LOADING ...

Luyện nghe bài hát Broken Voices

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I can make you move against your
Don't it make you sad to control?
Every thought of yours distracted
Broken voices, I stunt your

Go, go, go
Go, go, go
Go

Go, go, go
Go, go, go
Go

Counteractive measures misfire
Intermittent noise ensue
Every single strike be averted
Sucking on the ice till you blue

Go, go, go
Go, go, go
Go

Go, go, go
Go, go, go
Go

I'm hearing talk the corners
I'm reading words that there
I'm hearing from the corners
I'm reading without care
I'm hearing talk from the
I'm reading that aren't there
I'm words
I'm words
I'm hearing

Only what you feel is the real
And only what you deep within
Should you once escape come racing back to me
I layer on new skin
I will on new skin
I will layer on new

I'm hearing from the corners
I'm reading that aren't there
I'm talk from the corners
I'm reading words care
I'm hearing from the corners
I'm reading words aren't there
I'm words
I'm words
I'm words

Videos

Broken Voices- Ari Hest
Broken Voices- Ari Hest
ARI HEST Broken Voices  (UniversityProject)
ARI HEST Broken Voices (UniversityProject)
Ari Hest "Broken Voices" Live At Joes Pub
Ari Hest "Broken Voices" Live At Joes Pub
ARI HEST - BROKEN VOICES
ARI HEST - BROKEN VOICES
ARI HEST - BROKEN VOICES
ARI HEST - BROKEN VOICES
ARI HEST - BROKEN VOICES
ARI HEST - BROKEN VOICES
Broken Voices
Broken Voices
Broken Voices
Broken Voices
Ari Hest - Broken Voices
Ari Hest - Broken Voices
Kalom - Broken Voices
Kalom - Broken Voices
Ari Hest & Julian Velard "Broken Voices" at Ram's Head Tavern, Annapolis MD
Ari Hest & Julian Velard "Broken Voices" at Ram's Head Tavern, Annapolis MD
Strangers Again - Ari Hest with Lyrics
Strangers Again - Ari Hest with Lyrics
Ari heat
Ari heat
Ari Hest
Ari Hest
Broken Voices (2009)
Broken Voices (2009)
Ari Hest - Broken Voices Lyrics
Ari Hest - Broken Voices Lyrics
Ari Hest
Ari Hest
Ari Hest
Ari Hest
Ari Hest
Ari Hest
Ari Hest
Ari Hest