LOADING ...

Luyện nghe bài hát Break The Spell

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Like a moth a flame, I'm hypnotized
and like a I'm paralyzed
'cause I can't away.
You find way under my skin,
I'm not to love you, but I hate the way I keep givin'
into you, like I always do, no how I try.
Or maybe could it be, that you're the of me
keeping me alive.

How am I supposed to break this you've got me under
I'm so to the pain.
Got your poison running my veins.
The way you pull me in, the way you me up, the way you spit me out.
I keep back, I cant get enough, I can't go without .... you

I could fight you the end
but I lose you if I win so I guess I'll just keep on giving
into you, like I do, no matter how try.
Or maybe could it be, that the part of me, that's keeping me alive.

How am I supposed to break spell you've got me under...
I'm so to the pain.
Got your poison running my veins.
The way you pull me in, the way you chew me up, the way you me out.
I keep coming back, I get enough, I can't go without .... you

This is far from sober,
beauty buried deep inside,
You're the one who gets me high.
And I know far from over
And as you can see, you're the of me
that's me alive.

How am I supposed to break spell you've got me under...
I'm so to the pain.
Got your poison through my veins.
The way you pull me in, the way you me up, the way you spit me out.
I keep coming back I get enough I can't go without
The way you pull me in, the way you chew me up, the way you me out.
I keep coming back, I can't get enough I can't go , whoa
I keep back, i can't get enough I can't go without .... you

Videos

Break The Spell - Daughtry ( Lyrics )
Break The Spell - Daughtry ( Lyrics )
Daughtry - Break the Spell (Official)
Daughtry - Break the Spell (Official)
Daughtry - Break the Spell (Album)
Daughtry - Break the Spell (Album)
Daughtry - Break The Spell (Full Album)
Daughtry - Break The Spell (Full Album)
Break The Spell
Break The Spell
Daughtry - Break The Spell (Live) | HD (Pro-shot)
Daughtry - Break The Spell (Live) | HD (Pro-shot)
Daughtry - Break The Spell (Lyrics)
Daughtry - Break The Spell (Lyrics)
Vegeta Amv tribute (Break The Spell - Daughtry)
Vegeta Amv tribute (Break The Spell - Daughtry)
Opening Daughtry - Break The Spell
Opening Daughtry - Break The Spell
Daughtry - Outta My Head
Daughtry - Outta My Head
Daughtry      Break the spell (deluxe)
Daughtry Break the spell (deluxe)
【I Can't Go Without You】Sakura And Sasuke Amv:Chris Daughtry- Break The Spell (HD)
【I Can't Go Without You】Sakura And Sasuke Amv:Chris Daughtry- Break The Spell (HD)
Daughtry - Break The Spell
Daughtry - Break The Spell
'Break the Spell'
'Break the Spell'
Daughtry - Break The Spell - Arena Monterrey 2013 HD
Daughtry - Break The Spell - Arena Monterrey 2013 HD
Nightcore - Break the Spell (Daughtry)
Nightcore - Break the Spell (Daughtry)
Daughtry - Break The Spell (Lyrics)
Daughtry - Break The Spell (Lyrics)
Daughtry - Break the Spell [Full Album]
Daughtry - Break the Spell [Full Album]
Daughtry - Break The Spell (Lyrics on Screen & Description)
Daughtry - Break The Spell (Lyrics on Screen & Description)
Daugthry - Break the Spell - Break the Spell (Ingles - Español)
Daugthry - Break the Spell - Break the Spell (Ingles - Español)