LOADING ...

Luyện nghe bài hát Break The Spell

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Like a into a flame, I'm hypnotized
and a stone I'm paralyzed
'cause I can't away.
You find your way my skin,
I'm trying not to love you, but I hate the way I keep
into you, like I do, no matter how I try.
Or maybe it be, that you're the part of me
keeping me alive.

How am I supposed to break this spell you've got me
I'm so to the pain.
Got your poison running my veins.
The way you me in, the way you chew me up, the way you spit me out.
I keep back, I cant get enough, I can't go without .... you

I could fight you the end
but I will lose you if I win so I I'll just keep on giving
into you, like I do, no matter how try.
Or could it be, that you're the part of me, that's keeping me alive.

How am I supposed to break this you've got me under...
I'm so to the pain.
Got your running through my veins.
The way you pull me in, the way you me up, the way you spit me out.
I keep coming back, I can't get enough, I can't go .... you

This feeling is far sober,
There's buried deep inside,
You're the only one who me high.
And I know far from over
And as you can see, you're the of me
that's me alive.

How am I supposed to this spell you've got me under...
I'm so to the pain.
Got your poison running my veins.
The way you me in, the way you chew me up, the way you spit me out.
I keep coming back I can't get I can't go without
The way you pull me in, the way you chew me up, the way you me out.
I keep coming back, I can't get I can't go without , whoa
I keep coming back, i can't get enough I can't go .... you

Videos

Break The Spell - Daughtry ( Lyrics )
Break The Spell - Daughtry ( Lyrics )
Daughtry - Break the Spell (Official)
Daughtry - Break the Spell (Official)
Daughtry - Break the Spell (Album)
Daughtry - Break the Spell (Album)
Daughtry - Break The Spell (Full Album)
Daughtry - Break The Spell (Full Album)
Break The Spell
Break The Spell
Daughtry - Outta My Head
Daughtry - Outta My Head
Daughtry - Break The Spell (Live) | HD (Pro-shot)
Daughtry - Break The Spell (Live) | HD (Pro-shot)
Daughtry - Break The Spell (Lyrics)
Daughtry - Break The Spell (Lyrics)
Daughtry - Start Of Something Good [Break The Spell] + lyrics in the description
Daughtry - Start Of Something Good [Break The Spell] + lyrics in the description
Opening Daughtry - Break The Spell
Opening Daughtry - Break The Spell
【I Can't Go Without You】Sakura And Sasuke Amv:Chris Daughtry- Break The Spell (HD)
【I Can't Go Without You】Sakura And Sasuke Amv:Chris Daughtry- Break The Spell (HD)
Vegeta Amv tribute (Break The Spell - Daughtry)
Vegeta Amv tribute (Break The Spell - Daughtry)
Daughtry      Break the spell (deluxe)
Daughtry Break the spell (deluxe)
Daughtry - Everything But Me - Break the Spell (Ingles - Español)
Daughtry - Everything But Me - Break the Spell (Ingles - Español)
Daughtry - Break the Spell [Full Album]
Daughtry - Break the Spell [Full Album]
Daughtry - Crawling Back To You
Daughtry - Crawling Back To You
Daughtry Live: Renegade & Break The Spell (Salt Lake City, UT - 6/5/12)
Daughtry Live: Renegade & Break The Spell (Salt Lake City, UT - 6/5/12)
Josh Steely's Magic Fingers- Daughtry Break the Spell Tour 2012
Josh Steely's Magic Fingers- Daughtry Break the Spell Tour 2012
Daughtry - Break The Spell (Lyrics)
Daughtry - Break The Spell (Lyrics)
Daughtry - Renegade (+Intro) (Live) | HD (Pro-shot)
Daughtry - Renegade (+Intro) (Live) | HD (Pro-shot)