LOADING ...

Luyện nghe bài hát Brainsickness

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

This hate back to the roots of mankind
but no one knows why it alive
This anger inside sick people's minds so many victims are already
The rage stronger when I see the pictures in the news
I cannot why no one stops these cruelties
fight the wrong way for their political view
and if a stranger they'll also hate you
They celebrate on all the streets of this world
together they're strong alone they've

Videos

Dark - Brainsickness
Dark - Brainsickness
t.A.T.u. - Not Gonna Get Us (Brainsick Remix)
t.A.T.u. - Not Gonna Get Us (Brainsick Remix)
DunZero's "Brainsick Dark Assembly"
DunZero's "Brainsick Dark Assembly"
Snake Lucci gives his thoughts on King ISO leaving Brainsick
Snake Lucci gives his thoughts on King ISO leaving Brainsick
Brainsickness - Black Ops Game Clip
Brainsickness - Black Ops Game Clip
Brainsick
Brainsick
C Ray - Black Market
C Ray - Black Market
King Iso X Dark Woods ( Type Beat ) (Sold)
King Iso X Dark Woods ( Type Beat ) (Sold)
OC ReMix #569: Mega Man X 'Brainsick Metal' [Opening Stage/Storm Eagle/Spark Mandrill] by Protricity
OC ReMix #569: Mega Man X 'Brainsick Metal' [Opening Stage/Storm Eagle/Spark Mandrill] by Protricity
Bloodshot - Blue Black (Ghetto Dark Mix)
Bloodshot - Blue Black (Ghetto Dark Mix)
Don't Let Go
Don't Let Go
The Second Renaissance: Part II
The Second Renaissance: Part II
King Iso BSN Official Video
King Iso BSN Official Video
BrainsickBlackBox - BRAINSICK BLACK BOX のテーマ
BrainsickBlackBox - BRAINSICK BLACK BOX のテーマ
music dark
music dark
Group Home - "The Realness 2010" (feat. Blackadon & Black of Brainsick Mob) [Official Audio]
Group Home - "The Realness 2010" (feat. Blackadon & Black of Brainsick Mob) [Official Audio]
Group Home feat. Brainsick Mob - East NY Theorie
Group Home feat. Brainsick Mob - East NY Theorie
Sucker Punch [Asphexia Dark Drum & Bass Video]
Sucker Punch [Asphexia Dark Drum & Bass Video]
Dark Blur (Prod. LoopGoonz)
Dark Blur (Prod. LoopGoonz)
DJ BrainSick - Dino
DJ BrainSick - Dino