LOADING ...

Luyện nghe bài hát Brandon Lee

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

What there be as the river of sadness turns into sea
Could there be thousand stories like you and me
Wanted a heart, a soul
More than anything else in this
But we are doomed our flesh in
I would give in

like the moon does
We
Over you I rise'n'shine'n'crawl
aren't we all

What would be beyond the eyes of Brandon Lee
Could there be a revenging angel to bleed
Wanted the truth, wanted the
than anything else in this world
But we are doomed body and marooned
I would give in

Just like the moon
We
Over you that I
aren't we all

Videos

THE 69 EYES: Brandon Lee (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
THE 69 EYES: Brandon Lee (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
The 69 Eyes Brandon Lee
The 69 Eyes Brandon Lee
The Crow - Brandon Lee (by The 69 Eyes)
The Crow - Brandon Lee (by The 69 Eyes)
Brandon Lee (Remastered 2006)
Brandon Lee (Remastered 2006)
The 69 Eyes - Brandon Lee (Live at Tavastia)
The 69 Eyes - Brandon Lee (Live at Tavastia)
The 69 Eyes-Brandon Lee[LYRICS]
The 69 Eyes-Brandon Lee[LYRICS]
The 69 Eyes - Brandon Lee @ M'era Luna 11.08.2018
The 69 Eyes - Brandon Lee @ M'era Luna 11.08.2018
THE 69 EYES: The Chair (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
THE 69 EYES: The Chair (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
The 69 Eyes - Brandon Lee (The Crow)
The 69 Eyes - Brandon Lee (The Crow)
The 69 Eyes - Brandon Lee (The Crow)
The 69 Eyes - Brandon Lee (The Crow)
The 69 Eyes - Brandon Lee
The 69 Eyes - Brandon Lee
The 69 Eyes - Brandon Lee
The 69 Eyes - Brandon Lee
The Crow - Brandon Lee Music Video Tribute - The 69 Eyes
The Crow - Brandon Lee Music Video Tribute - The 69 Eyes
The Crow - Brandon Lee by 69 Eyes
The Crow - Brandon Lee by 69 Eyes
The 69 Eyes: Brandon Lee (live 2005)
The 69 Eyes: Brandon Lee (live 2005)
The 69 Eyes - Brandon Lee (Live - Milk Moscow, Moscow, Russia, 02.03.2013)
The 69 Eyes - Brandon Lee (Live - Milk Moscow, Moscow, Russia, 02.03.2013)
The 69 Eyes - Brandon Lee (live, part 4/4)
The 69 Eyes - Brandon Lee (live, part 4/4)
The 69 eyes live at whisky a go go part 13 - brandon lee
The 69 eyes live at whisky a go go part 13 - brandon lee
The 69 Eyes - Brandon Lee - Acoustic @ Helldone 2009
The 69 Eyes - Brandon Lee - Acoustic @ Helldone 2009
The 69 Eyes - Brandon Lee (Radio Edit)
The 69 Eyes - Brandon Lee (Radio Edit)