LOADING ...

Luyện nghe bài hát Brandon Lee

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

What would there be as the river of sadness into sea
there be another thousand stories like you and me
Wanted a heart, a soul
More than anything else in this
But we are doomed our flesh in
I would give in

like the moon does
We
you that I rise'n'shine'n'crawl
Victims we all

What there be beyond the eyes of Brandon Lee
there be a revenging angel left to bleed
Wanted the truth, the faith
More than anything else in world
But we are doomed body and marooned
I never give in

Just like the does
We
you that I rise'n'shine'n'crawl
Victims we all

Videos

THE 69 EYES: Brandon Lee (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
THE 69 EYES: Brandon Lee (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
The 69 Eyes Brandon Lee
The 69 Eyes Brandon Lee
The Crow - Brandon Lee (by The 69 Eyes)
The Crow - Brandon Lee (by The 69 Eyes)
The 69 Eyes - Brandon Lee (Live at Tavastia)
The 69 Eyes - Brandon Lee (Live at Tavastia)
Brandon Lee (Remastered 2006)
Brandon Lee (Remastered 2006)
The 69 Eyes-Brandon Lee[LYRICS]
The 69 Eyes-Brandon Lee[LYRICS]
The 69 Eyes - Brandon Lee @ M'era Luna 11.08.2018
The 69 Eyes - Brandon Lee @ M'era Luna 11.08.2018
The 69 Eyes - Brandon Lee
The 69 Eyes - Brandon Lee
The 69 Eyes: Brandon Lee (live 2005)
The 69 Eyes: Brandon Lee (live 2005)
The 69 Eyes - Brandon Lee (The Crow)
The 69 Eyes - Brandon Lee (The Crow)
The 69 eyes live at whisky a go go part 13 - brandon lee
The 69 eyes live at whisky a go go part 13 - brandon lee
The 69 Eyes - Brandon Lee (from Helsinki Vampires)
The 69 Eyes - Brandon Lee (from Helsinki Vampires)
THE 69 EYES: Gothic Girl (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
THE 69 EYES: Gothic Girl (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
Nightcore-Brandon Lee [The 69 Eyes]
Nightcore-Brandon Lee [The 69 Eyes]
The Crow - Brandon Lee by 69 Eyes
The Crow - Brandon Lee by 69 Eyes
THE 69 EYES: The Chair (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
THE 69 EYES: The Chair (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
The Crow - Brandon Lee Music Video Tribute - The 69 Eyes
The Crow - Brandon Lee Music Video Tribute - The 69 Eyes
The 69 Eyes - Brandon Lee (Sub. Español)
The 69 Eyes - Brandon Lee (Sub. Español)
THE CCROW BRANDON LEE THE 69 EYES
THE CCROW BRANDON LEE THE 69 EYES
The 69 Eyes - Brandon Lee KARAOKE
The 69 Eyes - Brandon Lee KARAOKE