LOADING ...

Luyện nghe bài hát Break It Down

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I don't what I want from this life
I I want more than I have
And could ever to grasp
And I will lose control if I
Speak my mind and up w. a
new way of

Sink and fall again
to come up begging 4
What u had
You think you and
All your friends are so cool
Well who the hell are you
I this place where all the
People get - too bad it's only in my dreams
And then there's u you stupid
Walking down the and
Calling me

Videos

Break it down chubs
Break it down chubs
Break It Down, Chubs
Break It Down, Chubs
Chubs x ETC (Cuts by Mista Sinista)
Chubs x ETC (Cuts by Mista Sinista)
Biology For Foreign Men | Tim and Eric Awesome Show, Great Job! | Adult Swim
Biology For Foreign Men | Tim and Eric Awesome Show, Great Job! | Adult Swim
Nick
Nick
Chubb Rock - Treat 'Em Right
Chubb Rock - Treat 'Em Right
Best Of Supreme Patty (Updated) 2017! Instagram Videos 2017 @Supremepatty Compilation
Best Of Supreme Patty (Updated) 2017! Instagram Videos 2017 @Supremepatty Compilation
The Chubs Diary || Makeup | Beauty | Fashion | Travel | Lifestyle
The Chubs Diary || Makeup | Beauty | Fashion | Travel | Lifestyle
FORTNITE DANCE CHALLENGE as a DINOSAUR!
FORTNITE DANCE CHALLENGE as a DINOSAUR!
Why BuzzFeed Fired Me
Why BuzzFeed Fired Me
Chubs freestyle tys party
Chubs freestyle tys party
Chubs
Chubs
chubs face Music playlist
chubs face Music playlist
Chubs
Chubs
More fun with Chubs
More fun with Chubs
Dare #1 (Gacha Life)
Dare #1 (Gacha Life)
Chubs Freestyle
Chubs Freestyle
Drum break down
Drum break down
ROBLOX WOULD YOU RATHER CHALLENGE WITH MY WIFE!
ROBLOX WOULD YOU RATHER CHALLENGE WITH MY WIFE!
stljason
stljason