LOADING ...

Luyện nghe bài hát Bones of Her Hands

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

She takes the of her hands, to tangle up the soles of her feet.
To make a loss look good on paper, 'til it's of our reach.
And they're coming in on runway to pump the rival's hatred.
And screaming out uncomfortable and out of favor.

And they the walls, too complicated,
Scrape the in desperation.
Distances too far to on,
In the of ...

She the bones of her hands, to trample on the soles of our feet.
To make a loss look on paper, 'til it's outside of our reach.
It's the perfect confrontation now to pump our hatred.
And screaming out and falling from your favor.

And it itself too complicated,
the air in suffocation.
Distances, so self-effacing,
In the of the bones of her hand.

Videos

Archers Of Loaf - Bones Of Her Hands
Archers Of Loaf - Bones Of Her Hands
Archers of Loaf - Bones Of Her Hands
Archers of Loaf - Bones Of Her Hands
Archers Of Loaf - Bones Of Her Hands Lyrics
Archers Of Loaf - Bones Of Her Hands Lyrics
Archers of Loaf   Dead Red Eyes (HQ)
Archers of Loaf Dead Red Eyes (HQ)
We Are a.k.a Medicine 8 - Bone Of Her Hand
We Are a.k.a Medicine 8 - Bone Of Her Hand
chumming the ocean - archers of loaf
chumming the ocean - archers of loaf
Archers Of Loaf-  Chumming The Ocean
Archers Of Loaf- Chumming The Ocean