Voices- Ari Hest
ARI HEST Broken Voices  (UniversityProject)
ARI HEST Broken Voices (UniversityProject)
Broken Voices
Broken Voices
Ari Hest "Broken Voices" Live At Joes Pub
Ari Hest "Broken Voices" Live At Joes Pub
Broken Voices (2009)
Broken Voices (2009)
ARI HEST - BROKEN VOICES
ARI HEST - BROKEN VOICES
ARI HEST - BROKEN VOICES
ARI HEST - BROKEN VOICES
ARI HEST - BROKEN VOICES
ARI HEST - BROKEN VOICES
Ari Hest & Julian Velard "Broken Voices" at Ram's Head Tavern, Annapolis MD
Ari Hest & Julian Velard "Broken Voices" at Ram's Head Tavern, Annapolis MD
Broken Voices
Broken Voices
Ari Hest - Broken Voices
Ari Hest - Broken Voices
Ari Hest - Broken Voices Lyrics
Ari Hest - Broken Voices Lyrics
Ari Hest - Little Lies (cover)
Ari Hest - Little Lies (cover)
Top Tracks - Ari Hest
Top Tracks - Ari Hest
Ari Hest - What Becomes of the Broken-Hearted (cover)
Ari Hest - What Becomes of the Broken-Hearted (cover)
Ari Hest Live
Ari Hest Live
Ari Hest, "Hallelujah," (L. Cohen) 09.25.07
Ari Hest, "Hallelujah," (L. Cohen) 09.25.07
One Tree Hill Season 6 episode 23
One Tree Hill Season 6 episode 23
Ari Hest
Ari Hest
Strangers Again - Ari Hest with Lyrics
Strangers Again - Ari Hest with Lyrics