LOADING ...

Luyện nghe bài hát Broken Voices

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I can you move against your will
Don't it you sad to lose control?
Every single thought of yours
Broken voices, I stunt growth

Go, go, go
Go, go, go
Go

Go, go, go
Go, go, go
Go

Counteractive measures will
Intermittent will ensue
single strike will be averted
Sucking on the ice till you turn

Go, go, go
Go, go, go
Go

Go, go, go
Go, go, go
Go

I'm hearing talk the corners
I'm reading words aren't there
I'm hearing from the corners
I'm reading words care
I'm talk from the corners
I'm words that aren't there
I'm hearing
I'm words
I'm hearing

Only you feel is the real thing
And only what you know within
Should you once escape you'll racing back to me
I layer on new skin
I will on new skin
I will layer on new

I'm hearing talk the corners
I'm reading words aren't there
I'm hearing from the corners
I'm reading without care
I'm hearing talk the corners
I'm reading that aren't there
I'm words
I'm words
I'm words

Videos

Broken Voices- Ari Hest
Broken Voices- Ari Hest
ARI HEST Broken Voices  (UniversityProject)
ARI HEST Broken Voices (UniversityProject)
Ari Hest "Broken Voices" Live At Joes Pub
Ari Hest "Broken Voices" Live At Joes Pub
ARI HEST - BROKEN VOICES
ARI HEST - BROKEN VOICES
Broken Voices
Broken Voices
ARI HEST - BROKEN VOICES
ARI HEST - BROKEN VOICES
Broken Voices
Broken Voices
Ari Hest - Broken Voices
Ari Hest - Broken Voices
Broken Voices (2009)
Broken Voices (2009)
Ari Hest - Broken Voices Lyrics
Ari Hest - Broken Voices Lyrics
Broken Voices - Halls Of Justice
Broken Voices - Halls Of Justice
Ari Hest -  "Dead End Driving" (Official Music Video)
Ari Hest - "Dead End Driving" (Official Music Video)
Top Tracks - Ari Hest
Top Tracks - Ari Hest
Ari Hest- "Concrete Sky" (Audio Only)
Ari Hest- "Concrete Sky" (Audio Only)
Ari Hest Live
Ari Hest Live
Ari Hest LIVE at Acoustic Long Island
Ari Hest LIVE at Acoustic Long Island
Strangers Again - Ari Hest with Lyrics
Strangers Again - Ari Hest with Lyrics
Ari Hest
Ari Hest
Ari Hest
Ari Hest
Ari Hest - One Two
Ari Hest - One Two