LOADING ...

Luyện nghe bài hát Born Again Virgin

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hey it's to meet you
I'm a born again
I don't to scare you
I just to be open
I think a reason that you moved to California
You need a sister
But a who adores ya
Maybe we could
Maybe we could about it
I could show you
There's way


All time
I been terrified
I'd go life
and never be
this world
with no one to it to
If is life...
I you in my living room

Hey it's to know you
my broken heart surgeon
I've bleeding for you
and my situation's
Maybe you can me
Maybe we can talk it
Maybe you can me
There's way

CHORUS

breakdown

REPEAT over..
Hey nice to meet you
I'm a born again

Videos

Born Again Virgin
Born Again Virgin
Top Tracks - Cindy Alexander
Top Tracks - Cindy Alexander
All Tracks - Cindy Alexander
All Tracks - Cindy Alexander
Sick of Myself
Sick of Myself
The Jerry Springer Show
The Jerry Springer Show
Daily Blast LIVE | Wednesday September 20, 2017
Daily Blast LIVE | Wednesday September 20, 2017
morehistory5
morehistory5
Favorites Gospel Music
Favorites Gospel Music
Oldies_but_Gold
Oldies_but_Gold
Q&A with Jimmy Akin -  The Sign of the Cross
Q&A with Jimmy Akin - The Sign of the Cross
Zen Garcia
Zen Garcia
Reggae Singer
Reggae Singer
Rejoice in the WORD Live-January 13th, 2017
Rejoice in the WORD Live-January 13th, 2017
Don't Worry: My Sunburn Will Turn Into a Tan
Don't Worry: My Sunburn Will Turn Into a Tan
Kate Moss Documentary - Stars - [BroadbandTV]
Kate Moss Documentary - Stars - [BroadbandTV]
Why Students Love Evolutionary Psychology . . . and How to Teach It
Why Students Love Evolutionary Psychology . . . and How to Teach It
John Tranberg 2016
John Tranberg 2016
muziekoes
muziekoes
Sara Paxton
Sara Paxton
From Oxus to Euphrates: Sasanian Empire Symposium
From Oxus to Euphrates: Sasanian Empire Symposium