LOADING ...

Luyện nghe bài hát Break It Down

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I don't know what I want from this
I know I more than I have
And could ever hope to
And I will control if I don't
Speak my mind and up w. a
new way of

Sink and under again
Only to up begging 4
What u had
You that you and
All your friends are so cool
Well who the hell are you
I know place where all the
get along - too bad it's only in my dreams
And then there's u you stupid
Walking down the and
me names

Videos

Break It Down, Chubs
Break It Down, Chubs
Break it down chubs
Break it down chubs
Chubs x ETC (Cuts by Mista Sinista)
Chubs x ETC (Cuts by Mista Sinista)
INCHEZ FT. CHUBS-RED*KOOLAID
INCHEZ FT. CHUBS-RED*KOOLAID
Nick
Nick
Chubs
Chubs
Coinz n’ chubs
Coinz n’ chubs
Chubs breaks it down 2
Chubs breaks it down 2
Chumbawamba - Tubthumping
Chumbawamba - Tubthumping
Drum break down
Drum break down
Chubbaleano Talks Opening Up For Hopsin, Putting Himself in Good Positions + MORE!
Chubbaleano Talks Opening Up For Hopsin, Putting Himself in Good Positions + MORE!
Axel.k - Don't break me down
Axel.k - Don't break me down
stljason
stljason
CHUBS
CHUBS
Chubs
Chubs
DON'T LET IT CATCH YOU! ESCAPE PRISON OR DIE!
DON'T LET IT CATCH YOU! ESCAPE PRISON OR DIE!
Chubs Freestyle
Chubs Freestyle
chubs face Music playlist
chubs face Music playlist
Chubb Rock - Treat 'Em Right
Chubb Rock - Treat 'Em Right
Chubs list
Chubs list