LOADING ...

Luyện nghe bài hát Break It Down

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I don't what I want from this life
I know I more than I have
And ever hope to grasp
And I will control if I don't
Speak my and come up w. a
new way of

Sink and under again
Only to up begging 4
What u had
You think you and
All friends are so damn cool
who the hell are you anyway
I this place where all the
People get along - too bad it's in my dreams
And then u you stupid bitch
Walking down the and
me names

Videos

Break it down chubs
Break it down chubs
Break It Down, Chubs
Break It Down, Chubs
Happy Gilmore (3/9) Movie CLIP - Chubbs Sees Pro Material (1996) HD
Happy Gilmore (3/9) Movie CLIP - Chubbs Sees Pro Material (1996) HD
INCHEZ FT. CHUBS-RED*KOOLAID
INCHEZ FT. CHUBS-RED*KOOLAID
13 Year Old Caught Cheating
13 Year Old Caught Cheating
Biology For Foreign Men | Tim and Eric Awesome Show, Great Job! | Adult Swim
Biology For Foreign Men | Tim and Eric Awesome Show, Great Job! | Adult Swim
DON'T LET IT CATCH YOU! ESCAPE PRISON OR DIE!
DON'T LET IT CATCH YOU! ESCAPE PRISON OR DIE!
Remember When~Meme {Gacha Life} 3k subscribes special
Remember When~Meme {Gacha Life} 3k subscribes special
Invisible GLMV ||Gacha Life||
Invisible GLMV ||Gacha Life||
Chubs x ETC (Cuts by Mista Sinista)
Chubs x ETC (Cuts by Mista Sinista)
Chumbawamba - Tubthumping
Chumbawamba - Tubthumping
Supreme patty most savage moments (instagram)
Supreme patty most savage moments (instagram)
I’m not famous meme ||Gacha Life||
I’m not famous meme ||Gacha Life||
Chubs
Chubs
Drum break down
Drum break down
NEW OC FOR CHRISTMAS!
NEW OC FOR CHRISTMAS!
Chubs Freestyle
Chubs Freestyle
How i add Music in a video tutorial ||IOS and phone users ONLY||
How i add Music in a video tutorial ||IOS and phone users ONLY||
stljason
stljason
Art contest winners 2k subscribers special
Art contest winners 2k subscribers special