LOADING ...

Luyện nghe bài hát Brainsickness

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

This goes back to the roots of mankind
but no one knows why it stays
This anger inside people's minds so many victims are already dead
The rage grows when I see the pictures in the news
I cannot understand why no one these cruelties
They the wrong way for their political view
and if you're a stranger they'll hate you
They celebrate death on all the streets of this
together they're alone they've lost

Videos

Dark - Brainsickness
Dark - Brainsickness
Group Home - "The Realness 2010" (feat. Blackadon & Black of Brainsick Mob) [Official Audio]
Group Home - "The Realness 2010" (feat. Blackadon & Black of Brainsick Mob) [Official Audio]
Twisted Insane - Brainsick 1.0 [LYRICS]
Twisted Insane - Brainsick 1.0 [LYRICS]
Dark Side
Dark Side
Brainsick
Brainsick
In the Dark
In the Dark
Twisted Insane - Brainsick 1.0
Twisted Insane - Brainsick 1.0
WSTR - Brainsick
WSTR - Brainsick
DunZero's "Brainsick Dark Assembly"
DunZero's "Brainsick Dark Assembly"
Introverted
Introverted
Eradicate - Molded By The Dark (Snippet)
Eradicate - Molded By The Dark (Snippet)
OC ReMix #2293: Mega Man 9 'The Skull Fortress' [Flash in the Dark (Wily Stage 1)] by Juan Medrano
OC ReMix #2293: Mega Man 9 'The Skull Fortress' [Flash in the Dark (Wily Stage 1)] by Juan Medrano
Brainsick Enterprize - Time To Shine / Playin For Keeps
Brainsick Enterprize - Time To Shine / Playin For Keeps
[FREE] Dark BRAINSICK × King ISO × Strange Music Type Beat "Voices" | Prod. Soni
[FREE] Dark BRAINSICK × King ISO × Strange Music Type Beat "Voices" | Prod. Soni
King Iso Addresses Twisted Insane Beef "...I'M NOT BRAINSICK MUSIC..."
King Iso Addresses Twisted Insane Beef "...I'M NOT BRAINSICK MUSIC..."
Artist Murders Kodak Black Beat!!!!!!!!!!
Artist Murders Kodak Black Beat!!!!!!!!!!
FiringSquad Brainsick
FiringSquad Brainsick
Overdose
Overdose
Brainsick Enterprize - Time To Shine Instrumental
Brainsick Enterprize - Time To Shine Instrumental
Jock Jam Jesus - BRAINsick  [official video]
Jock Jam Jesus - BRAINsick [official video]