LOADING ...

Luyện nghe bài hát Break The Spell

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Like a moth a flame, I'm hypnotized
and like a I'm paralyzed
'cause I can't away.
You find your way my skin,
I'm not to love you, but I hate the way I keep givin'
into you, I always do, no matter how I try.
Or could it be, that you're the part of me
that's me alive.

How am I to break this spell you've got me under
I'm so to the pain.
Got your poison running my veins.
The way you me in, the way you chew me up, the way you spit me out.
I keep coming back, I get enough, I can't go without .... you

I fight you till the end
but I will lose you if I win so I I'll just keep on giving
into you, like I do, no matter how try.
Or maybe could it be, that you're the part of me, that's me alive.

How am I supposed to break spell you've got me under...
I'm so to the pain.
Got your running through my veins.
The way you pull me in, the way you me up, the way you spit me out.
I keep coming back, I can't get enough, I can't go .... you

This is far from sober,
beauty buried deep inside,
You're the one who gets me high.
And I know it's far from
And as you can see, you're the of me
keeping me alive.

How am I supposed to break this you've got me under...
I'm so to the pain.
Got poison running through my veins.
The way you pull me in, the way you chew me up, the way you me out.
I keep back I can't get enough I can't go without
The way you pull me in, the way you chew me up, the way you me out.
I keep back, I can't get enough I can't go without , whoa
I keep coming back, i get enough I can't go without .... you

Videos

Daughtry - Break the Spell (Official)
Daughtry - Break the Spell (Official)
Break The Spell - Daughtry ( Lyrics )
Break The Spell - Daughtry ( Lyrics )
Daughtry - Break the Spell (Album)
Daughtry - Break the Spell (Album)
Daughtry - Break The Spell (Full Album)
Daughtry - Break The Spell (Full Album)
Break The Spell
Break The Spell
Daughtry - Break The Spell (Live) | HD (Pro-shot)
Daughtry - Break The Spell (Live) | HD (Pro-shot)
Daughtry      Break the spell (deluxe)
Daughtry Break the spell (deluxe)
'Break the Spell'
'Break the Spell'
Daughtry - Break The Spell (Lyrics)
Daughtry - Break The Spell (Lyrics)
Daughtry - Break The Spell (Lyrics)
Daughtry - Break The Spell (Lyrics)
Break The Spell Lyrics - Daughtry
Break The Spell Lyrics - Daughtry
Break the spell - Lyrics - Daughtry
Break the spell - Lyrics - Daughtry
Nightcore - Break the Spell (Daughtry)
Nightcore - Break the Spell (Daughtry)
Daughtry - Outta My Head
Daughtry - Outta My Head
Opening Daughtry - Break The Spell
Opening Daughtry - Break The Spell
【I Can't Go Without You】Sakura And Sasuke Amv:Chris Daughtry- Break The Spell (HD)
【I Can't Go Without You】Sakura And Sasuke Amv:Chris Daughtry- Break The Spell (HD)
Daughtry - Break The Spell
Daughtry - Break The Spell
Daughtry - Break The Spell with Lyrics
Daughtry - Break The Spell with Lyrics
Daughtry - Break The Spell (Official)
Daughtry - Break The Spell (Official)
Sword Art Online AMV - Break The Spell 「Collab」
Sword Art Online AMV - Break The Spell 「Collab」