LOADING ...

Luyện nghe bài hát Broken Voices

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I can make you move against your
Don't it you sad to lose control?
Every single thought of distracted
Broken voices, I stunt your

Go, go, go
Go, go, go
Go

Go, go, go
Go, go, go
Go

Counteractive will misfire
Intermittent will ensue
Every single will be averted
Sucking on the ice you turn blue

Go, go, go
Go, go, go
Go

Go, go, go
Go, go, go
Go

I'm hearing from the corners
I'm reading words that aren't
I'm hearing talk from the
I'm reading without care
I'm hearing talk the corners
I'm reading that aren't there
I'm hearing
I'm words
I'm words

Only what you is the real thing
And what you know deep within
Should you once escape come racing back to me
I will on new skin
I will on new skin
I layer on new skin

I'm hearing talk from the
I'm reading that aren't there
I'm hearing from the corners
I'm reading words care
I'm talk from the corners
I'm reading words aren't there
I'm words
I'm hearing
I'm hearing

Videos

Broken Voices- Ari Hest
Broken Voices- Ari Hest
ARI HEST Broken Voices  (UniversityProject)
ARI HEST Broken Voices (UniversityProject)
Ari Hest "Broken Voices" Live At Joes Pub
Ari Hest "Broken Voices" Live At Joes Pub
ARI HEST - BROKEN VOICES
ARI HEST - BROKEN VOICES
ARI HEST - BROKEN VOICES
ARI HEST - BROKEN VOICES
ARI HEST - BROKEN VOICES
ARI HEST - BROKEN VOICES
Ari Hest - Broken Voices
Ari Hest - Broken Voices
Ari Hest & Julian Velard "Broken Voices" at Ram's Head Tavern, Annapolis MD
Ari Hest & Julian Velard "Broken Voices" at Ram's Head Tavern, Annapolis MD
Ari Hest - Broken Voices Lyrics
Ari Hest - Broken Voices Lyrics
Broken Voices
Broken Voices
Broken Voices
Broken Voices
Ari Hest - This Fight [Audio HQ]
Ari Hest - This Fight [Audio HQ]
Broken Voices (2009)
Broken Voices (2009)
pagogi
pagogi
What is Broken Voices?
What is Broken Voices?
Broken Voices -  Restless Heart
Broken Voices - Restless Heart
Top Tracks - Ari Hest
Top Tracks - Ari Hest
Ari Hest Live
Ari Hest Live
uvasonar
uvasonar
Ari Hest - I'm On Fire (cover)
Ari Hest - I'm On Fire (cover)